Llei de crèdit immobiliari

La Llei 5/2019 reguladora dels contractes de crèdit immobiliari estableix, entre altres obligacions de transparència en relació amb els contractes de préstec immobiliari, la de publicar al lloc web les clàusules contractuals utilitzades als contractes de préstec immobiliari que tinguin el caràcter de condicions generals de contractació.

Contractes de préstec immobiliari:

102. Hipoteca Tipus Variable General Mod. Flexible sense Carència (PDF 323.38 KB)

103. Autoconstrucció Tipus Fix Mod. Flexible (PDF 362.84 KB)

104. Autoconstrucció Tipus Variable Mod. Flexible (PDF 371.93 KB)

105. Subrogació Promotor Tipus Fix Mod. Flexible (PDF 203.07 KB)

106. Subrogació Promotor Tipus Fix Mod. Flexible (PDF 213.5 KB)

107. Hipoteca Tipus Fix General sense mod. sense Carència (PDF 278.76 KB)

108. Hipoteca Tipus Variable General sense mod. sense Carència (PDF 293.65 KB)

109. Autoconstrucció Tipus Variable sense Mod. Flexible (PDF 344.04 KB)

110. Subrogació Promotor Tipus Variable sense Mod. Flexible (PDF 187.99 KB)

111. Subrogació Creditor Tipus i Termini Tipus Variable Mod. Flexible (PDF 290.52 KB)

112. Subrogació Creditor Tipus i Termini Tipus Variable Mod. Flexible No Residents (PDF 284.63 KB)

113. Subrogació Creditor Tipus i Termini Tipus Fix Mod. Flexible (PDF 286.11 KB)

114. Subrogacion Creditor Tipus i Termini Tipus Fix Mod. Flexible No Residents (PDF 280.38 KB)

115. Subrogació Promotor Tipus Variable Mod. Flexible No Residents (PDF 205.61 KB)

116. Hipoteca Tipus Variable General Mod. Flexible No Residents (PDF 310.33 KB)

117. Autoconstrucció Tipus Variable Mod. Flexible No Residents (PDF 366.1 KB)

118. Subrogació Promotor Tipus Fix Mod. Flexible No Residents (PDF 195.54 KB)

119. Hipoteca Tipus Fix General Mod. Flexible No Residents (PDF 299.9 KB)

120. Autoconstrucció Tipus Fix Mod. Flexible No Residents (PDF 350.24 KB)

121. Préstec Personal Immobiliari Tipus Fix Quotes sense Carència (PDF 252.41 KB)

122. Préstec Personal Immobiliari Tipus Variable Amort. Venciment sense Carència (PDF 246.5 KB)

123. Préstec Personal Immobiliari Tipus Variable Quotes sense Carència (PDF 266.82 KB)

124. Préstec Personal Immobiliari Tipus Fix Amort. Venciment sense Carència (PDF 236.01 KB)

125. Hipoteca Tipus Fix General Mod. Flexible Amb Carència (PDF 310.68 KB)

126. Hipoteca Tipus Variable General Mod. Flexible Amb Carència (PDF 321.46 KB)

127. Subrogació Promotor Tipus Variable ampliació i novació sense Mod. sense Carència (PDF 199.78 KB)

128. Subrogació Promotor Tipus Variable Mod. Flexible ampliació i novació sense Carència (PDF 223.25 KB)

129. Subrogació Promotor Tipus Variable Mod. Flexible ampliació i novació sense Carència No Residents (PDF 215.52 KB)

130. Subrogació Promotor Tipus Fix Mod. Flexible ampliació i novació sense Carència (PDF 213.61 KB)

131. Subrogació Promotor Tipus Fix Mod. Flexible ampliació i novació sense Carència No Residents (PDF 206.56 KB)

132. Préstec Hipotecari a Empleats 65% Euríbor (PDF 293.65 KB)

133. Novació préstec Hipotecari (PDF 475.14 KB)

134. Autoconstrucció Empleats 65% Euríbor (PDF 344.75 KB)

137. Hipoteca Empleats Dos Trams (PDF 304.14 KB)

139. Subrogació Promotor i Novació Empleat Termini i Tipus Variable Amb Ampliació (PDF 214.53 KB)

140. Subrogació Promotor i Novació Empleat Termini i Tipus Variable Amb Ampliació Dos Trams (PDF 229.9 KB)

141. Subrogació Promotor i Novació Empleat Termini i Tipus Variable sense Ampliació (PDF 201.47 KB)

144. Hipoteca Tipus Fix General sense Mod. Amb Carència (PDF 275.28 KB)

145. Hipoteca Tipus Variable General sense Mod. Amb Carència (PDF 293.71 KB)

146. Subrogació Deutor No Promotor Tipus Fix Mod. Flexible Ampliació i Novació sense Carència No Residents (PDF 205.79 KB)

