Avís legal

CONDICIONS GENERALS D'ÚS

Web oficial de BANCO SANTANDER, SA (d'ara endavant, Grup Santander), entitat registrada al Banc d'Espanya amb el número de registre 0049, amb domicili social a Santander, Paseo de Pereda, 9-12 i CIF A-39000013.

Tots els productes i serveis prestats per Banco Santander, SA es troben sotmesos a la legislació vigent i estan sota la supervisió, si escau, del Banc d'Espanya, la Comissió Nacional del Mercat de Valors, la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions i altres organismes reguladors.

 • Si us plau, llegeixi atentament les condicions generals següents. Per accedir a aquesta adreça i a qualsevol de les seves pàgines (d'ara endavant, "el Web") vostè tindrà consideració d'usuari i es presumeix que accepta aquestes Condicions generals. L'accés a alguna de les pàgines d'aquest Web pot estar limitat per les lleis i disposicions de les diferents jurisdiccions dels països.
 • La informació continguda en aquest Web, incloent-hi la relativa a determinats productes i serveis, està destinada a ser usada, bàsicament, per particulars, companyies, societats, trusts, persones físiques o jurídiques o qualsevol altra entitat (d'ara endavant, "Persones") amb residència a Espanya o que hi accedeixin des d'Espanya, per la qual cosa Grup Santander declina qualsevol responsabilitat per l'accés de Persones a jurisdiccions on la distribució o l'ús esmentats podrien ser contraris a la normativa o regulació. Determinats productes i serveis poden no estar disponibles o autoritzats a totes les jurisdiccions o per a totes les Persones.

RESPONSABILITAT I GARANTIA DE GRUP SANTANDER

CONTINGUTS

Grup Santander ha obtingut la informació i els materials inclosos al Web de fonts considerades com a fiables, però, tot i que s'han pres mesures raonables per assegurar que la informació continguda sigui correcta, Grup Santander no garanteix que sigui exacta, completa o actualitzada i, conseqüentment, no s'hi ha de confiar com si ho fos. Grup Santander declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la informació continguda a les pàgines d'aquest Web.

Grup Santander es reserva el dret de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut del Web, els enllaços o la informació obtinguda a través d'aquest, sense necessitat de previ avís.

En cap cas, Grup Santander, les seves sucursals i/o els seus administradors, empleats i personal autoritzat no seran responsables de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa de cap mena, tant si procedeixen com si no de l'ús del Web, de la informació adquirida o accedida per o a través d'aquest, de virus informàtics, de fallades operatives o d'interrupcions en el servei o la transmissió o fallades en la línia; l'ús del Web, tant per connexió directa com per enllaç o un altre mitjà, constitueix un avís a qualsevol usuari que aquestes possibilitats poden ocórrer.

Queda prohibit transmetre o enviar a través del Web qualsevol contingut il·legal o il·lícit, virus informàtics o missatges que, en general, afectin o violin drets de Grup Santander o de tercers.

Grup Santander no es fa responsable dels webs no propis a què es pot accedir mitjançant enllaços (links) o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d'un enllaç o accés a un web no propi és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari. Grup Santander no recomana ni garanteix cap informació obtinguda per o a través d'un enllaç ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un vincle o de la informació obtinguda a través d'aquest, incloent-hi altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés o de l'intent d'utilitzar o utilitzar malament un enllaç, tant en accedir al Web com en accedir a la informació d'altres webs des del Web.

En algunes ocasions, aquest Web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació.

Les cookies són fitxers que s'emmagatzemen a l'ordinador de l'usuari que navega a través d'Internet i que, en particular, conté un número que permet d'identificar unívocament l'ordinador de l'usuari encara que aquest canviï de localització o d'adreça IP.

El Web és accessible sense necessitat que les cookies estiguin activades, tot i que desactivar-les pot impedir-ne el correcte funcionament.

