QUÈ M’OFEREIX?

CONDICIONS

Com funciona la Hipoteca Canvia de Casa?

En contractar la Hipoteca Canvia de casa podràs anticipar la compra de la teva nova casa mentre vens l'actual, ha que disposes d'un termini de carència de capital de 12 mesos durant el qual només pagaràs els interessos del préstec de la teva nova llar.

Característiques del préstec Canvia de casa

Fins al 100% del preu de compravenda.

Adquireix el teu nou habitatge habitual mentre vens l'anterior amb la hipoteca pont de Banco Santander i obtingues finançament fins al 100% del preu de compravenda. L'import sol·licitat que superi el 80% del valor de taxació de l'habitatge a adquirir es finançarà sobre l'habitatge en propietat fins al 60% del seu valor de taxació sumant les càrregues actuals, amb un màxim del 100%.

Per adquirir el teu nou habitatge habitual.

 • Adquisició d’habitatge habitual: L’import màxim del préstec pot arribar al 100% del preu de compravenda del nou habitatge, sense incloure-hi les despeses ni els impostos. El termini màxim de l’operació serà de 30 anys (el termini de la hipoteca més l’edat de la persona titular a la signatura no pot superar els 80 anys d’edat).
 • El client podrà gaudir d’un període de carència de capital de fins a 12 mesos, durant el qual podrà vendre el seu habitatge actual.
 • Aquesta hipoteca es pot sol·licitar tant a tipus fix com a tipus variable.
 • Compensació per desistiment:
 • Tipus variable: s’acordarà un dels supòsits següents:

0,25% del capital reemborsat anticipadament quan el reemborsament parcial o total es produeixi durant els tres primers anys de la vida del préstec,

0,15% quan el reemborsament parcial o total es produeixi durant els cinc primers anys de la vida del préstec.

En cap cas la compensació pot excedir de l’import de la pèrdua financera1 que pugui patir el banc.

 • Tipus fix: la compensació consistirà en:

2% del capital reemborsat anticipadament quan el reemborsament parcial o total es produeixi durant els 10 primers anys de la vida del préstec, i

un 1,5% del capital reemborsat anticipadament quan el reemborsament es produeixi amb posterioritat.

La compensació en cap cas podrà superar l'import de la pèrdua financera2 que pugui patir el Banc.

Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

Quins requisits he de complir?

Bonificació màxima: 1,10%.

La primera revisió dels compromisos serà el 6è mes, amb aplicació sobre el tipus des del 7è mes.

CATEGORIA

DETALL

IMPORTS

BONIFICACIÓ

Ingressos (màxim 0,50%)

Ingressos de nòmina, pensió, pagament de la seguretat social d'autònoms o Ajut de la PAC


Nòmina > 600 €
Pensió o prestació per desocupació > 300 €
Seguretat Social
Autònoms > 175 €
Ajut de la PAC, sense import mínim


0,50%


Targetes (màxim 0,05%)

Crèdit

6 usos

0,05%

Assegurances (màxim 1%)

Llar
Vida
Accidents
Incapacitat


Bonificació per cada 100 € de prima (per cada contracte de forma individual)

0,10% per cada 100 € de prima


Si es compleixen totes les condicions anteriors pot bonificar 1%


Habitatge sostenible
(màxim 0,10%)

Certificat d'eficiència energètica
A+, A, B o habitatge sostenible
0,10%

Si a més compleix el certificat d'eficiència energètica la bonificació pot ser de l'1,10%Pots contractar aquests productes i serveis de manera separada a la hipoteca en les mateixes condicions.

Com puc accedir al tipus d'interès bonificat a partir del setè mes?

Per accedir al tipus d'interès bonificat a partir del setè mes podràs triar els productes o serveis fins a una bonificació màxima de l'1,10%:

DOMICILAR INGRESSOS

Domiciliar una nòmina o prestació d’atur, o la pensió, o el pagament de la Seguretat Social d’Autònoms o les ajudes de la PAC:

 • Bonificació de 0,50% aplicable si algun dels prestataris té domiciliada una nòmina d'almenys 600 €/mes, o si algun dels prestataris té domiciliada una pensió o prestació per desocupació d'almenys 300 €/mes, o si el pagament de la Seguretat Social Autònoms domiciliada d'algun dels prestataris és d'almenys 175 €/mes o si algun dels prestataris té domiciliats els ajuts de la PAC, independentment de l'import percebut.

La bonificació màxima per aquest concepte serà del 0,50% sobre el tipus d’interès nominal en vigor, independentment dels productes o serveis que la persona prestatària, o les persones prestatàries, si són diverses, puguin tenir contractats.


ÚS DE TARGETES

Fer servir en sis ocasions les targetes de dèbit o crèdit Santander en els tres mesos anteriors a la revisió del tipus d’interès. Bonificació màxima: 0,05%.


ASSEGURANCES

Tenir contractada i en vigor alguna assegurança comercialitzada per Santander Generales Seguros y Reaseguros, SA o per Santander Vida Seguros y Reaseguros, SA o Santander Seguros y Reaseguros, Compañía Aseguradora, SA1 en les condicions següents:

 • Assegurança de vida risc.
 • Assegurança de la llar.
 • Assegurança d'accidents.
 • Assegurança d'incapacitat temporal d'autònoms.

Bonificació del 0,10% per cada 100 € de prima anual, de forma individual per cadascuna de les assegurances contractades pertanyents a la gamma anterior indicada (no se sumen primes). Amb una bonificació màxima de l'1%.

Tots els apartats esmentats anteriorment podran donar lloc a una bonificació màxima d'un 1% amb la suma de tots ells. A més:

CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Aportar al Banc un certificat d'eficiència energètica de l'immoble o d'algun dels immobles objecte d'hipoteca, amb categoria A+, A o B d'acord amb els certificats oportuns emesos per empreses reconegudes del sector o certificat d'habitatge sostenible emès per BREEAM, LEED, VERDE o PASSIVE HOUSE: bonificació del 0,10% sobre el tipus d'interès nominal.

Si a més aportes un certificat d'eficiència en els termes esmentats anteriorment, podràs sumar a la teva bonificació un 0,10% més i podràs arribar a un total de bonificació de l'1,10%.

Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

Hipoteca Pont

Icon / check Created with Sketch. Finançament de fins al 100% del preu de compravenda.

Icon / check Created with Sketch. Termini màxim de l’operació: 30 anys.

Icon / check Created with Sketch. Fins a l’1,10% de bonificació en el tipus d’interès.

Et pot interessar

×
${loading}
×