Avios

Cobertures

REQUISITS

PREGUNTES FREQÜENTS

CONTRACTA LA TEVA ASSEGURANÇA EN LÍNIA

MULTIPLICA ELS TEUS AVIOS
x2
EN BLACK FRIDAY

Podràs obtenir 10.000 Avios.

Promoció vàlida del 23/11 al 04/12, per a contractacions a través del canal digital (web o aplicació) de Banco Santander, clients amb un compte Santander One obert i adherits al Pla Santander One Iberia Plus en qualsevol de les seves modalitats, en la data de la liquidació dels Avios de la promoció. Consulta les condicions de la “CAMPANYA DIGITAL ASSEGURANCES BLACK FRIDAY” a www.bancosantander.es.

BENEFICIS DE SANTANDER ONE

Aprofita les promocions per a clients de Santander One donats d'alta en el Pla Santander One Iberia Plus.

CONTRACTAR EN LÍNIA


De què em protegeixen

Protecció Familiar Plus i Protecció Familiar en Femení

Cobertures

Protecció Familiar Plus

Protecció Familiar en Femení

Mort

Invalidesa permanent absoluta

Gran invalidesa

x

Càncer femení1

x

Capital addicional en cas de mort per accident

Opcional

x

Serveis addicionals de protecció familiar • Mort. En cas de mort per qualsevol causa, les persones beneficiàries cobraran la quantitat contractada a la pòlissa.
 • Mort per accident. A més del capital per mort coberta com a risc principal, s’acumularà el capital previst per accident.
 • Mort per accident de circulació. Al capital per mort coberta com a risc principal, s’acumularà tant el capital per mort per accident com el capital per mort en accident de circulació.
 • Invalidesa permanent absoluta. És la situació física irreversible que t’inhabilita per complet i amb caràcter permanent per al desenvolupament de tota professió o ofici, relació laboral o activitat comercial. Ha d’estar oficialment reconeguda per la Seguretat Social o un altre organisme equivalent.
 • Gran invalidesa. Per gran invalidesa s’entén la situació d’invalidesa que, com a conseqüència de pèrdues anatòmiques o funcionals, suposi la necessitat d’assistència d’una altra persona per dur a terme els actes més essencials de la vida, com vestir-se, desplaçar-se, menjar o anàlegs. Ha d’estar oficialment reconeguda per la Seguretat Social o un altre organisme equivalent.
 • Incapacitat temporal. Cobreix la situació física ocasionada per qualsevol causa que provoca la ineptitud de la persona assegurada per dur a terme qualsevol feina o activitat professional durant un període determinat.
 • Càncer femení. En cas de diagnòstic¹ de càncer femení, la persona beneficiària rebrà el capital assegurat. Cobreix tant el càncer com el carcinoma in situ (càncer en primera fase de detecció, encapsulat i encara no disseminat) originat en qualsevol dels òrgans o teixits següents: cèrvix uterina o coll uterí, cos uterí o úter, ovaris, trompes de Fal·lopi, vagina, vulva o mames, inclòs a més el carcinoma de placenta. El pagament d’aquest capital suposarà la cancel·lació de la garantia de càncer femení.
 • Serveis addicionals. Les pòlisses Protecció Familiar Plus i Protecció Familiar en Femení disposen de serveis addicionals, com la orientació mèdica, l’assessorament en nutrició i dietètica i tests d’hàbits saludables.

Assegurances de Vida Protecció Préstecs

En el cas de les assegurances de protecció de préstecs, la persona beneficiària és el banc i el capital assegurat depèn del capital pendent d’amortització del préstec.

Cobertures

Protecció Préstecs Hipotecari Prima Periòdica

Protecció
Préstecs
Hipotecaris
Prima
Periòdica
(mort i
invalidesa)

Protecció
Préstecs
Hipotecaris
Prima Única

Protecció
Préstecs
Consum
Prima Única

Mort

Invalidesa permanent/absoluta

Incapacitat temporal

x

x

Atur

x

x

 • Mort.En cas de mort per qualsevol causa, la persona beneficiària cobrarà la quantitat que s’indica a la pòlissa, depenent del capital pendent d’amortització del préstec.
 • Invalidesa permanent absoluta.És la situació física irreversible que t’inhabilita per complet i amb caràcter permanent per al desenvolupament de tota professió o ofici, relació laboral o activitat comercial. Ha d’estar oficialment reconeguda per la Seguretat Social o un altre organisme equivalent.
 • Incapacitat temporal.Cobreix la situació física ocasionada per qualsevol causa que provoca la ineptitud de la persona assegurada per dur a terme qualsevol feina o activitat professional durant un període determinat.
 • Atur.En cas d’atur de la persona prenedora (persona que contracta l’assegurança), l’assegurança cobreix el pagament de les quotes del préstec, d’acord amb les condicions que estableix la pòlissa.