Si vostè navega pel Web entenem que accepta l'ús de les cookies, recomanem que llegeixi atentament la nostra Política de cookies per tenir informació detallada sobre les cookies que fa servir aquest Web, les finalitats del seu ús, així com la manera d'oposar-se o revocar el seu consentiment per a l'ús de les mateixes.


INFORMACIÓ FINANCERA I BORSÀRIA

Aquest Web no proporciona cap tipus de recomanació d'inversió, ni assessorament legal, fiscal ni d'una altra classe, i res del que s'hi inclou ha de ser pres com base per realitzar inversions o prendre decisions. Així mateix, la informació continguda en aquest Web es publica per a la seva utilització general i no té en compte objectius específics d'inversió, situació financera o necessitats particulars de qualsevol Persona. Abans de decidir sobre qualsevol inversió, vostè ha d'obtenir l'assessorament professional adequat i específic. El valor de les inversions pot pujar o baixar, circumstància que l'inversor ha d'assumir fins i tot a risc de no recuperar l'import invertit, en part o en la seva totalitat. Igualment, l'anunci de rendibilitats passades no constitueix promesa o garantia de rendibilitats futures.

Els continguts d'aquest Web tenen únicament finalitat informativa i en cap circumstància no s'han d'emprar ni considerar com a oferta de venda, sol·licitud d'una oferta de compra ni recomanació per realitzar qualsevol altra transacció, tret que s'indiqui expressament. Qualsevol decisió de compra per part del receptor s'ha d'adoptar tenint en compte la informació pública existent sobre el valor i, si escau, atenent el contingut del prospecte registrat a la CNMV (http://www.cnmv.es), disponible tant en aquest organisme i a la Societat Rectora del Mercat corresponent com a través de la societat emissora.

 • RESTRICCIONS AL REGNE UNIT: Les persones que fora del Regne Unit realitzin les seves inversions a través d'una entitat del Grup Santander no resident al Regne Unit no estaran cobertes per les lleis i regulacions de protecció dels inversors al Regne Unit. Aquestes inclouen drets a determinades compensacions, drets de cancel·lació, accés a organismes de reclamacions i d'arbitratges i d'altres.
  Les publicacions i els informes continguts en aquest Web que, si escau, hagin estat emesos al Regne Unit, han de disposar de l'aprovació prèvia de la sucursal de Banco Santander, SA a Londres, entitat que es troba regulada i està sota la supervisió de la Financial Services Authority.
 • RESTRICCIONS PER A CIUTADANS NORD-AMERICANS: (inclòs qualsevol ciutadà o resident als Estats Units o qualsevol entitat jurídica constituïda en o en virtut de les lleis nord-americanes, o qualsevol subdivisió política en aquest país): Si vostè és ciutadà nord-americà o està accedint al Web des dels Estats Units d'Amèrica (incloent-hi els seus territoris, les seves possessions i el districte de Colúmbia), l'informem que Grup Santander, a través d'aquesta pàgina, ofereix la possibilitat de contractació i informació sobre valors no registrats segons la Llei de valors dels Estats Units d'Amèrica (U.S. Securities Act) del 1933 i les seves reformes corresponents. De conformitat amb la norma esmentada, els esmentats valors no han de ser comprats, transferits, lliurats o venuts (directament o indirectament) als Estats Units d'Amèrica, excepte quan les lleis i normatives de valors d'aquest país ho permetin, bé a través del seu registre o la seva exempció.
  Grup Santander no serà responsable, en cap cas, per les pèrdues, els danys, les sancions o qualsevol altre perjudici que pogués derivar-se, directament o indirectament, de l'ús d'aquest Web o del seu contingut per part d'inversors nord-americans.
 • INFORMACIÓ DE TERCERS REUTERS: Grup Santander pot incorporar al Web informes de tercers o tenir relacions amb entitats emissores, negociar valors o altres inversions, mantenir posicions en aquestes companyies, actuar com a creador de mercat o donar suport al negoci de les companyies esmentades en una publicació o informe d'anàlisi. Grup Santander no accepta cap responsabilitat per una pèrdua, directa o induïda, com a conseqüència de l'ús de les esmentades publicacions o informes d'anàlisi. Així mateix, aquestes informacions no podran ser reproduïdes, distribuïdes o publicades per cap receptor independentment de la finalitat.
  El contingut Reuters és propietat intel·lectual de Reuters. Està expressament prohibida qualsevol forma de còpia, publicació o distribució del contingut Reuters, sense el consentiment previ de Reuters, incloent-hi tècniques de còpia en memòria cau, marcs o mitjans similars. Reuters està exempt de tota responsabilitat en relació amb qualsevol error o retard en el contingut o amb qualsevol acció que s'emprengui basada en l'esmentat error o retard. Reuters i el logotip de Reuters són marques registrades del grup d'empreses Reuters mundial. Per a més informació, visiti el lloc web de Reuters (http://www.reuters.com).

