QUÈ M’OFEREIX?

CONTRACTA LA TEVA HIPOTECA EN

6 SENZILLS PASSOS

De manera ràpida i senzilla

Per a la teva primera o segona residència

Independentment de si vols comprar el teu habitatge habitual o la teva segona residència, podràs optar per aquest préstec hipotecari.

Amb bonificacions per millorar la teva quota

Pots contractar productes per aconseguir bonificacions que reduiran l’interès que has de pagar en les teves quotes a partir del setè mes.

Quins són els productes i les condicions per aconseguir bonificacions?

Bonificació màxima: 1,10%.

La primera revisió dels compromisos serà el 6è mes, amb aplicació sobre el tipus des del 7è mes.

CATEGORIA

DETALL

IMPORTS

BONIFICACIÓ

Ingressos

Ingressos de nòmina, pensió, pagament de la seguretat social d'autònoms o Ajut de la PAC


Nòmina > 600 €
Pensió o prestació per desocupació > 300 €
Seguretat Social
Autònoms > 175 €
Ajut de la PAC, sense import mínim


0,50%


Targetes

Crèdit

6 usos

0,05%

Assegurances

Llar
Vida
Accidents
Incapacitat


Bonificació per cada 100 € de prima (per cada contracte de forma individual)

0,10% per cada 100 € de prima


Si es compleixen totes les condicions anteriors pot bonificar 1%


Habitatge sostenible

Certificat d'eficiència energètica
A, B o habitatge sostenible
0,10%

Si a més compleix el certificat d'eficiència energètica la bonificació pot ser de l'1,10%Pots contractar aquests productes i serveis de manera separada a la hipoteca en les mateixes condicions.

Com puc accedir al tipus d'interès bonificat a partir del setè mes?

Per accedir al tipus d'interès bonificat a partir del setè mes podràs triar els productes o serveis fins a una bonificació màxima de l'1,10%:

DOMICILAR INGRESSOS

Domiciliar una nòmina o prestació d’atur, o la pensió, o el pagament de la Seguretat Social d’Autònoms o les ajudes de la PAC:

 • Bonificació de 0,50% aplicable si algun dels prestataris té domiciliada una nòmina d'almenys 600 €/mes, o si algun dels prestataris té domiciliada una pensió o prestació per desocupació d'almenys 300 €/mes, o si el pagament de la Seguretat Social Autònoms domiciliada d'algun dels prestataris és d'almenys 175 €/mes o si algun dels prestataris té domiciliats els ajuts de la PAC, independentment de l'import percebut.

La bonificació per aquest concepte serà del 0,50% sobre el tipus d’interès nominal en vigor, independentment dels productes o serveis que la persona prestatària, o les persones prestatàries, si són diverses, puguin tenir contractats.


ÚS DE TARGETES

Fer servir en sis ocasions les targetes de crèdit Santander en els tres mesos anteriors a la revisió del tipus d’interès. Bonificació: 0,05%.


ASSEGURANCES

Tenir contractada i en vigor qualsevol d'aquestes assegurances: assegurances de vida risc de Santander Vida Seguros y Reaseguros, SA, o de Santander Seguros y Reaseguros, Compañía Aseguradora, SA, assegurances de la llar de Santander Generales Seguros y Reaseguros, SA o assegurances d'accidents o incapacitat temporal d'autònoms de Santander Generales Seguros y Reaseguros, SA, comercialitzades totes per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, NIF A28360311, a través de la seva xarxa de distribució, Banco Santander, SA4.

Bonificació del 0,10% per cada 100 € de prima anual, de forma individual per cadascuna de les assegurances contractades pertanyents a la gamma anterior indicada (no se sumen primes). Amb una bonificació màxima de l'1%.

CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Si a més aportes un certificat d'eficiència en els termes que s'indiquen a continuació, podràs sumar a la teva bonificació un 0,10% més i podràs arribar a un total de bonificació de l'1,10%.

Aportar al Banc un Certificat d'Eficiència Energètica de l'immoble o algun dels immobles objecte d'hipoteca, amb qualificació d'eficiència energètica A o B per a cadascun dels indicadors numèrics que consten en aquest Certificat (consum d'energia primària no renovable i emissions de CO2) o si s'aportés algun dels certificats que s'indiquen a continuació: BREEAM EXCEL·LENT, BREEAM EXCEPCIONAL, LLEGIU GOLD, LLEGIU PLATINUM, PASSIVE HOUSE CLASSIC, PASSIVE HOUSE PLUS, PASSIVE HOUSE PREMIUM o Certificats VERD qualsevol sigui la qualificació d'aquests.

Imports, terminis i comissions

 • Quins són els imports i els terminis màxims per a l’habitatge habitual?

 • Import màxim: 80% del valor de taxació de l’habitatge.

  Termini màxim:30 anys.

 • Quins són els imports i els terminis màxims per a segona residència?

 • Import màxim: 70% del valor de taxació de l’habitatge.

  Termini màxim: 25 anys.

  Tant per a habitatge habitual com per a segona residència, el client ha d'aportar, com a mínim, a través de fons propis, la diferència entre el preu de compravenda i l'import finançat. El termini de la hipoteca més l'edat del titular a la signatura no podrà superar els 80 anys d'edat.

 • Quines comissions té associada5?

 • Comissió d’obertura: 0%.

  Comissió per reemborsament anticipat parcial i total: s’acordarà un dels supòsits següents:

  • 0,25% del capital reemborsat anticipadament quan el reemborsament parcial o total es produeixi durant els tres primers anys de la vida del préstec, o
  • 0,15% quan el reemborsament parcial o total es produeixi durant els cinc primers anys de la vida del préstec.

  En cap cas la compensació pot excedir de l’import de la pèrdua financera que pugui patir el banc.

  Sense perjudici de l'anterior, d'acord amb el Reial decret llei 19/2022 de 22 de novembre, fins al 31 de desembre del 2023 no es reportarà cap compensació en cas d'amortització anticipada parcial o total.

 • Despeses de constitució d'hipoteca6

 • Seran assumits per Banc Santander en contractar amb persones físiques, a excepció de les despeses de taxació i Nota Simple, que seran assumits pel client.

Comença ara

Inicia el procés en línia de la contractació de la teva hipoteca en 6 senzills passos.

T'ha semblat útil aquesta informació?
Ens encantaria conèixer la teva opinió per a millorar

Hipoteca Variable Bonificada

Icon / check Created with Sketch. Bonificació fins a un 1,10% sobre el TIN a partir del setè mes.

Icon / check Created with Sketch. Comissió d’obertura: 0%.

Et pot interessar

×
${loading}
×