COBERTURES

REQUISITS

PREGUNTES FREQÜENTS

De què em protegeixen

Coneix quines són les cobertures de les teves assegurances de vida: Protecció Familiar Plus, Protecció Familiar en Femení i Protecció Familiar Essencial.

Cobertures

Protecció Familiar Plus

Protecció Familiar en Femení

Protecció Familiar Essencial

Mort

Invalidesa permanent absoluta

x

Gran invalidesa

x

x

Càncer femení1

x

x

Capital addicional en cas de mort accidental

Opcional

x

x

Serveis addicionals de protecció familiarx
 • Mort. En cas de mort per qualsevol causa, les persones beneficiàries cobraran la quantitat contractada a la pòlissa.
 • Mort per accident. A més del capital per mort coberta com a risc principal, s’acumularà el capital previst per accident.
 • Mort per accident de circulació. Al capital per mort coberta com a risc principal, s’acumularà tant el capital per mort per accident com el capital per mort en accident de circulació.
 • Invalidesa permanent absoluta. És la situació física irreversible que t’inhabilita per complet i amb caràcter permanent per al desenvolupament de tota professió o ofici, relació laboral o activitat comercial. Ha d’estar oficialment reconeguda per la Seguretat Social o un altre organisme equivalent.
 • Gran invalidesa. Per gran invalidesa s’entén la situació d’invalidesa que, com a conseqüència de pèrdues anatòmiques o funcionals, suposi la necessitat d’assistència d’una altra persona per dur a terme els actes més essencials de la vida, com vestir-se, desplaçar-se, menjar o anàlegs. Ha d’estar oficialment reconeguda per la Seguretat Social o un altre organisme equivalent.
 • Càncer femení. En cas de diagnòstic1 de càncer femení, la persona beneficiària rebrà el capital assegurat. Cobreix tant el càncer com el carcinoma in situ (càncer en primera fase de detecció, encapsulat i encara no disseminat) originat en qualsevol dels òrgans o teixits següents: cèrvix uterina o coll uterí, cos uterí o úter, ovaris, trompes de Fal·lopi, vagina, vulva o mames, inclòs a més el carcinoma de placenta. El pagament d’aquest capital suposarà la cancel·lació de la garantia de càncer femení.
 • Serveis addicionals. Les pòlisses Protecció Familiar Plus i Protecció Familiar en Femení disposen de serveis addicionals, com la orientació mèdica, l’assessorament en nutrició i dietètica i tests d’hàbits saludables.

Descobreix-ne més detalls

Calcula tu mateix la teva assegurança si ets client o deixa’ns les teves dades i ens posarem en contacte amb tu.

Condicions per contractar-les

Depenent del producte seleccionat, la teva edat i capital a assegurar assegurat hauràs d'emplenar un senzill qüestionari mèdic, una enquesta mèdica per telèfon o un reconeixement mèdic.


Edat mínima de contractació

Edat màxima de contractació

Protecció Familiar Plus

18 anys

64 anys

Protecció Familiar en Femení

18 anys

64 anys

Protecció Familiar Essencial

42 anys

64 anys

Com es poden contractar?

Visita la teva oficina més propera o realitza la contractació en línia si estàs interessat en Protecció Familiar Plus o Protecció Familiar en Femení.

Descobreix-ne més detalls

Calcula tu mateix la teva assegurança si ets client o deixa’ns les teves dades i ens posarem en contacte amb tu.

Dubtes més comuns sobre aquestes assegurances

Per què serveix una assegurança de vida? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

Contractar una assegurança de vida és una garantia per poder afrontar algunes circumstàncies complicades amb la màxima tranquil·litat i suport possibles.

Qui cobra l’assegurança de vida? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

Per a les assegurances Protecció Familiar Plus, Protecció Familiar en Femení i Protecció Familiar Essencial, en cas de defunció, els beneficiaris prèviament designats rebran la indemnització. Per a la resta de cobertures, la indemnització la rebrà l'assegurat.

Com es percep el capital assegurat, en un sol pagament o en pagaments mensuals? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

L’abonament s’efectua en un sol pagament quan es produeix alguna de les contingències cobertes per l’assegurança.

En cas de contreure alguna malaltia, la companyia d’assegurances em podria anul·lar l’assegurança de vida? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

La companyia no cancel·larà la teva assegurança ni s’oposarà a les seves pròrrogues anuals per motius de salut, tret que s’hagin ocultat dades o no s’hagi contestat amb veracitat en la declaració de salut prèvia a la contractació.

En l’assegurança Protecció Familiar en Femení, qui cobra la indemnització en cas de sinistre? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

 • En cas de mort, rebran la indemnització les persones beneficiàries designades prèviament.
 • En cas d’invalidesa permanent absoluta i de càncer femení, 1 la indemnització la rebrà la persona assegurada.

Hi ha exclusions? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

Sí. No es pagaran els capitals coberts, entre altres motius, en els casos següents:

 • Suïcidi, intent de suïcidi, delictes, apostes, desafiaments o baralles en què es participi (excepte en legítima defensa).
 • Fets provocats pel consum de drogues o alcohol.
 • Malalties o accidents, anteriors a la contractació de l’assegurança que no s’hagin declarat.

Què és la mort per accident? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

Es tracta de la mort causada per qualsevol esdeveniment extern, sobtat i violent, aliè a la voluntat de la persona assegurada i que en causi la mort dins dels 365 dies següents a la data en què es produeix l’accident. En cap cas no es considera accident l’infart de miocardi o una malaltia cerebrovascular.

Puc canviar el beneficiari designat? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

Per a les assegurances de vida Protecció Familiar Plus, Protecció Familiar en Femení i Protecció Familiar Essencial, es podran canviar en qualsevol moment, llevat que s'hagi designat beneficiari amb caràcter irrevocable.

Descobreix-ne més detalls

Calcula tu mateix la teva assegurança si ets client o deixa’ns les teves dades i ens posarem en contacte amb tu.

Preguntas frecuentes

  Per què serveix una assegurança de vida? Qui cobra l’assegurança de vida?

Assegurances de vida

Icon / check Created with Sketch. Tres modalitats per a les teves necessitats

Icon / check Created with Sketch. Protegeix la teva tranquil·litat i la dels teus

Icon / check Created with Sketch. Contracta en línia o en la teva oficina

Et pot interessar

×
${loading}
×