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquest Web és propietat de BANCO SANTANDER, SA. Els drets de propietat intel·lectual i industrial i drets d'explotació i reproducció d'aquest Web, de les seves pàgines i pantalles, la informació que contenen, la seva aparença, estructura i disseny, el seu codi font, arxius d'àudio i programari, així com els enllaços (hiperlinks) que s'estableixin des del Web a altres llocs web de qualsevol societat pertanyent a Grup Santander són propietat, han estat cedits o són objecte de llicència a favor del Banc o de les empreses del Grup Santander tret que s'especifiqui altrament. Totes les denominacions, els dissenys i/o els logotips que componen aquesta pàgina són marques degudament registrades. Qualsevol ús indegut d'aquestes per persones diferents del seu titular legítim podrà ser perseguit de conformitat amb la legislació vigent. Els drets de propietat intel·lectual i les marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tots aquells que accedeixin al Web. Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquest Web. Queda prohibit reproduir, comunicar públicament, distribuir, cedir o transmetre, modificar o suprimir la informació, el contingut o les advertències d'aquest Web sense l'autorització prèvia per escrit de Banco Santander, SA.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Aquestes condicions generals es regiran per la legislació espanyola.

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Qui és el responsable del tractament de les seves dades? Banco Santander, SA (d'ara endavant, el "Banc" o "Banco Santander").
Adreça postal: C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 11, 28027 Madrid.
Contacte delegat de Protecció de Dades/Oficina de Privacitat: privacidad@gruposantander.es

Per què i per a què tractem les seves dades personals? Tot seguit es detallen les diferents finalitats del tractament per part de Banco Santander:

 • Tractaments realitzats d'acord amb el contracte. Són necessaris per a la signatura del contracte o la prestació del servei que ens sol·licita.

  Tractarem les seves dades per informar-lo sobre la contractació de productes i serveis del Banc, per a la seva contractació i per mantenir i complir el contracte, avaluant per fer-ho, quan calgui, la seva solvència i risc creditici.

  En cas que hagi fet ús de la signatura manuscrita digitalitzada en la seva relació amb el Banc, per sol·licitar serveis o formalitzar operacions, l'informem que conservarem les dades biomètriques obtingudes mitjançant la digitalització de la signatura manuscrita (com són l'ordre del traç, la intensitat, la velocitat, la pressió i l'acceleració de la grafia) i que es tractaran exclusivament com a element de prova en cas de rebuig, per tal de verificar a través de la comparació que la signatura és seva i, per tant, efectuar l'autenticació del client. En cap cas no tractarem les dades biomètriques com a mitjà d'identificació.

