Z7_3OKIGJ82OOUR30QL0QV33UL9G0
Z7_3OKIGJ82OOUR30QL0QV33UL9G2

CARACTERÍSTIQUES

PLANS I FONS DEL PROGRAMA

Per què formar part del programa de fidelització?

Al Santander creiem que una bona forma d'estalviar i invertir és fer-ho a poc a poc. Per això, hem volgut retribuir els nostres clients que ho facin així amb el programa de fidelització. Els clients que facin aportacions periòdiques a planes de pensions o subscripcions periòdiques en fons d’inversió, obtindran una bonificació, de caràcter anual, per subscripcions o aportacions periòdiques1.

Amb aquest programa d'estalvi periòdic et beneficiaràs de:

Flexibilitat: decideix quina quantitat vols aportar mes a mes. Pots automatitzar les subscripcions i aportacions  suspendre-les temporalment o bé ampliar-les o reduir-les segons les teves circumstàncies.

Adaptabilitat: pots triar quina quantitat dels teus estalvis destinaràs al pla de subscripció o d’aportació, per la qual cosa podràs mantenir la teva liquiditat financera.

Diversificació dels riscos del mercat: en realitzar subscripcions o aportacions cada mes, podràs mitigar els efectes de les pujades i baixades del mercat.

Planificació: programaràs millor els teus objectius d'estalvi i inversió a llarg termini, amb vistes a la jubilació, per exemple, podent controlar la teva estabilitat financera actual.

Informació d'interès

1. Consulta aquí les condicions del programa d'ordres de subscripció periòdica de fons d'inversió. Consulta aquí les condicions del programa de bonificació per aportacions periòdiques de plans de pensions i plans de previsió individual. Les ordres periòdiques s'hauran de cursar per un import mínim total de 600 euros anuals. La bonificació promocional constitueix un rendiment del capital mobiliari, subjecte a l'ingrés al compte corresponent de conformitat amb la normativa fiscal aplicable. La participació en aquests programes no implica cap modificació dels productes o contractes subscrits pels participants. Aquests programes no suposen en cap cas la novació contractual dels contractes que els participants tinguin formalitzats amb el Banc.

Els fons d'inversió impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d'interès, de sostenibilitat, etc.), per la qual cosa hi ha risc de perdre la totalitat o part de la inversió. Els riscos es detallen al fullet i al document de dades fonamentals per a l'inversor (DDF) del fons.

Abans de prendre una decisió d'inversió, cal consultar el fullet i el DDF del fons, disponibles tant a l'organisme supervisor corresponent com al web de l'entitat gestora del fons (www.santanderassetmanagement.es). La decisió d'invertir en el fons s'ha de prendre tenint en compte totes les característiques o objectius del fons que es descriuen al fullet i al DDF. La inversió promocionada fa referència a l'adquisició de participacions en un fons d'inversió i no en un actiu subjacent determinat. Els resultats anteriors no són un indicador fiable de resultats futurs i, si el fons està denominat en una divisa diferent de l'euro, el seu rendiment por incrementar o disminuir en funció de les fluctuacions monetàries.

La tributació dels rendiments obtinguts per les inversions dependrà de la legislació fiscal aplicable a la vostra situació personal i pot variar en el futur.

Entitat gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SA, SGIIC, registrada a la CNMV amb el número 12. Entitat dipositària: CACEIS BANK SPAIN, SA, registrada a la CNMV amb el número 238. Entitat comercialitzadora: BANCO SANTANDER, SA, registrada a la CNMV amb el número 49.

Això és una comunicació publicitària i la seva finalitat és comercial. No és informació contractual, ni informació exigida per cap disposició legislativa, ni s'haurà de considerar una recomanació d'inversió ni un assessorament de cap tipus, i no és suficient per prendre una decisió d'inversió.

© BANCO SANTANDER, SA. Tots els drets reservats – Domicili social: Paseo de Pereda, 9-12, SANTANDER. NIF A-39000013.

Coneix els plans de pensions i fons d'inversió inclosos en el programa

Aquest Programa de Fidelització està adreçat a persones físiques o jurídiques residents o no residents a Espanya (exclosos els U.S. Person d'acord amb els termes establerts en el Programa). Els plans de pensions i fons d'inversió inclosos són els següents:

Plans de pensions i EPSV1:

Plans de pensions individuals: Mi Proyecto Santander Sostenible 2025, PP Mi Proyecto Santander Sostenible 2030, PP Mi Proyecto Santander Sostenible 2035, PP Mi Proyecto Santander Sostenible 2040, PP Mi Proyecto Santander Sostenible Smart.

