Z7_3OKIGJ82O8TE20QP9GU13E9CD7

Racó del Brexit

Benvolgut client,

Des del 31 de gener del 2020, el Regne Unit no forma part de la Unió Europea i ha començat el període de transició fins a la darreria de desembre del 2020. Durant aquest període de transició, la relació entre el Regne Unit i la Unió Europea es manté en les mateixes condicions prèvies al Brexit, i per tant no hi ha cap impacte en l'operativa de Banco Santander, SA amb els seus clients en cap de les seves geografies.

El Regne Unit i la Unió Europea negociaran la futura relació entre ells, que entrarà en vigor quan finalitzi el període de transició inicialment establert per al desembre del 2020. Banco Santander, SA disposa de plans de contingència i està preparat per gestionar, de manera proactiva, les implicacions que poguessin sorgir com a conseqüència de les negociacions amb la finalitat de salvaguardar els interessos dels seus clients, empleats, accionistes i proveïdors.

De la mateixa manera, Banco Santander, SA preveu continuar oferint sense problemes els seus serveis als nostres clients del Regne Unit. L'estructura de Banco Santander, SA, que inclou tant l'activitat a Espanya com l'activitat al Regne Unit i a Europa, garanteix la continuïtat dels serveis en vista dels diferents escenaris del Brexit.

Més informació als enllaços següents del web del Grup:

Enllaços relacionats:

${loading}
×