  Per complir el contracte, podrem recórrer a fonts d'informació externes, com ara diaris i butlletins oficials, registres públics, resolucions de les administracions públiques, guies telefòniques, llistes de persones pertanyents a col·legis professionals, llistes oficials per a la prevenció del frau, xarxes socials i Internet.
 • Tractaments realitzats amb el seu consentiment. Sempre que hagi prestat el seu consentiment a través de la casella habilitada a l'efecte al formulari que posaríem a la seva disposició.
 1.  Desenvolupament d'accions comercials:

  1.1. Tractarem les seves dades per al desenvolupament d'accions comercials i per a l'elaboració d'un perfil comercial a partir de les seves dades per tal d'oferir-li productes i serveis financers diferents dels que tingui contractats amb el Banc, felicitar-lo en dates assenyalades, incloure'l en programes de fidelització i permetre-li participar en sorteigs organitzats pel Banc. Aquestes accions comercials es podran portar a terme per qualsevol mitjà, inclosa la via electrònica (correu electrònic, fax, SMS, xarxes socials, aplicacions mòbils, etc.). Aquesta autorització romandrà fins i tot una vegada finalitzada la seva relació amb el Banc.

  1.2. Tractarem les seves dades per al desenvolupament d'accions comercials, tant generals com ajustades al seu perfil comercial, per oferir-li productes o serveis d'empreses del Grup Santander, empreses col·laboradores o participades (per exemple, entitats asseguradores i gestores d'actius financers). Aquestes accions comercials es podran portar a terme per qualsevol mitjà, inclosos els electrònics (correu electrònic, fax, SMS, xarxes socials, aplicacions mòbils, etc.). Aquesta autorització romandrà fins i tot una vegada finalitzada la seva relació amb el Banc. Les empreses col·laboradores i participades sobre els productes de les quals podran versar les accions comercials pertanyen als sectors següents: assegurances, gran consum, formació, educació i cultura, llar, salut i bellesa, hotels i viatges, informàtica, telecomunicacions i tecnologia, automoció, serveis d'assessorament, immobiliari i construcció, oci i temps lliure, seguretat, tèxtil i moda, restauració, alimentació-pesca i ramaderia, agroalimentari, esport, energètic, reparació i manteniment, transport, logística, administració, assessoria i consultoria, maquinària i material d'oficina, comerç, indústria, sanitat i serveis socials.
 2. Comunicarem les seves dades a empreses del Grup Santander i a empreses col·laboradores o participades pel Grup Santander (per exemple, entitats asseguradores i gestores d'actius financers) per al desenvolupament d'accions comercials per part d'aquestes, tant generals com ajustades al seu perfil comercial, sobre els seus productes i serveis o els del Banc. Aquestes accions comercials es podran portar a terme per qualsevol mitjà, tant físic com electrònic (correu electrònic, fax, SMS, xarxes socials, aplicacions mòbils, etc.). Podrà accedir al llistat complet de les societats a les quals comunicarem les seves dades sol·licitant-ho a la seva oficina o aquí - (PDF - 234.79 KB).
 3. Consultarem les seves dades a empreses que faciliten informació sobre solvència, morositat i, en general, indicadors de risc quan li oferim finançament personalitzat.

En cas que no autoritzi el tractament de les seves dades per a les finalitats anteriors, això no afectarà el manteniment o compliment de la relació contractual que manté amb el Banc.

 • Tractaments realitzats per interès legítim
 1. Tractarem les seves dades per al desenvolupament d'accions comercials, tant generals com ajustades al seu perfil comercial, per tal d'oferir-li productes o serveis del Banc similars als que ja tingui contractats. Les accions comercials es podran portar a terme per qualsevol mitjà, inclosos els electrònics (correu electrònic, fax, SMS, xarxes socials, aplicacions mòbils, etc.).
 2. Tractarem les seves dades per realitzar observacions i recomanar-li productes i serveis del Banc. En concret, tractarem els moviments transaccionals dels productes o serveis que tingui contractats amb el Banc, així com les dades sobre la seva capacitat d'estalvi i endeutament. Consultarem la informació de què disposem per la gestió dels serveis que li prestem o dels productes que hagi contractat o que mantingui contractats durant l'últim any.