Plans de previsió individual: Mi Proyecto Santander Sostenible 2025 PPSI, Mi Proyecto Santander Sostenible 2030 PPSI, Mi Proyecto Santander Sostenible 2035 PPSI, Mi Proyecto Santander Sostenible 2040 PPSI i Mi Proyecto Santander Sostenible Smart PPSI.

Consulta aquí les condicions del programa de bonificació per aportacions periòdiques de plans de pensions i plans de previsió individual.

VULL APORTAR AL MEU

Fons d’inversió2:

Santander Sostenible Creixement, FI, Santander Sostenible Evolució, FI, Santander Sostenible Accions, FI, Santander Gestió Global Creixement FI, Santander Gestió Global Equilibrat FI, Santander Gestió Global Decidit, FI.

Consulta aquí les condicions del programa de bonificació d'ordres de subscripció periòdica de fons d'inversió.

VULL SUBSCRIURE AL MEU FONS


Informació d'interès

Les ordres periòdiques s'hauran de cursar per un import mínim total de 600 euros anuals. La bonificació promocional constitueix un rendiment del capital mobiliari, subjecte a l'ingrés al compte corresponent de conformitat amb la normativa fiscal aplicable. La participació en aquests programes no implica cap modificació dels productes o contractes subscrits pels participants. Aquests programes no suposen en cap cas la novació contractual dels contractes que els participants tinguin formalitzats amb el Banc.

1. Per a plans de pensions, l’entitat gestora: Santander Pensiones, SA, EGFP; Entitat dipositària: Caceis Bank Spain S.A.; Entitat promotora: Banco Santander, SA.
Tens a la teva disposició el DDFP (document de dades fonamentals per al partícip) a www.bancosantander.es i www.santanderassetmanagement.es.
Els plans de pensions són productes que depenen de les fluctuacions en els preus del mercat i altres variables, de manera que el pla no garanteix cap rendibilitat.
Per a plans de previsió social individual (EPSV), l’entitat gestora: Santander Pensiones, SA, EGFP. Entitat dipositària: Santander Securities Services, , SA. Soci promotor: Banco Santander, SA.
Tens a la teva disposició el DIP (document d’informació prèvia) dels plans de previsió de l’EPSV a www.bancosantander.es i www.santanderassetmanagement.es
El patrimoni dels plans de previsió de les EPSV estan exposats a les fluctuacions en els preus de mercat i altres variables, de manera que no es pot assegurar la recuperació del capital inicial invertit.

2. Els fons d'inversió impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d'interès, de sostenibilitat, etc.), per la qual cosa hi ha risc de perdre la totalitat o part de la inversió. Els riscos es detallen al fullet i al document de dades fonamentals per a l'inversor (DDF) del fons.

Abans de prendre una decisió d'inversió, cal consultar el fullet i el DDF del fons, disponibles tant a l'organisme supervisor corresponent com al web de l'entitat gestora del fons (www.santanderassetmanagement.es). La decisió d'invertir en el fons s'ha de prendre tenint en compte totes les característiques o objectius del fons que es descriuen al fullet i al DDF. La inversió promocionada fa referència a l'adquisició de participacions en un fons d'inversió i no en un actiu subjacent determinat. Els resultats anteriors no són un indicador fiable de resultats futurs i, si el fons està denominat en una divisa diferent de l'euro, el seu rendiment por incrementar o disminuir en funció de les fluctuacions monetàries.

La tributació dels rendiments obtinguts per les inversions dependrà de la legislació fiscal aplicable a la vostra situació personal i pot variar en el futur.

Entitat gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SA, SGIIC, registrada a la CNMV amb el número 12. Entitat dipositària: CACEIS BANK SPAIN, SA, registrada a la CNMV amb el número 238. Entitat comercialitzadora: BANCO SANTANDER, SA, registrada a la CNMV amb el número 49.

Això és una comunicació publicitària i la seva finalitat és comercial. No és informació contractual, ni informació exigida per cap disposició legislativa, ni s'haurà de considerar una recomanació d'inversió ni un assessorament de cap tipus, i no és suficient per prendre una decisió d'inversió.

© BANCO SANTANDER, SA. Tots els drets reservats – Domicili social: Paseo de Pereda, 9-12, SANTANDER. NIF A-39000013.

Z7_3OKIGJ82OOUR30QL0QV33UL9G1

Programa de fidelització

Icon / check Created with Sketch. Decideix quina quantitat aportaràs mes a mes.

Icon / check Created with Sketch. Tria quant dels teus estalvis destinaràs.

Icon / check Created with Sketch. Planifica segons els teus objectius d'estalvi.

Z7_3OKIGJ82O8AI60QJOKSA8B9420
Z7_3OKIGJ82O8AI60QJOKSA8B9477

Et pot interessar

×
${loading}
×