Llei de crèdit immobiliari

La Llei 5/2019 reguladora dels contractes de crèdit immobiliari estableix, entre altres obligacions de transparència en relació amb els contractes de préstec immobiliari, la de publicar al lloc web les clàusules contractuals utilitzades als contractes de préstec immobiliari que tinguin el caràcter de condicions generals de contractació.

Contractes de préstec immobiliari:

102. Hipoteca Tipus Variable General Mod. Flexible sense Carència (PDF 325 KB)

103. Autoconstrucció Tipus Fix Mod. Flexible (PDF 365 KB)

104. Autoconstrucció Tipus Variable Mod. Flexible (PDF 373 KB)

105. Subrogació Promotor Tipus Fix Mod. Flexible (PDF 227 KB)

106. Subrogació Promotor Tipus Fix Mod. Flexible (PDF 241 KB)

107. Hipoteca Tipus Fix General sense mod. sense Carència (PDF 281 KB)

108. Hipoteca Tipus Variable General sense mod. sense Carència (PDF 295 KB)

109. Autoconstrucció Tipus Variable sense Mod. Flexible (PDF 344 KB)

110. Subrogació Promotor Tipus Variable sense Mod. Flexible (PDF 213 KB)

111. Subrogació Creditor Tipus i Termini Tipus Variable Mod. Flexible (PDF 316 KB)

112. Subrogació Creditor Tipus i Termini Tipus Variable Mod. Flexible No Residents (PDF 310 KB)

113. Subrogació Creditor Tipus i Termini Tipus Fix Mod. Flexible (PDF 310 KB)

114. Subrogacion Creditor Tipus i Termini Tipus Fix Mod. Flexible No Residents (PDF 301 KB)

115. Subrogació Promotor Tipus Variable Mod. Flexible No Residents (PDF 212 KB)

116. Hipoteca Tipus Variable General Mod. Flexible No Residents (PDF 310 KB)

117. Autoconstrucció Tipus Variable Mod. Flexible No Residents (PDF 367 KB)

118. Subrogació Promotor Tipus Fix Mod. Flexible No Residents (PDF 200 KB)

119. Hipoteca Tipus Fix General Mod. Flexible No Residents (PDF 301 KB)

120. Autoconstrucció Tipus Fix Mod. Flexible No Residents (PDF 350 KB)

121. Préstec Personal Immobiliari Tipus Fix Quotes sense Carència (PDF 255 KB)

122. Préstec Personal Immobiliari Tipus Variable Amort. Venciment sense Carència (PDF 249 KB)

123. Préstec Personal Immobiliari Tipus Variable Quotes sense Carència (PDF 269 KB)

124. Préstec Personal Immobiliari Tipus Fix Amort. Venciment sense Carència (PDF 239 KB)

125. Hipoteca Tipus Fix General Mod. Flexible Amb Carència (PDF 312 KB)

126. Hipoteca Tipus Variable General Mod. Flexible Amb Carència (PDF 324 KB)

127. Subrogació Promotor Tipus Variable ampliació i novació sense Mod. sense Carència (PDF 226 KB)

128. Subrogació Promotor Tipus Variable Mod. Flexible ampliació i novació sense Carència (PDF 228 KB)

129. Subrogació Promotor Tipus Variable Mod. Flexible ampliació i novació sense Carència No Residents (PDF 221 KB)

130. Subrogació Promotor Tipus Fix Mod. Flexible ampliació i novació sense Carència (PDF 237 KB)

131. Subrogació Promotor Tipus Fix Mod. Flexible ampliació i novació sense Carència No Residents (PDF 211 KB)

132. Préstec Hipotecari a Empleats 65% Euríbor (PDF 295 KB)

133. Novació préstec Hipotecari (PDF 560 KB)

134. Autoconstrucció Empleats 65% Euríbor (PDF 344 KB)

135. Novació Codi Bones Pràctiques (PDF 412 KB)

137. Hipoteca Empleats Dos Trams (PDF 305 KB)

139. Subrogació Promotor i Novació Empleat Termini i Tipus Variable Amb Ampliació (PDF 219 KB)

140. Subrogació Promotor i Novació Empleat Termini i Tipus Variable Amb Ampliació Dos Trams (PDF 234 KB)

141. Subrogació Promotor i Novació Empleat Termini i Tipus Variable sense Ampliació (PDF 205 KB)

144. Hipoteca Tipus Fix General sense Mod. Amb Carència (PDF 277 KB)

145. Hipoteca Tipus Variable General sense Mod. Amb Carència (PDF 295 KB)

146. Subrogació Deutor No Promotor Tipus Fix Mod. Flexible Ampliació i Novació sense Carència No Residents (PDF 241 KB)

147. Subrogació Deutor No Promotor Tipus Fix Mod. Flexible Ampliació i Novació sense Carència (PDF 249 KB)

148. Subrogació Deutor No Promotor Tipus Fix Mod. Flexible No Residents (PDF 229 KB)

149. Subrogació Deutor No Promotor Tipus Fix Mod. Flexible (PDF 236 KB)

150. Subrogació Deutor No Promotor Tipus Fix sense Mod. Amb Ampliació (PDF 220 KB)

151. Subrogació Deutor No Promotor Tipus Fix sense Mod. (PDF 208 KB)

152. Subrogació Deutor No Promotor Tipus Variable Ampliació i Novació sense Mod. sense Carència (PDF 240 KB)

153. Subrogació Deutor No Promotor Tipus Variable Mod. Flexible Ampliació i Novació sense Carència No Residents (PDF 255 KB)