  A aquests efectes, podrem consultar la informació procedent d'empreses que faciliten informació sobre solvència, morositat i, en general, d'indicadors de risc, si ens dona el seu consentiment a través de la casella corresponent del qüestionari.

  A través dels dos (2) tractaments anteriors, el Banc persegueix l'interès legítim d'oferir-li els productes i serveis que millor s'adaptin a les seves característiques personals, així com millors condicions en productes o serveis que hagi contractat o que pugui contractar en el futur.
 3. Tractarem o comunicarem les seves dades a tercers, siguin o no empreses del Grup Santander, per prevenir, investigar o descobrir el frau. L'interès legítim del Banc és conèixer i identificar els participants en activitats fraudulentes per dur a terme les accions que siguin necessàries.
 4. Enregistrarem la seva veu o la seva imatge i conservarem la conversa telefònica o el vídeo quan li ho indiquem de forma expressa. Els interessos legítims del Banc són mantenir la qualitat del servei i utilitzar les gravacions com a prova, en judici i fora de judici, si calgués.
 5. Realitzarem procediments d'anonimització, després dels quals el Banc ja no estarà en disposició d'identificar-lo. La finalitat d'aquests procediments no és una altra que fer servir la informació anonimitzada amb finalitats estadístiques i per a l'elaboració de models de comportament.
 6. Comunicarem les seves dades a altres empreses del Grup Santander i terceres empreses participades i empreses col·laboradores del Grup Santander (per exemple, entitats asseguradores i gestores d'actius financers), en cas que vostè, en qualitat de client del Banc, porti a terme la contractació d'algun dels productes o serveis d'aquestes entitats que són comercialitzats pel Banc. En aquest cas, la cessió afectarà únicament un nombre limitat de dades merament identificatives que té el Banc sobre la seva persona, concretament, les estrictament necessàries per a la celebració del contracte. Així es pretén simplificar i agilitzar la contractació a través del Banc dels productes que comercialitza d'altres empreses del Grup o de terceres empreses, tenint en compte la seva condició de client del Banc. Podrà accedir al llistat complet de les societats a les quals comunicarem les seves dades sol·licitant-ho a la seva oficina o aquí (PDF - 234.79 KB).
 7. En cas de produir-se impagaments per part seva, es podran comunicar a empreses de solvència patrimonial, com ara Experian o Asnef, complint els procediments i les garanties que en cada moment estableixi i li reconegui la legislació vigent. L'interès legítim del Banc és portar un control adequat i prevenir situacions d'impagament, col·laborant en la salvaguarda del sistema financer i de l'economia en general, per això permet l'accés a la informació de solvència a terceres entitats que requereixin analitzar la solvència dels sol·licitants d'operacions de risc.

Podrà sol·licitar l'oposició a qualsevol dels tractaments anteriors basats en l'interès legítim i, si correspon, exercir el seu dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat. Per fer-ho, s'haurà d'adreçar al Delegat de Protecció de Dades/Oficina de Privacitat i haurà d'explicar el motiu pel qual s'hi oposa.

 • Tractaments realitzats per al compliment d'una obligació legal

Tractarem les seves dades per complir les obligacions legals i fiscals que resultin aplicables, com ara la prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.
Així mateix, gravarem qualsevol conversa telefònica que finalitzi o pugui finalitzar amb el tancament d'una operació de serveis d'inversió per complir l'obligació legal imposada per la normativa MiFID (Directiva de mercats d'instruments financers). Aquests tractaments existiran fins i tot després d'acabar la relació contractual, si fos precís.
De la mateixa manera, l'informem que el Banc té instal·lats sistemes de videovigilància, per motius de seguretat i control d'accessos i en compliment de la normativa de seguretat ciutadana, seguretat privada i altres normatives que poguessin ser aplicables a entitats financeres, i que la seva imatge personal podria ser captada si visita oficines, caixers, seus i edificis del Banc on estiguin instal·lats aquests sistemes. El Banc informarà en els casos en què la seva imatge pugui ser captada a través de sistemes de videovigilància mitjançant la col·locació de distintius o cartells.