Descobreix-ne més detalls

Calcula tu mateix la teva assegurança si ets client o deixa’ns les teves dades i ens posarem en contacte amb tu.

De què em protegeixen

Protecció Familiar Plus i Protecció Familiar en Femení

Cobertures

Protecció Familiar Plus

Protecció Familiar en Femení

Mort

Invalidesa permanent absoluta

Gran invalidesa

x

Càncer femení1

x

Capital addicional en cas de mort per accident

Opcional

x

Serveis addicionals de protecció familiar • Mort. En cas de mort per qualsevol causa, les persones beneficiàries cobraran la quantitat contractada a la pòlissa.
 • Mort per accident. A més del capital per mort coberta com a risc principal, s’acumularà el capital previst per accident.
 • Mort per accident de circulació. Al capital per mort coberta com a risc principal, s’acumularà tant el capital per mort per accident com el capital per mort en accident de circulació.
 • Invalidesa permanent absoluta. És la situació física irreversible que t’inhabilita per complet i amb caràcter permanent per al desenvolupament de tota professió o ofici, relació laboral o activitat comercial. Ha d’estar oficialment reconeguda per la Seguretat Social o un altre organisme equivalent.
 • Gran invalidesa. Per gran invalidesa s’entén la situació d’invalidesa que, com a conseqüència de pèrdues anatòmiques o funcionals, suposi la necessitat d’assistència d’una altra persona per dur a terme els actes més essencials de la vida, com vestir-se, desplaçar-se, menjar o anàlegs. Ha d’estar oficialment reconeguda per la Seguretat Social o un altre organisme equivalent.
 • Incapacitat temporal. Cobreix la situació física ocasionada per qualsevol causa que provoca la ineptitud de la persona assegurada per dur a terme qualsevol feina o activitat professional durant un període determinat.
 • Càncer femení. En cas de diagnòstic¹ de càncer femení, la persona beneficiària rebrà el capital assegurat. Cobreix tant el càncer com el carcinoma in situ (càncer en primera fase de detecció, encapsulat i encara no disseminat) originat en qualsevol dels òrgans o teixits següents: cèrvix uterina o coll uterí, cos uterí o úter, ovaris, trompes de Fal·lopi, vagina, vulva o mames, inclòs a més el carcinoma de placenta. El pagament d’aquest capital suposarà la cancel·lació de la garantia de càncer femení.
 • Serveis addicionals. Les pòlisses Protecció Familiar Plus i Protecció Familiar en Femení disposen de serveis addicionals, com la orientació mèdica, l’assessorament en nutrició i dietètica i tests d’hàbits saludables.

Assegurances de Vida Protecció Préstecs

En el cas de les assegurances de protecció de préstecs, la persona beneficiària és el banc i el capital assegurat depèn del capital pendent d’amortització del préstec.

Cobertures

Protecció Préstecs Hipotecari Prima Periòdica

Protecció
Préstecs
Hipotecaris
Prima
Periòdica
(mort i
invalidesa)

Protecció
Préstecs
Hipotecaris
Prima Única

Protecció
Préstecs
Consum
Prima Única

Mort

Invalidesa permanent/absoluta

Incapacitat temporal

x

x

Atur

x

x

 • Mort.En cas de mort per qualsevol causa, la persona beneficiària cobrarà la quantitat que s’indica a la pòlissa, depenent del capital pendent d’amortització del préstec.
 • Invalidesa permanent absoluta.És la situació física irreversible que t’inhabilita per complet i amb caràcter permanent per al desenvolupament de tota professió o ofici, relació laboral o activitat comercial. Ha d’estar oficialment reconeguda per la Seguretat Social o un altre organisme equivalent.
 • Incapacitat temporal.Cobreix la situació física ocasionada per qualsevol causa que provoca la ineptitud de la persona assegurada per dur a terme qualsevol feina o activitat professional durant un període determinat.
 • Atur.En cas d’atur de la persona prenedora (persona que contracta l’assegurança), l’assegurança cobreix el pagament de les quotes del préstec, d’acord amb les condicions que estableix la pòlissa.

