Z7_3OKIGJ82O8TE20QP9GU13EHEC4

Llei de crèdit immobiliari

La Llei 5/2019 reguladora dels contractes de crèdit immobiliari estableix, entre altres obligacions de transparència en relació amb els contractes de préstec immobiliari, la de publicar al lloc web les clàusules contractuals utilitzades als contractes de préstec immobiliari que tinguin el caràcter de condicions generals de contractació.

Contractes de préstec immobiliari:

108. Hipoteca Tipus Variable General sense mod. sense Carència (PDF 115 KB)

109. Autoconstrucció Tipus Variable sense Mod. Flexible (PDF 129 KB)

110. Subrogació Promotor Tipus Variable sense Mod. Flexible (PDF 237 KB)

112-2. Subrogació Creditor Tipus i Termini Tipus Variable Mod. Flexible No Residents (PDF 310 KB)

114-2. Subrogació Creditor Tipus i Termini Tipus Fix Mod. Flexible No Residents (PDF 116 KB)

115-2. Subrogació Promotor Tipus Variable Mod. Flexible No Residents (PDF 262 KB)

116-2. Hipoteca Tipus Variable General Mod. Flexible No Residents (PDF 138 KB)

117-2. Autoconstrucció Tipus Variable Mod. Flexible No Residents (PDF 138 KB)

118-2. Subrogació Promotor Tipus Fix Mod. Flexible No Residents (PDF 251 KB)

119-2. Hipoteca Tipus Fix General Mod. Flexible No Residents (PDF 119 KB)

120-2. Autoconstrucció Tipus Fix Mod. Flexible No Residents (PDF 145 KB)

127. Subrogació Promotor Tipus Variable ampliació i novació sense Mod. sense Carència (PDF 135 KB)

129-2. Subrogació Promotor Tipus Variable Mod. Flexible ampliació i novació sense Carència No Residents (PDF 221 KB)

131-2. Subrogació Promotor Tipus Fix Mod. Flexible ampliació i novació sense Carència No Residents (PDF 139 KB)

144. Hipoteca Tipus Fix General sense Mod. Amb Carència (PDF 109 KB)

145. Hipoteca Tipus Variable General sense Mod. Amb Carència (PDF 115 KB)

146-2. Subrogació Deutor No Promotor Tipus Fix Mod. Flexible Ampliació i Novació sense Carència No Residents (PDF 148 KB)

148-2. Subrogació Deutor No Promotor Tipus Fix Mod. Flexible No Residents (PDF 292 KB)

150. Subrogació Deutor No Promotor Tipus Fix sense Mod. Amb Ampliació (PDF 134 KB)

151. Subrogació Deutor No Promotor Tipus Fix sense Mod. (PDF 268 KB)

152. Subrogació Deutor No Promotor Tipus Variable Ampliació i Novació sense Mod. sense Carència (PDF 240 KB)

153-2. Subrogació Deutor No Promotor Tipus Variable Mod. Flexible Ampliació i Novació sense Carència No Residents (PDF 255 KB)

155-2. Subrogació Deutor No Promotor Tipus Variable Mod. Flexible No Residents (PDF 303 KB)

157. Subrogació Deutor No Promotor Tipus Variable sense Mod. Flexible (PDF 224 KB)

158. Subrogació Promotor Tipus Fix sense Mod. Amb Ampliació (PDF 130 KB)

159. Subrogació Promotor Tipus Fix sense Mod. (PDF 228 KB)

162. Autoconstrucció Tipus Fix sense Mod. Flexible (PDF 122 KB)

163. Hipoteca Tipus Variable Amortizació a Venciment sense Mod. (PDF 112 KB)

165-2. Hipoteca Tipus Fix Mòdul Professional sense carència (PDF 119 KB)

166-2. Hipoteca Tipus Fix Mòdul Professional amb carència (PDF 118 KB)

167-2. Hipoteca Tipus Variable Mòdul Professional sense carència (PDF 124 KB)

168-2. Hipoteca Tipus Variable Mòdul Professional amb carència (PDF 123 KB)

169-2. Autoconstrucció Tipus Fix Mòdul Professional (PDF 133 KB)

170-2. Autoconstrucció Tipus Variable Mòdul Professional (PDF 137 KB)

171-2. Subrogació Promotor Tipus Fix Mod. Professional (PDF 256 KB)

172-2. Subrogació Promotor Tipus Fix Mod. Professional ampliació i novació sense carència (PDF 267 KB)

173-2. Subrogació Promotor Tipus Variable Mod. Professional (PDF 215 KB)

174-2. Subrogació Promotor Tipus Variable Mod. Professional ampliació i novació sense carència (PDF 278 KB)

175-2. Subrogació Creditor Tipus Termini Fix Mod. Professional(PDF 133 KB)

176-2. Subrogació Creditor Tipus Termini Variable Mod. Professional (PDF 137 KB)

177-2. Subrogació Deutor NO Promotor Tipus Fix Mod. Professional (PDF 292 KB)

178-2. Subrogació Deutor NO Promotor Tipus Fix Mod. Professional ampliació i novació sense carència (PDF 144 KB)

179-2. Subrogació Deutor NO Promotor Tipus Variable Mod. Professional (PDF 303 KB)

180-2. Subrogació Deutor NO Promotor Tipus Variable Mod Professional ampliació i novació sense carència (PDF 152 KB)

