Z7_3OKIGJ82O8SK606QFSEIEA01L3

Simulador de rescat del pla de pensions

Amb el simulador de rescat del pla de pensions podràs conèixer l'impacte fiscal del rescat del teu pla, les condicions i l'estalvi fiscal de cadascuna de les opcions que tens per a fer-lo, de manera que puguis triar la que més et convingui.

Z7_3OKIGJ82O8SK606QFSEIEA01D0
Z7_3OKIGJ82OOTK406EK9RHAAOKJ4

Com funciona la calculadora de rescat de plans de pensions?

D'acord amb les dades aportades d'estalvi acumulat, data de jubilació i comunitat autònoma, el simulador realitza un càlcul de les diferents modalitats de rescat possibles i el seu impacte fiscal.

En una sola vista tindràs les quatre modalitats possibles: capital, mixta, renda financera o renda assegurada.

Podràs ajustar el paràmetre d'import rescatat per simular també rescats parcials.

En cadascuna de les modalitats es presenta l'estalvi fiscal de cada supòsit, comparat amb la modalitat més costosa, que és la de capital total.

El simulador permet realitzar una planificació del rescat i té en compte les participacions amb dret a reducció anteriors al 2007 (territori comú).

Quan podré rescatar el meu pla de pensions?

Per poder gaudir dels diners estalviats amb el teu pla de pensions, el més habitual és haver arribat a l'edat de jubilació estipulada en aquell moment, però hi ha escenaris què, excepcionalment, permeten percebre les quantitats estalviades abans de temps. Els casos són:

 • Incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa del titular.
 • Defunció, la qual cosa genera drets a favor dels hereus.
 • Situacions de dependència severa o gran dependència.

A més, hem de tenir en compte que hi ha tot un seguit de situacions en què també es pot disposar d'una determinada quantitat de l'estalviat al pla:

 • En cas de malaltia greu.
 • Si el titular està en una situació de desocupació de llarga durada.
 • A partir de l'1 de gener del 2025, si fa 10 anys o més que estàs fent aportacions, es pot disposar dels seus drets consolidats.

Quines són les diferents formes de rescat per cobrar el pla de pensions?

Si necessites disposar de l'estalviat al pla de pensions abans de l'edat de jubilació, has de saber que hi ha quatre formes possibles per rescatar el pla:

 • Com a capital: amb aquesta opció, reps l'import total del pla de pensions directament en un únic pagament, en el moment en què se sol·liciti.
 • Com a rendes: aquí reps una quantitat fixa acordada de forma periòdica (mensual, trimestral, anual) i, a més, aquestes rendes poden ser de diferents tipus:
 1. Temporals o vitalícies: és a dir, que les pots cobrar durant un període de temps determinat o fins a la defunció.
 2. Constants o variables: això vol dir que pots rebre sempre la mateixa quantitat amb la mateixa periodicitat o bé pots fixar la quantitat que ingressaràs segons l'evolució d'algun índex de referència.
 3. Rendes assegurades: aquí es contracta una assegurança per garantir el cobrament d'una quantitat fixada.
 4. Rendes reversibles: amb aquesta opció, si el titular mor, les rendes del pla de pensions passen al beneficiari que hagi indicat.

 • Per acabar, tingues en compte que existeixen les fórmules mixtes, que permeten rebre part dels estalvis del pla en forma de capital i una altra part en rendes; i les fórmules flexibles, en les quals tu decideixes lliurement les dades i les quanties de les rendes per ingressar, segons les condicions estipulades en el contracte del pla de pensions.
Z7_3OKIGJ82O8SK606QFSEIEA01D2

Et pot interessar

×
${loading}
×