Descobreix-ne més detalls

Calcula tu mateix la teva assegurança si ets client o deixa’ns les teves dades i ens posarem en contacte amb tu.

De què em protegeixen

Protecció Familiar Plus i Protecció Familiar en Femení

Cobertures

Protecció Familiar Plus

Protecció Familiar en Femení

Mort

Invalidesa permanent absoluta

Gran invalidesa

x

Càncer femení1

x

Capital addicional en cas de mort per accident

Opcional

x

Serveis addicionals de protecció familiar • Mort. En cas de mort per qualsevol causa, les persones beneficiàries cobraran la quantitat contractada a la pòlissa.
 • Mort per accident. A més del capital per mort coberta com a risc principal, s’acumularà el capital previst per accident.
 • Mort per accident de circulació. Al capital per mort coberta com a risc principal, s’acumularà tant el capital per mort per accident com el capital per mort en accident de circulació.
 • Invalidesa permanent absoluta. És la situació física irreversible que t’inhabilita per complet i amb caràcter permanent per al desenvolupament de tota professió o ofici, relació laboral o activitat comercial. Ha d’estar oficialment reconeguda per la Seguretat Social o un altre organisme equivalent.
 • Gran invalidesa. Per gran invalidesa s’entén la situació d’invalidesa que, com a conseqüència de pèrdues anatòmiques o funcionals, suposi la necessitat d’assistència d’una altra persona per dur a terme els actes més essencials de la vida, com vestir-se, desplaçar-se, menjar o anàlegs. Ha d’estar oficialment reconeguda per la Seguretat Social o un altre organisme equivalent.
 • Incapacitat temporal. Cobreix la situació física ocasionada per qualsevol causa que provoca la ineptitud de la persona assegurada per dur a terme qualsevol feina o activitat professional durant un període determinat.
 • Càncer femení. En cas de diagnòstic¹ de càncer femení, la persona beneficiària rebrà el capital assegurat. Cobreix tant el càncer com el carcinoma in situ (càncer en primera fase de detecció, encapsulat i encara no disseminat) originat en qualsevol dels òrgans o teixits següents: cèrvix uterina o coll uterí, cos uterí o úter, ovaris, trompes de Fal·lopi, vagina, vulva o mames, inclòs a més el carcinoma de placenta. El pagament d’aquest capital suposarà la cancel·lació de la garantia de càncer femení.
 • Serveis addicionals. Les pòlisses Protecció Familiar Plus i Protecció Familiar en Femení disposen de serveis addicionals, com la orientació mèdica, l’assessorament en nutrició i dietètica i tests d’hàbits saludables.

Assegurances de Vida Protecció Préstecs

En el cas de les assegurances de protecció de préstecs, la persona beneficiària és el banc i el capital assegurat depèn del capital pendent d’amortització del préstec.

Cobertures

Protecció Préstecs Hipotecari Prima Periòdica

Protecció
Préstecs
Hipotecaris
Prima
Periòdica
(mort i
invalidesa)

Protecció
Préstecs
Hipotecaris
Prima Única

Protecció
Préstecs
Consum
Prima Única

Mort

Invalidesa permanent/absoluta

Incapacitat temporal

x

x

Atur

x

x

 • Mort.En cas de mort per qualsevol causa, la persona beneficiària cobrarà la quantitat que s’indica a la pòlissa, depenent del capital pendent d’amortització del préstec.
 • Invalidesa permanent absoluta.És la situació física irreversible que t’inhabilita per complet i amb caràcter permanent per al desenvolupament de tota professió o ofici, relació laboral o activitat comercial. Ha d’estar oficialment reconeguda per la Seguretat Social o un altre organisme equivalent.
 • Incapacitat temporal.Cobreix la situació física ocasionada per qualsevol causa que provoca la ineptitud de la persona assegurada per dur a terme qualsevol feina o activitat professional durant un període determinat.
 • Atur.En cas d’atur de la persona prenedora (persona que contracta l’assegurança), l’assegurança cobreix el pagament de les quotes del préstec, d’acord amb les condicions que estableix la pòlissa.

