Z7_3OKIGJ82OGGDE0Q934NT3P8N06
Z7_3OKIGJ82OGGDE0Q934NT3P8N05

QUÈ M’OFEREIX?

Fins al 100% del preu de compravenda

Adquireix el teu nou habitatge habitual mentre vens l’anterior amb la Hipoteca Canvia de Casa i obtén finançament fins al 100% del preu de compravenda.

Per adquirir el teu nou habitatge habitual.

  • Adquisició d’habitatge habitual: L’import màxim del préstec pot arribar al 100% del preu de compravenda del nou habitatge, sense incloure-hi les despeses ni els impostos. El termini màxim de l’operació serà de 30 anys (el termini de la hipoteca més l’edat de la persona titular a la signatura no pot superar els 80 anys d’edat).
  • El client podrà gaudir d’un període de carència de capital de fins a 12 mesos, durant el qual podrà vendre el seu habitatge actual.
  • Aquesta hipoteca es pot sol·licitar tant a tipus fix com variable.
  • Compensació o comissió per reemborsament o amortització anticipada total o parcial:
  • Tipus variable: s’acordarà un dels supòsits següents:

0,25% del capital reemborsat anticipadament quan el reemborsament parcial o total es produeixi durant els tres primers anys de la vida del préstec,

0,15% quan el reemborsament parcial o total es produeixi durant els cinc primers anys de la vida del préstec.

En cap cas la compensació pot excedir de l’import de la pèrdua financera2 que pugui patir el banc.

Sense perjudici de l'anterior, d'acord amb el Reial decret llei 19/2022 de 22 de novembre, fins al 31 de desembre del 2023 no es reportarà cap compensació en cas d'amortització anticipada parcial o total.

  • Tipus fix: la compensació consistirà en:

2% del capital reemborsat anticipadament quan el reemborsament parcial o total es produeixi durant els 10 primers anys de la vida del préstec, i

1,5% del capital reemborsat anticipadament quan el reemborsament es produeixi amb posterioritat.

En cap cas la compensació pot excedir de l’import de la pèrdua financera3 que pugui patir el banc.

Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

Z7_3OKIGJ82OGGDE0Q934NT3P8N07

Hipoteca Pont

Icon / check Created with Sketch. Finançament de fins al 100% del preu de compravenda.

Icon / check Created with Sketch. Termini màxim de l’operació: 30 anys.

Z7_3OKIGJ82OGGDE0Q934NT3P8NG4
Z7_3OKIGJ82OG5290QP77B8T7QO26

Et pot interessar

×
${loading}
×