1/6
Aquest nombre és indicatiu de el risc del producte, sent 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6 de major risc.

Què és el Plan de Ahorro Seguro Santander 2?

El Plan de Ahorro Seguro Santander 2 (PASS 2) és una assegurança d'estalvi periòdic de Santander Seguros, que té com a finalitat estalviar a poc a poc per acumular un capital al venciment amb un tipus d'interès garantit. A més, aquesta assegurança disposa d'un capital addicional en cas de defunció abans del venciment de la pòlissa.

Com funciona?

Aquesta assegurança et permetrà planificar l'estalvi mitjançant aportacions periòdiques. Tot comença amb una aportació inicial que es realitza en el moment de la contractació. A més, es fixarà el pla de les aportacions periòdiques que es realitzaran a l'assegurança.

El pla d'aportacions es podrà modificar en qualsevol moment. Sobre les aportacions realitzades s'aplicarà un tipus d'interès mínim garantit durant tota la vida de la pòlissa. Aquest tipus d'interès mínim es podrà substituir en períodes semestrals per un altre de superior que anomenarem tipus millorat. L'objectiu és acumular un capital al venciment.

En aquesta assegurança no es permeten aportacions extraordinàries.

LIQUIDITAT TOTAL DES DEL PRIMER DIA
Podràs rescatar tot l'estalvi acumulat en qualsevol moment i sense penalització.

BONIFICACIÓ: OBTINGUES UNA RENDIBILITAT ADDICIONAL
Si compleixes el teu compromís i estalvies mes a mes durant tot l'any, podràs rebre una bonificació que consisteix en un tipus d'interès addicional que incrementa l'estalvi.

COBERTURA EN CAS DE DEFUNCIÓ
A més, en cas de defunció de l'assegurat abans del venciment, els beneficiaris que hagis indicat per a aquesta contingència rebran l'estalvi acumulat més un capital addicional.

TRACTAMENT FISCAL
D'acord amb la legislació vigent, la prestació per supervivència té la consideració de rendiment de capital mobiliari. Per la seva banda, el capital assegurat en cas de defunció estarà subjecte a tributació en l'impost sobre successions i donacions. De la mateixa manera, aquesta pòlissa està subjecta a tributació en l'impost sobre el patrimoni del prenedor pel seu valor de rescat a 31 de desembre de cada any.

Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

Plan de Ahorro Seguro Santander 2 (PASS)

Icon / check Created with Sketch. Rescata els diners, sense penalitzacions.

Icon / check Created with Sketch. Tindràs un interès mínim garantit.

Icon / check Created with Sketch. Decideix el teu estalvi mensual i modifica'l si cal.

Et pot interessar

×
${loading}
×