Z7_3OKIGJ82O0K8F0Q9AKCBDGTBS5
Z7_3OKIGJ82O0K8F0Q9AKCBDGTBS7
Z7_3OKIGJ82O0K8F0Q9AKCBDGTB24

CARACTERÍSTIQUES

PREGUNTES FREQÜENTS

Pla d’aportacions per als teus fills còmode i flexible

El Pla d’Estalvi Infantil Assegurat és un pla d’estalvi flexible, còmode i amb liquiditat total des del primer dia. A més, compta amb un tipus d’interès mínim garantit. Per assegurar el futur dels teus fills podràs fer el teu propi pla personalitzat amb aportacions flexibles, és a dir, tu decideixes com i quant vols aportar.


Crea un pla a la teva mida

En el Pla d’Estalvi Infantil Assegurat tu decideixes com vols estalviar: a través d’un pla d’aportacions periòdiques o fent aportacions extraordinàries:

 • Pla d’aportacions periòdic: tu decideixes la periodicitat amb què vols fer aportacions (mensual, trimestral, semestral o anual). Amb un import mínim de 30 euros i un màxim de 100 euros al mes.
 • Aportacions extraordinàries: a més, també pots estalviar fent aportacions extraordinàries amb un mínim de 600 euros i un màxim de 5.000 euros. Recorda que la suma de les aportacions periòdiques més les aportacions extraordinàries no podran superar el màxim de 5.000 euros l’any.
 • Si ho desitges pots tenir el pla d'aportacions periòdic inactiu, cosa que significa que estalviaràs amb les teves aportacions extraordinàries.

Obtingues tranquil·litat

Una altra de les característiques del Pla d'Estalvi Infantil Assegurat 2 és que aplica un tipus d'interès sobre els teus estalvis. Rebràs un tipus mínim garantit del 0,15%1 net sobre l'estalvi acumulat que podrà ser substituït en períodes semestrals per un altre superior al que anomenarem tipus millorat.

L'aspecte més important del Pla d’Estalvi Infantil Assegurat 2 de Banco Santander és que té doble cobertura, perquè una part de l'aportació es destina a l'estalvi i l'altra a cobrir els costos de la cobertura d'una possible defunció.

 • En cas de supervivència en la data de venciment rebràs la part destinada a l'estalvi de les aportacions realitzades, més la rendibilitat, a descomptar les despeses i els costos de l'assegurança de vida. En alguns casos, aquest import pot ser una quantitat inferior a la suma de les aportacions realitzades a causa precisament del cost de l'assegurança de vida.

 • En cas de defunció:
 • Si el teu pla d'aportacions està actiu, els beneficiaris rebran un capital igual a la suma de totes les aportacions realitzades fins al moment, més totes les aportacions periòdiques que estaven previstes fins al venciment.
 • En canvi, si el teu pla d'aportacions està inactiu els beneficiaris rebran un capital del 103% de l'estalvi acumulat.

Requisits del Pla d’estalvi infantil

 • Per contractar un Pla d’Estalvi Infantil Assegurat 2, la persona prenedora ha de tenir entre 18 i 55 anys.
 • L’import anual màxim permès per aportar en una pòlissa de Pla d’Estalvi Infantil Assegurat 2 és de 5.000 euros anuals.
 • En cas que un client tingui més d’una pòlissa contractada d’aquest producte, haurà de tenir en compte que l’import màxim anual permès per aportar a través d’aportacions periòdiques al total de pòlisses contractades són 5.000 euros anuals.

Per tenir més informació d’aquesta assegurança o contractar-la, arriba’t a la teva oficina.

Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

Dubtes més comuns sobre aquesta assegurança d’estalvi

Pot una mateixa persona prenedora contractar més d’una pòlissa? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

Sí, amb l’acceptació prèvia de la companyia asseguradora. Sempre que la suma de les aportacions efectuades a la totalitat de les pòlisses no superi els 5.000 euros anuals.

Què passa si vull rescatar els meus diners? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

El Pla d’Estalvi Infantil Assegurat 2 permet rescatar els estalvis des del primer dia i sense penalització. El rescat serà sempre pel total de l’estalvi acumulat, i no es permetran els rescats parcials. A causa del cost per la prestació de mort, l’import rescatat pot ser una quantitat inferior a la suma de les aportacions efectuades.

Es podran efectuar traspassos d’un Pla d’Estalvi Infantil Assegurat a un altre producte? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

No. El Pla d’Estalvi Infantil Assegurat 2 no permet traspassos a cap altre producte.

Hauré d’emplenar un qüestionari de salut? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

Sí. La companyia podrà fer un qüestionari de salut i, si escau, proves mèdiques, tant en el moment de la contractació com si es produeix qualsevol modificació posterior de les condicions de la pòlissa inicial.

Quins són els costos de la cobertura de mort? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

De les aportacions efectuades al pla d’aportacions, una part es destina a l’estalvi i una altra a cobrir els costos de la cobertura de mort. Aquests costos varien en funció del capital assegurat i de l’edat de la persona assegurada.

Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

Preguntes freqüents

  Pot una mateixa persona prenedora contractar més d’una pòlissa? Què passa si vull rescatar els meus diners?
Z7_3OKIGJ82O0K8F0Q9AKCBDGTB26

Pla d’Estalvi Infantil Assegurat 2

Icon / check Created with Sketch. Compta amb un tipus d'interès garantit.

Icon / check Created with Sketch. Ajusta la quantitat que vols aportar, segons les teves circumstàncies.

Icon / check Created with Sketch. Amb cobertura en cas de mort.

Z7_3OKIGJ82O0K8F0Q9AKCBDGTB25
Z7_3OKIGJ82O0UT30QPD5UDNM4VU7

Et pot interessar

×
${loading}
×