Descobreix-ne més detalls

Calcula tu mateix la teva assegurança si ets client o deixa’ns les teves dades i ens posarem en contacte amb tu.

Condicions per contractar-les

En funció de l’edat de la persona assegurada i del capital per assegurar has d’emplenar un senzill qüestionari mèdic i, si és necessari, et farem una enquesta mèdica per telèfon o un reconeixement mèdic.


Edat mínima de contractació

Edat màxima de contractació

Protecció Familiar Plus

18 anys

64 anys

Protecció Familiar en Femení

18 anys

64 anys

Protecció Préstecs Hipotecari Prima Periòdica

18 anys

64 anys

Protecció Préstecs Hipotecari Prima Única

18 anys

64 anys

Protecció Préstecs Consum Prima Única

18 anys

64 anys

Protecció Préstecs Hipotecari Prima Periòdica (mort i invalidesa)

18 anys

64 anys

Com es poden contractar?

Visita la teva oficina més propera si vols contractar qualsevol d’aquestes assegurances de vida.

Descobreix-ne més detalls

Calcula tu mateix la teva assegurança si ets client o deixa’ns les teves dades i ens posarem en contacte amb tu.

Dubtes més comuns sobre aquestes assegurances

Per què serveix una assegurança de vida? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

Contractar una assegurança de vida és una garantia per poder afrontar algunes circumstàncies complicades amb la màxima tranquil·litat i suport possibles.

Qui cobra l’assegurança de vida? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

Per a les assegurances Protecció Familiar Plus i Protecció Familiar en Femení, en cas de mort, les persones beneficiàries prèviament designades rebran la indemnització. Per a la resta de cobertures, la indemnització la rebrà la persona assegurada.

En el cas de les assegurances de Vida Protecció Préstecs, la persona beneficiària serà el banc.

Com es percep el capital assegurat, en un sol pagament o en pagaments mensuals? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

L’abonament s’efectua en un sol pagament quan es produeix alguna de les contingències cobertes per l’assegurança.

En cas de contreure alguna malaltia, la companyia d’assegurances em podria anul·lar l’assegurança de vida? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

La companyia no cancel·larà la teva assegurança ni s’oposarà a les seves pròrrogues anuals per motius de salut, tret que s’hagin ocultat dades o no s’hagi contestat amb veracitat en la declaració de salut prèvia a la contractació.

En l’assegurança Protecció Familiar en Femení, qui cobra la indemnització en cas de sinistre? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

 • En cas de mort, rebran la indemnització les persones beneficiàries designades prèviament.
 • En cas d’invalidesa permanent absoluta i de càncer femení, 1 la indemnització la rebrà la persona assegurada.

Hi ha exclusions? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

Sí. No es pagaran els capitals coberts, entre altres motius, en els casos següents:

 • Suïcidi, intent de suïcidi, delictes, apostes, desafiaments o baralles en què es participi (excepte en legítima defensa).
 • Fets provocats pel consum de drogues o alcohol.
 • Malalties o accidents, anteriors a la contractació de l’assegurança que no s’hagin declarat.

Què és la mort per accident? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

Es tracta de la mort causada per qualsevol esdeveniment extern, sobtat i violent, aliè a la voluntat de la persona assegurada i que en causi la mort dins dels 365 dies següents a la data en què es produeix l’accident. En cap cas no es considera accident l’infart de miocardi o una malaltia cerebrovascular.

Puc canviar la persona beneficiària designada? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

Per a les assegurances de Vida Protecció Familiar Plus i Protecció en Femení, es podrà canviar en qualsevol moment tret que s’hagi designat com a persona beneficiària amb caràcter irrevocable.

Per a les assegurances de Vida Protecció Préstecs, la persona beneficiària serà el banc.

Descobreix-ne més detalls

Calcula tu mateix la teva assegurança si ets client o deixa’ns les teves dades i ens posarem en contacte amb tu.

Preguntas frecuentes

  Per què serveix una assegurança de vida? Qui cobra l’assegurança de vida?

Assegurances de vida

Icon / check Created with Sketch. Queda cobert davant de les teves necessitats específiques.

Icon / check Created with Sketch. Beneficia’t de serveis d’orientació i d’assessorament.

Et pot interessar

×
${loading}
×