187. Subrogació Entitat Creditora Tipus i/o Termini Variable Sense Mod. (PDF 131 KB)

188. Subrogació Entitat Creditora Tipus i/o Termini Fix Sense Mod. (PDF 125 KB)

201-3. Hipoteca tipus fix general nou mòdul flexible sense carència (PDF 140 KB)

202-3. Hipoteca tipus variable general nou mòdul flexible sense carència (PDF 143 KB)

203-3. Autoconstrucció tipus fix nou mòdul flexible (PDF 154 KB)

204-3. Autoconstrucció tipus variable nou mòdul flexible (PDF 159 KB)

205-3. Subrogació promotor tipus fix nou mòdul flexible (PDF 281 KB)

206-3. Subrogació promotor tipus variable nou mòdul flexible (PDF 293 KB)

211-3. Subrogació entitat creditora tipus o termini tipus variable nou mòdul flexible (PDF 307 KB)

213-3. Subrogació entitat creditora tipus o termini tipus fix nou mòdul flexible (PDF 138 KB)

225-3. Hipoteca tipus fix general nou mòdul flexible amb carència (PDF 303 KB)

226-3. Hipoteca tipus variable general nou mòdul flexible amb carència(PDF 143 KB)

228-3. Subrogació promotor tipus variable nou mòdul flexible ampliació i novació sense carència (PDF 146 KB)

230-3. Subrogació promotor tipus fix nou mòdul flexible ampliació i novació sense carència (PDF 142 KB)

233-3. Novació préstec hipotecari (nou mòdul flexible) (PDF 262 KB)

247-3. Subrogació deutor no promotor tipus fix nou mòdul flexible ampliació i novació sense carència (PDF 147 KB)

249-3. Subrogació deutor no promotor tipus fix nou mòdul flexible (PDF 297 KB)

254-3. Subrogació deutor no promotor tipus variable nou mòdul flexible ampliació i novació sense carència (PDF 151 KB)

256-3. Subrogació deutor no promotor tipus variable nou mòdul flexible (PDF 307 KB)

281-3. Hipoteca tipus mixt nou mòdul flexible sense carència (PDF 146 KB)

282-3. Hipoteca tipus mixt nou mòdul flexible amb carènci (PDF 329 KB)

283-3. Subrogació creditor tipus i termini tipus mixt nou mòdul flexible(PDF 141 KB)

284-3. Subrogació promotor tipus mixt nou mòdul flexible sense carència (PDF 300 KB)

285-3. Subrogació promotor tipus mixt nou mòdul flexible amb carència (PDF 68 KB)

286-3. Subrogació promotor tipus mixt nou mòdul flexible ampliació i novació sense carència (PDF 152 KB)

401. Hipoteca Tipus Fix General Mod Flexible (Ingressos, Targeta I Certificat) sense manca (PDF 137 KB)

402. Hipoteca Tipus Variable General Mod Flexible (Ingressos, Targeta I Certificat) sense manca (PDF 140 KB)

403. Autoconstrucció Tipus Fix Mod Flexible (Ingressos, Targeta I Certificat) (PDF 149 KB)

404. Autoconstrucció Tipus Variable Mod Flexible (Ingressos, Targeta I Certificat) (PDF 155 KB)

405. Subrogació Promotor Tipus Fix Mod Flexible (Ingressos, Targeta I Certificat) (PDF 131 KB)

406. Subrogació Promotor Tipus Variable Mod Flexible (Ingressos, Targeta I Certificat) (PDF 136 KB)

411. Subrogació Entitat Creditora Tipus I/O Termini Tipus Variable Mod Flexible (Ingressos, Targeta I Certificat)(PDF 140 KB)

413. Subrogació Entitat Creditora Tipus I/O Termini Tipus Fix Mod Flexible (Ingressos, Targeta I Certificat) (PDF 135 KB)

425. Hipoteca Tipus Fix General Mod Flexible (Ingressos, Targeta I Certificat) amb manca (PDF 135 KB)

426. Hipoteca Tipus Variable General Mod Flexible (Ingressos, Targeta I Certificat) amb manca (PDF 140 KB)

428. Subrogació Promotor Tipus Variable Mod Flexible(Ingressos, Targeta I Certificat)Ampliació I Novació sense manca (PDF 146 KB)

430. Subrogació Promotor Tipus Fix Mod. Flexible(Ingressos, Targeta I Certificat)Ampliació I Novació sense manca (PDF 139 KB)

481. Hipoteca Tipus Mixt Mod. Flexible (Ingressos, Targeta I Certificat) sense manca (PDF 143 KB)

482. Hipoteca Tipus Mixt Mod. Flexible (Ingressos, Targeta I Certificat) amb manca (PDF 143 KB)

483. Subrogació Creditor Tipus I Termini Tipus Mixt Mod. Flexible (Ingressos, Targeta I Certificat) (PDF 137 KB)

485. Subrogació Promotor Tipus Mixt Mod. Flexible (Ingressos, Targeta I Certificat) amb manca (PDF 138 KB)

486. Subrogació Promotor Tipus Mixt Mod. Flexible (Ingressos, Targeta I Certificat) Ampliació I Novació sense manca(PDF 144 KB)

Models de condicions generals dipositades al Registre de Condicions Generals per documentar la moratòria sectorial amb motiu de la crisi sanitària de la COVID-19.

Minuta moratòria legal més sectorial (PDF.132.48KB)

${loading}
×