Z7_3OKIGJ82OG97F0Q952TESQPI14
Z7_3OKIGJ82OG97F0Q952TESQPI16

EPSV

EL MEU PROJECTE SANTANDER SOSTENIBLE

EL MEU PLA SANTANDER

RENDA VARIABLE

RENDA FIXA

Estalvi per a la jubilació per a residents del País Basc

Les entitats de previsió social voluntària (EPSV) són les encarregades de gestionar plans de previsió social, als residents del País Basc. Aquests plans de previsió permeten estalviar per obtenir un ingrés complementari a la teva pensió.

Amb els plans dissenyats per Banco Santander només hauràs de decidir quant estalviar i quin risc assumir, mentre un equip de professionals s’encarrega de la resta.

El Meu Projecte Santander Sostenible

Cinc plans gestionats amb una estratègia de cicle de vida i amb criteris sostenibles i responsables en la gestió de la cartera.

El Meu Pla Santander

Inverteix en diferents actius combinant-los en funció del risc que vulguis assumir.

Plans de renda variable

Quatre plans que inverteixen en accions i cobreixen diferents àrees geogràfiques i estils d'inversió.

Plans de renda fixa

Plans que inverteixen en actius de renda fixa, fonamentalment en el mercat de bons.

Cinc plans amb criteris sostenibles

És una gamma de cinc plans amb diferents horitzons d'inversió, basada en l'estratègia d'inversió de Cicle de vida. L'estratègia de Cicle de Vida ofereix una cartera diversificada que redueix el nivell de risc del pla de pensions a mesura que s'acosta la data objectiu de jubilació. A més la gamma El meu Projecte Santander Sostenible aplica criteris sostenibles i responsables en la gestió de les seves inversiones.

El Meu Projecte Santander Sostenible 2025, PPSI

 • Es dirigeix a persones amb un perfil de risc mitjà i amb una edat prevista de jubilació entorn a l'any 2025.
 • Risc mitjà.El Meu Projecte Santander Sostenible 2030, PPSI

 • Es dirigeix a persones amb un perfil de risc mitjà i amb una edat prevista de jubilació entorn a l'any 2030.
 • Risc mitjà.El Meu Projecte Santander Sostenible 2035, PPSI

 • Es dirigeix a persones amb un perfil de risc mitjà i amb una edat prevista de jubilació entorn a l'any 2035.
 • Risc mitjà.El Meu Projecte Santander Sostenible 2040, PPSI

 • Es dirigeix a persones amb un perfil de risc alt i amb una edat prevista de jubilació entorn a l'any 2040.
 • Risc alt.El Meu Projecte Santander Sostenible Smart, PPSI

 • Es dirigeix a persones amb un perfil de risc alt i amb una edat prevista de jubilació entorn a l'any 2045.
 • Risc alt.

Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

Un pla adaptat al teu perfil de risc

La gamma de Plans de Previsió inverteix en diferents actius combinant-los en funció del risc que desitgis assumir.

Tria, entre tots els plans d'aquesta gamma, aquell que més s'adapti als teus criteris d'inversió. En cas que desitgis canviar el perfil de la inversió, podràs fer-lo en qualsevol moment intercanviant entre un de major o menor nivell de risc.

El Meu Pla Santander Creixement, PPSI

 • Pla de renda fixa mixta, que pot invertir en renda variable entre un 0% i un 30% del seu patrimoni.
 • Termini d’inversió mínim recomanat de 3 anys.
 • Risc mitjà.El Meu Pla Santander Moderat, PPSI

 • Pla de renda fixa mixta, que pot invertir en renda variable entre un 20% i un 60% del seu patrimoni.
 • Termini d’inversió mínim recomanat de 5 anys.
 • Risc mitjà.El Meu Pla Santander Decidit, PPSI

 • Pla de renda fixa variable, que pot invertir en renda variable entre un 40% i un 90% del seu patrimoni.
 • Termini d’inversió mínim recomanat de 7 anys.
 • Risc mitjà.

Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

Plans per àrees geogràfiques i estils d’inversió

La Gamma de Plans de Previsió de Renda Variable està composta per cinc plans que cobreixen diferents àrees geogràfiques i estils d'inversió. Són els plans idonis si tens un horitzó de jubilació a llarg termini i estàs disposat a assumir el risc de la inversió en accions.

Santander ASG RV Europa, PPSI

 • Àrea d’inversió: Europa.
 • Estil d’inversió: inverteix en companyies europees amb bons fonamentals, avantatges competitius i balanços sanejats.
 • Aquest pla aplica criteris extrafinancieros o d'inversió sostenible i responsable
 • Termini d’inversió recomanat de 10 anys.
 • Risc alt.


Santander Sostenible RV Global, PPSI

 • Àrea d’inversió: Estats Units, Europa i Japó.
 • Estil d’inversió: diversificació geogràfica, cobrint els principals mercats de renda variable desenvolupats.
 • Aquest pla aplica criteris extrafinancieros o d'inversió sostenible i responsable.
 • Termini d’inversió recomanat de 10 anys
 • Risc alt.


Santander ASG RV Amèrica del Nord, PPSI

 • Àrea d’inversió: Estats Units.
 • Estil d’inversió: gestió activa i flexible dels diferents mercats de Renda Variable Nord-americana, podent invertir en accions, com en altres Institucions d'Inversió Col·lectiva (IICs) de Renda Variable Nord-americana.
 • Aquest pla aplica criteris extrafinancieros o d'inversió sostenible i responsable.
 • Termini d’inversió recomanat de 10 anys.
 • Risc alt.


Santander Future Wealth, PPSI

 • Àrea d’inversió: Global.
 • Estil d’inversió: pla de pensions multitemàtic que busca participar en la innovació i les megatendencias del futur, a llarg termini.
 • Aquest pla aplica criteris extrafinancieros o d'inversió sostenible i responsable.
 • Termini d’inversió recomanat de 10 anys.
 • Risc alt.

Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

Inversió diversificada en plans de renda fixa

Si estàs buscant expectatives de rendibilitat a mitjà-llarg termini, aquests són els plans adequats per a tu, ja que inverteixen en actius de renda fixa. Aquests plans inverteixen fonamentalment en el mercat de bons, tant sobirans com d’emissors privats, europeus i internacionals, a terminis generalment superiors a un any, buscant treure el màxim potencial de la renda fixa.

Santander ASG Renda Fixa Curt Termini, PPSI

 • Inverteix la totalitat del patrimoni a curt termini en actius de renda fixa pública i privada de la zona euro. La durada mitjana dels actius se situa entre els 0 i els 12 mesos.
 • Aquest pla aplica criteris extrafinancieros o d'inversió sostenible i responsable.
 • Risc baix.


Santander ASG Renda Fixa, PPSI

 • Centra la inversió en actius de renda fixa, fonamentalment emissors públics o semipúblics, però en pot incloure de privats, majoritàriament de la zona euro.
 • La durada mitjana de la cartera se situa a l'entorn dels 4 anys.
 • Risc mitjà.

Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

Z7_3OKIGJ82OG97F0Q952TESQPI15

Plans de previsió social

Icon / check Created with Sketch. Tria un pla de previsió segons la teva edat.

Icon / check Created with Sketch. Inverteix en diferents nivells de risc.

Icon / check Created with Sketch. Confia la teva inversió a un grup de professionals.

Z7_3OKIGJ82OG97F0Q952TESQPI17
Z7_3OKIGJ82OO4H00QPTK041LQKT6

Et pot interessar

×
${loading}
×