La inversió sostenible i responsable (ISR o SRI, per les sigles en anglès) és una filosofia d’inversió que a més de tenir en compte la rendibilitat i el risc d’una inversió, avalua factors mediambientals, socials i de govern corporatiu (coneguts també com a criteris ASG). No només analitza el rendiment econòmic d’una inversió, sinó que busca que els diners utilitzats serveixin per aconseguir un impacte positiu en la societat, mentre es manté un equilibri respectuós amb el medi ambient.

Tant a Espanya com a la resta del món, la inversió sostenible i responsable s’articula sobretot a través d’instruments d’inversió col·lectiva (fons d’inversió i de pensions), però aquesta filosofia es pot aplicar a tota mena de productes financers.

Quines característiques tenen els fons ISR?

Els fons d’inversió sostenible i responsable són aquells que en la seva gestió combinen factors d’anàlisi financers i extrafinancers, coneguts aquests últims com a criteris ambientals, socials i de govern corporatiu (ASG).

Igual com qualsevol altre tipus de fons, un que segueixi la filosofia ISR >pot estar format per diferents tipus d’actius financers o una combinació d’aquests (divises, bons emesos per entitats públiques i privades, accions, etc.) i ofereix les mateixes característiques quant a liquiditat, seguretat, transparència, fiscalitat i gestió professional.

Per triar un fons ISR cal tenir en compte que no són tots iguals. Les gestores poden utilitzar una estratègia amb enfocament mediambiental, social i de govern corporatiu o combinar algunes d’aquestes per definir la composició de la cartera.

Com podem invertir en fons ISR

Les estratègies més habituals per a la gestió de fons ISR són:

  • L’exclusió d’empreses o sectors concrets, perquè són discutits o poc ètics, en funció del mandat ISR de cada fons.
  • Integrar l’anàlisi ASG amb el financer tradicional per definir la cartera d’actius.
  • La selecció de les millors empreses de cada sector (best in class) en funció de les polítiques ASG que apliquen al seu negoci.
  • La inversió en actius que compleixen els tractats internacionals, evitant les empreses o els governs que incompleixen normatives d’àmbit internacional.
  • La selecció d’actius centrats en una temàtica sostenible i/o responsable concreta, com el canvi climàtic, l’equality i els bons sostenibles o l’aigua.

Alguns governs, com el de França, han desenvolupat segells oficials que certifiquen que un fons inverteix complint els criteris ASG.

Aquests segells o etiquetes permeten als inversors identificar ràpidament que els fons compleixen criteris mediambientals, socials i de bon govern a l’hora de gestionar la inversió, però que un fons no tingui l’etiqueta ISR no significa necessàriament que no apliqui alguna de les estratègies anteriors.

A Espanya, per exemple, encara no hi ha un segell impulsat per les autoritats que identifiqui els fons ISR, per la qual cosa la via més segura per a l’inversor per identificar-los és consultar el fullet informatiu o DFI. Aquest document, revisat per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), recull la política d’inversió i els detalls de composició de la cartera que forma un fons.

En consultar el fullet informatiu es podrà veure, per exemple, que alguns fons exclouen de la seva cartera les empreses que fabriquen mines antipersones o bombes de raïm, mentre que aposten per incloure’n d’altres que promouen les millors pràctiques ASG.

Per què està creixent la inversió sostenible responsable?

La demanda d’inversions ISR ha correspost tradicionalment a les institucions, els grans fons de pensions, les universitats, les companyies d’assegurances i les organismes públics. Tanmateix, cada vegada hi ha més inversors particulars que busquen actius que compleixin criteris ASG com a via per canalitzar els seus estalvis i mostrar el seu compromís i sensibilització amb l’impacte mediambiental i social de les empreses.

A més, segons el Fòrum Espanyol d’Inversió Sostenible Responsable (Spainsif), aquest tipus d’inversió és igual de rendible que les tradicionals des del punt de vista del risc i la rendibilitat, amb l’afegit que també busquen un benefici social.

En integrar criteris mediambientals, socials i de govern corporatiu en l’anàlisi d’inversió s’aconsegueix que la cartera d’actius registri més eficiència rendibilitat-risc, ja que s’evitarà la inversió en companyies que es poden veure involucrades, per exemple, en escàndols de corrupció, mediambientals o de violació de drets humans.

L’estabilitat d’una empresa i el seu compromís social i mediambiental beneficien tant els seus accionistes i treballadors com tota la cadena de subministrament amb què es relaciona. I això, a llarg termini, és avantatjós per a la rendibilitat dels inversors.

Si t’interessen aquest tipus de productes d’inversió, aquí pots conèixer la gamma de fons sostenibles de Banco Santander.

Valorar aquest article

Tu valoración ha sido guardada.

${loading}
×