CARACTERÍSTIQUES

DEFUNCIÓ

FISCALITAT

Una assegurança de vida individual que garanteix rendes vitalícies

L'assegurança RAV Santander Flexible és una assegurança de vida individual per a persones d'entre 65 i 80 anys que garanteix una renda constant vitalícia i un capital de defunció. Part de l'aportació única inicial es destina a una cartera d'inversió no garantida, que generarà pagaments extraordinaris1.

Com funciona l'assegurança RAV Santander Flexible?

 • 65% DEL CAPITAL INICIAL ES DESTINA A UNA CARTERA RENDA SEGURA
  El 65% de la prima inicial aportada es destinarà a una assegurança de rendes a través de la qual Santander Seguros y Reaseguros, SA et pagarà una renda garantida periòdica i vitalícia.
 • 35% DEL CAPITAL ES DESTINA A UNA CARTERA D'INVERSIÓ
  El 35% de la prima inicial aportada es destina a una cartera d'inversió no garantida que replica l'índex Euro Stoxx 50 Price Eur2 i els dividends de la qual generaran pagaments extraordinaris semestrals1.
 • LIQUIDITAT TOTAL DES DEL PRIMER DIA
  Des del primer moment podràs rescatar la pòlissa de manera total. El valor de rescat dependrà del moment de la vida de la pòlissa i de l'evolució de la cartera d'inversió, per la qual cosa el valor rescatat podria ser inferior a la prima aportada inicialment. En cas de rescat, hauràs de regularitzar la part no tributada de les rendes de què haguessis gaudit fins a aquell moment.
  Transcorreguts dos anys des de la contractació, es podrà rescatar el 100% de la cartera d'inversió. A més, hi ha finestres habilitades per incrementar la renda assegurada un cop l'any amb càrrec a aquesta cartera.
 • PRESTACIÓ PER DEFUNCIÓ
  En cas de defunció, els beneficiaris de la pòlissa rebran un capital que dependrà dels anys transcorreguts des de la contractació i de l'evolució de la cartera d'inversió. El conjunt de la quantitat rebuda podria ser inferior a la prima inicial aportada.
 • AUGMENT DE LA RENDA
  Transcorreguts dos anys des de la contractació es podrà sol·licitar una vegada a l'any un augment de la renda amb càrrec a la Cartera Inversió.

Com contractar aquesta assegurança de vida individual de Santander?

Si vols més informació sobre l'assegurança RAV Santander Flexible i com contractar-la, apropa't a qualsevol oficina de Banco Santander o contacta amb el teu Gestor de Santander Personal.

Parlem?

Si vols més informació, acosta't a qualsevol de les nostres oficines.

Com funciona la prestació per defunció en aquesta assegurança de vida individual?

En cas de defunció, hi ha una prestació de defunció que rebran els beneficiaris de la pòlissa. El capital que rebran per aquesta prestació dependrà dels anys transcorreguts des de la contractació i de l'evolució de la cartera d'inversió:

ANY PÒLISSA

CARTERA RENDA SEGURA
(% sobre la prima de la Cartera Renda Segura)

CARTERA INVERSIÓ
(% del valor de la Cartera Inversió)

100%

101%

96%

101%

92%

101%

88%

101%

- - -

- - -

- - -

25º

4%

101%

26º

0%

101%

≥27º

0%

101%

Com que el percentatge rebut del capital destinat a la Cartera Inversió depèn de l'evolució d'aquesta i per a la Cartera Renda Segura s'apliquen percentatges decreixents, la quantitat rebuda pel beneficiari podria ser menor que l'aportada en la prima inicial.

Parlem?

Si vols més informació, acosta't a qualsevol de les nostres oficines.

Quin percentatge del capital he de tributar?

De la renda que percebi, només un percentatge tributarà en l'IRPF, en funció de l'edat que tinguis en el moment de la contractació1. Aquest percentatge romandrà invariable durant tota la vida del producte2.

Edat de l'assegurat

% Renda exempta de tributació

% Renda a tributar

% De retenció productes estalvi

Retenció aplicable a la renda

65 anys

76%

24%

19%

4,56%

Entre 66 i 69 anys

80%

20%

19%

3,80%

Més de 70 anys

92%

8%

19%

1,52%


Com tributen els pagaments extraordinaris?

Els pagaments extraordinaris generats per la Cartera Inversió tributen com a rendiment de capital mobiliari.

Com tributen els augments de la Cartera Renda Segura generats per la Cartera Inversió?

Les plusvàlues generades en la Cartera Inversió destinades a incrementar la renda tributaran com a rendiment de capital mobiliari i es podran periodificar durant els deu anys posteriors a la seva generació.

Com tributa la prestació per defunció?

La prestació per defunció tributarà en l'impost de successions i donacions.

Parlem?

Si vols més informació, acosta't a qualsevol de les nostres oficines.

RAV Santander Flexible

Icon / check Created with Sketch. Aportació única inicial d'entre 20.000 € i 1,5 M €.

Icon / check Created with Sketch. Renda garantida periòdica vitalícia.

Icon / check Created with Sketch. Pagaments semestrals extraordinaris per dividends.

Et pot interessar

×
${loading}
×