QUÈ M'OFEREIX?

CONDICIONS

Una hipoteca per a menors de 36 anys

FINANÇAMENT FINS AL 95% DEL VALOR DE TAXACIÓ

Si tens menys de 36 anys i estàs pensant a adquirir el teu primer habitatge, a Banco Santander t'oferim la Hipoteca Jove, amb un finançament més elevat de l'habitual que podrà assolir fins al 95% del menor entre el valor de taxació i el de compravenda de l'habitatge, de manera que el desemborsament inicial que hauràs de fer serà molt menor.

Calcula la quota mensual de la hipoteca i les despeses associades amb el nostre simulador i fes números.

No t'ho pensis més, deixa'ns les teves dades i un gestor especialitzat et trucarà per iniciar els tràmits per comprar la teva nova casa!

REQUISITS DE LA HIPOTECA JOVE

Aquesta hipoteca és per a tu si:

 • Ets menor de 36 anys.
 • Contractes la hipoteca per a l'adquisició d'habitatge habitual.
 • Aportes una garantia personal solidària (fiança) suficient de tercers, a més de la garantia hipotecària.1.

CARACTERÍSTIQUES

 • Podràs sol·licitar la teva hipoteca a tipus fix o variable.
 • Finançament fins al 95% del menor entre el valor de taxació i el de compravenda de l'habitatge. Sempre hauràs d'aportar com a mínim , a través de fons propis, la diferència entre el preu de la compravenda i l'import finançat.
 • Bonificació en el preu de la teva hipoteca de fins a 100 punts bàsics i sense despeses2 de gestoria, notaria i registre.
 • Compensació per desistiment:
 • Tipus Variable: s'acordarà un dels supòsits següents:
 • 0,25% del capital reemborsat anticipadament quan el reemborsament parcial o total es produeixi durant els tres primers anys de la vida del préstec, o
 • 0,15% quan el reemborsament parcial o total es produeixi durant els cinc primers anys de la vida del préstec.

La compensació en cap cas podrà superar l'import de la pèrdua financera3 que pugui patir el Banc.

 • Tipus Fix: compensació per reemborsament anticipat. En cas de reemborsament o amortització anticipada total o parcial, la part prestatària haurà de compensar el Banc. Aquesta compensació consistirà:
 • En un 2% del capital reemborsat anticipadament si l'amortització anticipada té lloc durant els deu primers anys de la vigència del préstec i,
 • En un 1,5% del capital reemborsat anticipadament si l'amortització anticipada es produeix amb posterioritat.

La compensació en cap cas podrà superar l'import de la pèrdua financera4 que pugui patir el Banc.

Sabem que comprar el teu primer habitatge no és una decisió fàcil. Per això, perquè tinguis tota la informació a un sol clic, pots calcular la quota mensual de la teva hipoteca i les despeses associades amb el nostre simulador.

CALCULAR QUOTA

Comença ara

Contracta la teva hipoteca jove en senzills passos.

Quins requisits he de complir?

Per accedir al tipus d'interès bonificat a partir del segon any podràs triar entre els següents productes o serveis fins a una bonificació màxima de l'1%:

 • Domiciliar una nòmina o prestació per atur o pensió o pagament a la Seguretat Social Autònoms o ajuts de la PAC:
 • S'aplicarà una bonificació del 0,15% si la nòmina o prestació per atur d'algun dels prestataris és d'almenys 600 €/mes o la pensió és d'almenys 300 €/mes o el pagament de la Seguretat Social Autònoms és d'almenys 175 €/mes o els ajuts de la PAC tenen un import mínim de 3.000 €/any.
 • S'aplicarà una bonificació del 0,25% si la nòmina o prestació per atur d'algun dels prestataris és d'almenys 1.200 €/mes o la pensió d'almenys 600 €/mes o el pagament a la Seguretat Social Autònoms d'almenys 250 €/mes.
 • S'aplicarà una bonificació del 0,40% si la nòmina és d'almenys 2.400 €/mes.

La bonificació màxima per aquest concepte serà del 0,50% sobre el tipus d'interès nominal en vigor, independentment dels productes o serveis que el prestatari, o els prestataris si n'hi ha més d'un, pugui tenir contractats.