154. Subrogació Deutor No Promotor Tipus Variable Mod. Flexible Ampliació i Novació sense Carència (PDF 262 KB)

155. Subrogació Deutor No Promotor Tipus Variable Mod. Flexible No Residents (PDF 244 KB)

156. Subrogació Deutor No Promotor Tipus Variable Mod. Flexible (PDF 249 KB)

157. Subrogació Deutor No Promotor Tipus Variable sense Mod. Flexible (PDF 224 KB)

158. Subrogació Promotor Tipus Fix sense Mod. Amb Ampliació (PDF 209 KB)

159. Subrogació Promotor Tipus Fix sense Mod. (PDF 199 KB)

160. Subrogació Promotor i Novació Empleat Termini i Tipus Variable sense Ampliació Dos Trams (PDF 223 KB)

161. Novació Empleat (PDF 353 KB)

162. Autoconstrucció Tipus Fix sense Mod. Flexible (PDF 328 KB)

163. Hipoteca Tipus Variable Amortizació a Venciment sense Mod. (PDF 278 KB)

164. Subrogació Creditor Tipus i Termini Empleats (PDF 328 KB)

165. Hipoteca Tipus Fix Mòdul Professional sense carència (PDF 312 KB)

166. Hipoteca Tipus Fix Mòdul Professional amb carència (PDF 307 KB)

167. Hipoteca Tipus Variable Mòdul Professional sense carència (PDF 322 KB)

168. Hipoteca Tipus Variable Mòdul Professional amb carència (PDF 321 KB)

169. Autoconstrucció Tipus Fix Mòdul Professional (PDF 361 KB)

170. Autoconstrucció Tipus Variable Mòdul Professional (PDF 369 KB)

171. Subrogació Promotor Tipus Fix Mod. Professional (PDF 203 KB)

172. Subrogació Promotor Tipus Fix Mod. Professional ampliació i novació sense carència (PDF 214 KB)

173. Subrogació Promotor Tipus Variable Mod. Professional (PDF 215 KB)

174. Subrogació Promotor Tipus Variable Mod. Professional ampliació i novació sense carència (PDF 226 KB)

175. Subrogació Creditor Tipus Termini Fix Mod. Professional (PDF 307 KB)

176. Subrogació Creditor Tipus Termini Variable Mod. Professional (PDF 314 KB)

177. Subrogació Deutor NO Promotor Tipus Fix Mod. Professional (PDF 214 KB)

178. Subrogació Deutor NO Promotor Tipus Fix Mod. Professional ampliació i novació sense carència (PDF 225 KB)

179. Subrogació Deutor NO Promotor Tipus Variable Mod. Professional (PDF 246 KB)

180. Subrogació Deutor NO Promotor Tipus Variable Mod Professional ampliació i novació sense carència (PDF 256 KB)

181. Hipoteca Tipo Mixto Mod. Flexible Sin Carencia (PDF 330 KB)

182. Hipoteca Tipo Mixto Mod. Flexible Con Carencia (PDF 330 KB)

183. Subrogació Creditor tipus i termini Tipus Mixt Mod. Flexible (PDF 314 KB)