147. Subrogació Deutor No Promotor Tipus Fix Mod. Flexible Ampliació i Novació sense Carència (PDF 213.41 KB)

148. Subrogació Deutor No Promotor Tipus Fix Mod. Flexible No Residents (PDF 194.59 KB)

149. Subrogació Deutor No Promotor Tipus Fix Mod. Flexible (PDF 202.48 KB)

150. Subrogació Deutor No Promotor Tipus Fix sense Mod. Amb Ampliació (PDF 185.26 KB)

151. Subrogació Deutor No Promotor Tipus Fix sense Mod. (PDF 174.72 KB)

152. Subrogació Deutor No Promotor Tipus Variable Ampliació i Novació sense Mod. sense Carència (PDF 199.46 KB)

153. Subrogació Deutor No Promotor Tipus Variable Mod. Flexible Ampliació i Novació sense Carència No Residents (PDF 215.13 KB)

154. Subrogació Deutor No Promotor Tipus Variable Mod. Flexible Ampliació i Novació sense Carència (PDF 222.77 KB)

155. Subrogació Deutor No Promotor Tipus Variable Mod. Flexible No Residents (PDF 205.42 KB)

156. Subrogació Deutor No Promotor Tipus Variable Mod. Flexible (PDF 212.97 KB)

157. Subrogació Deutor No Promotor Tipus Variable sense Mod. Flexible (PDF 187.96 KB)

158. Subrogació Promotor Tipus Fix sense Mod. Amb Ampliació (PDF 186.35 KB)

159. Subrogació Promotor Tipus Fix sense Mod. (PDF 175.7 KB)

160. Subrogació Promotor i Novació Empleat Termini i Tipus Variable sense Ampliació Dos Trams (PDF 217.39 KB)

161. Novació Empleat (PDF 346.55 KB)

162. Autoconstrucció Tipus Fix sense Mod. Flexible (PDF 327.19 KB)

163. Hipoteca Tipus Variable Amortizació a Venciment sense Mod. (PDF 276.85 KB)

164. Subrogació Creditor Tipus i Termini Empleats (PDF 322.56 KB)

165. Hipoteca Tipus Fix Mòdul Professional sense carència (PDF 851.44 KB)

166. Hipoteca Tipus Fix Mòdul Professional amb carència (PDF 846.73 KB)

167. Hipoteca Tipus Variable Mòdul Professional sense carència (PDF 863.51 KB)

168. Hipoteca Tipus Variable Mòdul Professional amb carència (PDF 864.06 KB)

169. Autoconstrucció Tipus Fix Mòdul Professional (PDF 967.78 KB)

170. Autoconstrucció Tipus Variable Mòdul Professional (PDF 977.3 KB)

171. Subrogació Promotor Tipus Fix Mod. Professional (PDF 593.59 KB)

172. Subrogació Promotor Tipus Fix Mod. Professional ampliació i novació sense carència (PDF 609.54 KB)

173. Subrogació Promotor Tipus Variable Mod. Professional (PDF 721.78 KB)

174. Subrogació Promotor Tipus Variable Mod. Professional ampliació i novació sense carència (PDF 679.36 KB)

175. Subrogació Creditor Tipus Termini Fix Mod. Professional (PDF 878.37 KB)

176. Subrogació Creditor Tipus Termini Variable Mod. Professional (PDF 886.06 KB)

177. Subrogació Deutor NO Promotor Tipus Fix Mod. Professional (PDF 593.64 KB)

178. Subrogació Deutor NO Promotor Tipus Fix Mod. Professional ampliació i novació sense carència (PDF 609.43 KB)

179. Subrogació Deutor NO Promotor Tipus Variable Mod. Professional (PDF 722.37 KB)

180. Subrogació Deutor NO Promotor Tipus Variable Mod Professional ampliació i novació sense carència (PDF 679.68 KB)

181. Hipoteca Tipo Mixto Mod. Flexible Sin Carencia (PDF 870 KB)

182. Hipoteca Tipo Mixto Mod. Flexible Con Carencia (PDF 872 KB)

Models de condicions generals dipositades al Registre de Condicions Generals per documentar la moratòria sectorial amb motiu de la crisi sanitària de la COVID-19.

Minuta moratòria legal més sectorial (PDF.132.48KB)

${loading}
×