Quins tipus d'intervenció empara aquest document? Aquest document aplica per categories d'interessats: titular d'un contracte, avaladors/garants, autoritzats i representants.

La base legal sobre la qual es desenvolupen els tractaments per cada tipus d'intervinent és la següent:
INTERVINENTS
Titular
Avalador/Garant
Autoritzat
Representant

Contracte

BASE DE
LEGITIMACIÓConsentimient
Segons autorització
Segons autorització
Segons autorització
Segons autorització

Interès
legítim


Menys accions comercials


Menys accions comercials


Menys accions comercials


Menys accions comercials


Legal


Menys valoració del risc


Menys valoració del risc

Com obtenim les seves dades? El Banc obté les seves dades a través de les fonts següents:

 • La informació que ens facilita quan contracta i manté productes o serveis amb nosaltres, tant de forma directa com indirecta. Alguns exemples són: a través de consultes, transaccions, operacions o sol·licituds de contractes.
 • Fonts d'informació externes, com ara diaris i butlletins oficials, registres públics, resolucions d'administracions públiques, guies telefòniques, llistes de persones pertanyents a col·legis professionals, llistes oficials per a la prevenció del frau, xarxes socials i Internet, així com de terceres empreses a les quals hagi donat consentiment per a la cessió de les seves dades a entitats de crèdit, financeres i d'assegurances.
  En concret, les dades que tractarem inclouen les categories següents: dades de caràcter identificatiu, dades referents a les seves característiques personals i circumstàncies socials, dades acadèmiques i professionals, informació comercial.
 • Empreses que faciliten informació sobre solvència, morositat i, en general, d'indicadors de risc financer o de crèdit.
  En concret, les dades que tractarem inclouen les categories següents: dades de caràcter identificatiu; dades econòmiques, financeres i de solvència; i dades referents a transaccions de béns i serveis.

Quant de temps conservarem les seves dades? Tractarem les seves dades personals mentre siguin necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recollides. Si cancel·la tots els contractes, podrà:

 • Mantenir el consentiment per desenvolupar accions comercials: tractarem les seves dades per a les accions comercials que hagi consentit. Considerarem que ha triat aquesta opció si no revoca el consentiment expressament.
 • Revocar el consentiment per desenvolupar accions comercials: cancel·larem les seves dades mitjançant el seu bloqueig.
  Amb aquest bloqueig, el Banc no tindrà accés a les seves dades i només les tractarà per a la seva posada a disposició de les administracions públiques competents, els jutges i tribunals o el Ministeri Fiscal i per a l'atenció de les possibles responsabilitats relacionades amb el tractament de les dades, concretament, per a l'exercici i la defensa de reclamacions davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Conservarem les dades bloquejades durant els terminis previstos a les disposicions aplicables o, si escau, en les relacions contractuals mantingudes amb el Banc, procedint a la supressió física de les dades una vegada transcorreguts els terminis esmentats

Qui rebrà les seves dades? Comunicarem les seves dades personals a:

 • Empreses del Grup Santander amb aquestes finalitats:
 • Desenvolupar accions comercials dels seus productes i serveis o dels del Banc, tant generals com ajustades al seu perfil comercial.
 • Contractar productes o serveis de les entitats esmentades.
 • Complir obligacions legals.

Podrà accedir al llistat complet de les societats a les quals comunicarem les seves dades sol·licitant-ho a la seva oficina o aquí (PDF - 234.79 KB).