184. Subrogació Promotor Tipus Mixt Mód. Flexible Sense Manca (PDF 251 KB)

185. Subrogació Promotor Tipus Mixt Mód. Flexible Amb Manca (PDF 238 KB)

186. Subrogació Promotor Tipus Mixt Mód. Flexible ampliació i novació Sense Manca (PDF 268 KB)

201. Hipoteca tipus fix general nou mòdul flexible sense carència (PDF 309 KB)

202. Hipoteca tipus variable general nou mòdul flexible sense carència (PDF 321 KB)

203. Autoconstrucció tipus fix nou mòdul flexible (PDF 361 KB)

204. Autoconstrucció tipus variable nou mòdul flexible (PDF 373 KB)

205. Subrogació promotor tipus fix nou mòdul flexible (PDF 234 KB)

206. Subrogació promotor tipus variable nou mòdul flexible (PDF 246 KB)

211. Subrogació entitat creditora tipus o termini tipus variable nou mòdul flexible (PDF 322 KB)

213. Subrogació entitat creditora tipus o termini tipus fix nou mòdul flexible (PDF 316 KB)

225. Hipoteca tipus fix general nou mòdul flexible amb carència (PDF 303 KB)

226. Hipoteca tipus variable general nou mòdul flexible amb carència (PDF 319 KB)

228. Subrogació promotor tipus variable nou mòdul flexible ampliació i novació sense carència (PDF 255 KB)

230. Subrogació promotor tipus fix nou mòdul flexible ampliació i novació sense carència (PDF 246 KB)

233. Novació préstec hipotecari (nou mòdul flexible) (PDF 682 KB)

247. Subrogació deutor no promotor tipus fix nou mòdul flexible ampliació i novació sense carència (PDF 259 KB)

249. Subrogació deutor no promotor tipus fix nou mòdul flexibl (PDF 245 KB)

254. Subrogació deutor no promotor tipus variable nou mòdul flexible ampliació i novació sense carència (PDF 274 KB)

256. Subrogació deutor no promotor tipus variable nou mòdul flexible (PDF 261 KB)

281. Hipoteca tipus mixt nou mòdul flexible sense carència (PDF 324 KB)

282. Hipoteca tipus mixt nou mòdul flexible amb carènci (PDF 323 KB)

283. Subrogació creditor tipus i termini tipus mixt nou mòdul flexible (PDF 323 KB)

284. Subrogació promotor tipus mixt nou mòdul flexible sense carència (PDF 261 KB)

285. Subrogació promotor tipus mixt nou mòdul flexible amb carència (PDF 262 KB)

286. Subrogació promotor tipus mixt nou mòdul flexible ampliació i novació sense carència (PDF 274 KB)

Models de condicions generals dipositades al Registre de Condicions Generals per documentar la moratòria sectorial amb motiu de la crisi sanitària de la COVID-19.

Minuta moratòria legal més sectorial (PDF.132.48KB)

${loading}
×