QUÈ M'OFEREIX?

CONDICIONS

Una hipoteca per a menors de 36 anys

FINANÇAMENT FINS Al 95% DEL MENOR DELS VALORS ENTRE COMPRAVENDA I TAXACIÓ

Si tens menys de 36 anys i estàs pensant a adquirir el teu primer habitatge, a Banco Santander t'oferim la Hipoteca Jove, amb un finançament més elevat de l'habitual que podrà assolir fins al 95% del menor dels valors entre la taxació i el preu de compravenda, de manera que el desemborsament inicial que hauràs de fer serà molt menor.

Calcula la quota mensual de la hipoteca i les despeses associades amb el nostre simulador i fes números.

No t'ho pensis més, deixa'ns les teves dades i un gestor especialitzat et trucarà per iniciar els tràmits per comprar la teva nova casa!

REQUISITS DE LA HIPOTECA JOVE

Aquesta hipoteca és per a tu si:

 • Ets menor de 36 anys.
 • Contractes la hipoteca per a l'adquisició d'habitatge habitual.
 • Aportes una garantia personal solidària (aval) suficient de tercers, a més de la garantia hipotecària.1.

CARACTERÍSTIQUES

 • Podràs sol·licitar la teva hipoteca a tipus fix o variable.
 • Finançament fins al 95% del menor dels valors entre la taxació i el preu de compravenda.
 • Sempre hauràs d'aportar com a mínim , a través de fons propis, la diferència entre el preu de la compravenda i l'import finançat.
 • Bonificació en el preu de la teva hipoteca de fins a 1,10% i sense despeses2 de gestoria, notaria i registre.
 • Compensació per reemborsament anticipat:
 • Tipus Variable: s'acordarà un dels supòsits següents:
 • 0,25% del capital reemborsat anticipadament quan el reemborsament parcial o total es produeixi durant els tres primers anys de la vida del préstec, o
 • 0,15% quan el reemborsament parcial o total es produeixi durant els cinc primers anys de la vida del préstec.

La compensació en cap cas podrà superar l'import de la pèrdua financera3 que pugui patir el Banc.

 • Tipus Fix: compensació per reemborsament anticipat. En cas de reemborsament o amortització anticipada total o parcial, la part prestatària haurà de compensar el Banc. Aquesta compensació consistirà:
 • En un 2% del capital reemborsat anticipadament si l'amortització anticipada té lloc durant els deu primers anys de la vigència del préstec i,
 • En un 1,5% del capital reemborsat anticipadament si l'amortització anticipada es produeix amb posterioritat.

La compensació en cap cas podrà superar l'import de la pèrdua financera4 que pugui patir el Banc.

Sabem que comprar el teu primer habitatge no és una decisió fàcil. Per això, perquè tinguis tota la informació a un sol clic, pots calcular la quota mensual de la teva hipoteca i les despeses associades amb el nostre simulador.

Comença ara

Contracta la teva hipoteca jove en pocs passos.

Quins requisits he de complir?

Per accedir al tipus d'interès bonificat a partir del setè mes podràs triar entre els següents productes o serveis fins a una bonificació màxima de l'1,10%:

 • Domiciliar una nòmina o prestació per atur o pensió o pagament a la Seguretat Social Autònoms o ajuts de la PAC:
 • S'aplicarà una bonificació única de 0,50% sobre el tipus d'interès, si algun dels prestataris té domiciliada una nòmina d'almenys 600 €/mes, o si algun dels prestataris té domiciliada una pensió o prestació per desocupació d'almenys 300 €/mes, o si el pagament de la Seguretat Social Autònoms domiciliada d'algun dels prestataris és d'almenys 175 €/mes o si algun dels prestataris té domiciliats els ajuts de la PAC, independentment de l'import percebut.


La bonificació màxima per aquest concepte serà del 0,50% sobre el tipus d'interès nominal en vigor, independentment dels productes o serveis que el prestatari, o els prestataris si n'hi ha més d'un, pugui tenir contractats.

 • Fer servir sis vegades targetes de crèdit Santander durant els tres mesos anteriors a la revisió del tipus d'interès. Bonificació: 0,05%.
 • Tenir contractada i en vigor alguna assegurança comercialitzada per Santander Generales Seguros y Reaseguros, SA o per Santander Vida, Seguros y Reaseguros, SA o Santander Seguros y Reaseguros, Compañía Aseguradora, SA1 amb les condicions següents:
 • Assegurança de vida risc.
 • Assegurança de la llar.
 • Assegurança d'accidents.
 • Assegurança d'incapacitat temporal d'autònoms.


Bonificació del 0,10% per cada 100 € de prima anual, de forma individual per cadascuna de les assegurances contractades pertanyents a la gamma anterior indicada (no se sumen primes). Amb una bonificació màxima de l'1%.

Tots els apartats esmentats anteriorment podran donar lloc a una bonificació màxima d'un 1% amb la suma de tots ells. A més:

 • Aportar al Banc un certificat d'eficiència energètica de l'immoble o d'algun dels immobles objecte d'hipoteca, amb categoria A+, A o B, d'acord amb els certificats oportuns emesos per empreses reconegudes del sector, o emesos per BREEAM, LEED, VERDE i PASSIVE HOUSE: bonificació: 0,10% sobre el tipus d'interès.
 • Si a més aportes un certificat d'eficiència en els termes esmentats anteriorment, podràs sumar a la teva bonificació un 0,10% més i podràs arribar a un total de bonificació de l'1,10%.


Condicions per obtenir la bonificació:


CATEGORIA
DETALL
IMPORTS
BONIFICACIÓ
Ingressos (màxim 0,50%)
Ingressos de nòmina, pensió o pagament de la seguretat social d'autònoms o Ajut de la PAC Nòmina > 600 €
Pensió o prestació per desocupació > 300 €
Seguretat Social
Autònoms > 175 €
Ajut de la PAC, sense import mínim.
0,50%
Targetes (màxim 0,05%)
Crèdit
6 usos
0,05%
Assegurances (màxim 1%)
Llar
Vida
Accidents
Incapacitat
Bonificació per cada 100 € de prima (per cada contracte de forma individual)
0,10% per cada 100 € de prima
Si es compleixen totes les condicions anteriors pot bonificar 1%
Habitatge sostenible
(màxim 0,10%)
Certificat d'eficiència energètica A+, A, B o habitatge sostenible 0,10%
Si a més compleix el certificat d'eficiència energètica la bonificació pot ser de l'1,10%


Pots contractar aquests productes i serveis independentment de la hipoteca i amb les mateixes condicions.

Comença ara

Contracta la teva hipoteca jove en pocs passos.

Hipoteca Jove

Et pot interessar

×
${loading}
×