 • Organismes públics competents, Agència Tributària, jutges i tribunals i, en general, autoritats competents, quan el Banc tingui obligació legal de facilitar-les.
 • Empreses col·laboradores o participades pel Grup Santander (per exemple, entitats asseguradores i gestores d'actius financers), amb les finalitats següents:
 • Desenvolupar accions comercials dels seus productes i serveis o dels del Banc, tant generals com ajustades al seu perfil comercial.
 • Contractar productes o serveis de les entitats esmentades.

Podrà accedir al llistat complet de les societats a les quals comunicarem les seves dades sol·licitant-ho a la seva oficina o aquí (PDF - 234.79 KB).

 • En cas de produir-se impagaments per part seva, es podran comunicar a empreses de solvència patrimonial, com ara Experian o Asnef, complint els procediments i les garanties que en cada moment estableixi i li reconegui la legislació vigent.
 • Al marge de les comunicacions de dades anteriors, el Banc compta amb la col·laboració de tercers proveïdors de serveis que tenen accés a les seves dades personals i que tracten aquestes dades en nom i per compte del Banc com a conseqüència de la seva prestació de serveis.

El Banc segueix uns criteris estrictes de selecció de proveïdors de serveis per tal de complir les seves obligacions en matèria de protecció de dades i es compromet a subscriure-hi el corresponent contracte de tractament de dades, mitjançant el qual els imposarà, entre d'altres, les obligacions següents: aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades; tractar les dades personals per a les finalitats pactades i atenent únicament les instruccions documentades del Banc; i suprimir o tornar les dades al Banc una vegada finalitzi la prestació dels serveis.

Concretament, el Banc contractarà la prestació de serveis per part de tercers proveïdors que desenvolupin la seva activitat, a títol enunciatiu i no limitador, en els següents sectors: serveis de logística, assessorament jurídic, serveis privats de taxació, homologació de proveïdors, empreses de serveis professionals multidisciplinaris, empreses relacionades amb el manteniment, empreses proveïdores de serveis tecnològics, empreses proveïdores de serveis informàtics, empreses de seguretat física, prestadors de serveis de missatgeria instantània, empreses de gestió i manteniment d'infraestructures i empreses de serveis de centre de trucades.

Entre els encarregats del tractament es troba l'empresa Salesforce Inc., ubicada als Estats Units, país que no pertany a l'espai econòmic europeu. Banco Santander ha signat amb aquesta empresa clàusules contractuals tipus.

Quins són els seus drets quan ens facilita les dades? Vostè podrà exercir els seus drets d'accés, portabilitat, rectificació, supressió, limitació, oposició i a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat. Així mateix, podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat.
Per exercir els drets esmentats haurà d'enviar un correu electrònic a privacidad@gruposantander.es o s'haurà d'adreçar per correu postal a C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 11, 28027 Madrid (Oficina de Privacitat de Santander Espanya), aportant en tot cas una còpia del seu DNI o del document oficial que l'identifiqui.

Davant de qui pot exercir les seves reclamacions relacionades amb la protecció de dades? Es podrà adreçar sempre al Delegat de Protecció de Dades/Oficina de Privacitat del Banc.

També podrà presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si estigués en desacord amb la resposta que hagi rebut del Banc. Disposa de la informació necessària al seu web: www.aepd.es

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES ESPECÍFICA PER A HEREUS I BENEFICIARIS

Pas 1. SOL·LICITUD DE CERTIFICAT DE POSICIONS TITULARITAT D'UN MORT

Pot consultar tota la informació ampliada sobre la protecció de dades, inclosa la manera d'exercir els seus drets, a l'enllaç següent: https://www.bancosantander.es/ca/aviso-legal/proteccion-datos-herederos-beneficiarios.

Pas 2. TRAMITACIÓ DE LA TESTAMENTARÍA

Pot consultar tota la informació ampliada sobre la protecció de dades, inclosa la manera d'exercir els seus drets, a l'enllaç següent: https://www.bancosantander.es/ca/aviso-legal/protecccion-datos-testamenterias.

© Banco Santander, SA. Tots els drets reservats.

Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

${loading}
×