 • Domiciliar i pagar com a mínim tres rebuts amb referència diferent, a través d'un compte domiciliat al Banc i del qual el prestatari sigui titular durant els tres mesos anteriors a la revisió del préstec, que no siguin tornats i l'import dels quals sigui superior a 0 euros. Bonificació: 0,10%.
 • Fer servir sis vegades targetes de dèbit o crèdit Santander durant els tres mesos anteriors a la revisió del tipus d'interès. Bonificació: 0,15%.
 • Tenir contractada i en vigor alguna assegurança comercialitzada per Santander Generales Seguros y Reaseguros, SA o per Santander Vida, Seguros y Reaseguros, SA o Santander Seguros y Reaseguros, Compañía Aseguradora, SA1 amb les condicions següents:
 • Assegurança de vida risc o salut: bonificació del 0,15% per cada pòlissa contractada si la prima anual és igual o superior a 300 €.
 • Assegurança de la llar o d'accidents o d'incapacitat laboral temporal: bonificació del 0,10% per cada pòlissa contractada si la prima anual és igual o superior a 199 €.
 • Resta d'assegurances: bonificació del 0,01% si la prima anual és igual o superior a 50 €.
 • Pla de previsió assegurat (PPA) amb saldo igual o superior a 50.000 € en els últims dotze mesos: bonificació del 0,05%.
 • enir contractats productes d'inversió/previsió:
 • lans de pensions/EPSV de l'entitat gestora Santander Pensiones, SA, EGFP, comercialitzats i promoguts pel Banc: bonificació del 0,05% per saldo superior a 5.000 € i inferior a 30.000 €, o bonificació del 0,10% per saldo igual o superior a 30.000 €.
 • Fons d'inversió o carteres gestionades de l'entitat gestora Santander Asset Management, SA, SGIIC, comercialitzats pel Banc:2 bonificació del 0,05% si el valor liquidatiu del fons o de la cartera gestionada és superior a 5.000 € i inferior a 30.000 € o bonificació del 0,10% si el valor liquidatiu del fons o de la cartera gestionada, o en cadascun dels fons d'inversió o de les carteres gestionades, si se'n tenen contractats més d'un, és igual o superior a 30.000 €.
 • Aportar al Banc un certificat d'eficiència energètica de l'immoble o d'algun dels immobles objecte d'hipoteca, amb categoria A o A+, o d'acord amb els certificats oportuns emesos per empreses reconegudes del sector: bonificació del 0,10% sobre el tipus d'interès nominal en vigor. A l'efecte de certificació d'habitatge sostenible s'admetran certificats reconeguts com: Leeds, Breems, Verd, i Passive House.

Condicions per obtenir la bonificació:


CATEGORÍA
DETALL
IMPORT/PRIMA ANUAL MÍNIMA
BONIFICACIÓ
Ingressos (màxim 50 pbs)
Nòmina o ingressos per titular
Mayor a 600€
15pbs
Ingressos (màxim 50 pbs)
Nòmina o ingressos per titular
Mayor a 1.200€
25pbs
Ingressos (màxim 50 pbs)
Nòmina o ingressos per titular
Mayor a 2.400€
40pbs
Rebuts  (màxim 10 pbs) Domiciliats y pagats 3 referències diferents 10pbs
Targetes  (máximo 15 pbs) Crèdit o dèbit 6 usos 15pbs
Assegurances (bonificació per cada assegurança i sense màxim) Vida/Salut
Llar/Accidents/Incapacitat
Altres
Otros
>=300€
>=199€
>= 50€
15pbs
10pbs
1pbs
P. pens. o fons (bonificació per cada producte i sense màxim)
Saldo
Saldo
De 5.000€ a 30.000€
>30.000€
5pbs
10pbs
PPA (bonificació per cada producte i sense màxim)
Saldo
>50.000€
5pbs
Hab. sostenible (màxim 10 pbs)
Certificat d'efic. energètica
A, A+ o habitatge sostenible
10pbs

Bonificació màximo: 100 pbs
La primera revisió dels compromisos serà el 12è mes, amb aplicació sobre el tipus des del 13è mes.

a. A l'efecte de la certificació d'habitatge sostenible, s'admetran certificats reconeguts com ara Leeds, Breems, Verde i Passive House.

Pots contractar aquests productes i serveis independentment de la hipoteca i amb les mateixes condicions.

CALCULAR QUOTA

Comença ara

Contracta la teva hipoteca jove en senzills passos.

Hipoteca Jove

Et pot interessar

×
${loading}
×