CARACTERÍSTIQUES

COBERTURES

REQUISITS

PREGUNTES FREQÜENTS

Protecció, tranquil·litat i suport en la recuperació per a tu i per als teus

Viu tranquil amb l’Assegurança Protecció Sèniors i l’Assegurança d’Accidents Protecció Integral. Aquestes assegurances d’accidents t’ofereixen l’ajuda necessària per afrontar els incidents que puguin sorgir. Coneix-ne les característiques i troba el que s’adapta millor a les teves necessitats.

Assegurança Protecció Sènior

És una assegurança d’accidents que t’oferirà independència i tranquil·litat. És una solució ràpida i senzilla que et permetrà no dependre de ningú més davant d’una situació inesperada, ja que tindràs l’ajuda necessària per fer la teva vida tan còmoda i normal com sigui possible després d’un accident.


Assegurança d’Accidents Protecció Integral

Protegeix les teves necessitats financeres i l’estabilitat econòmica davant d’un imprevist, així com les de la teva família. La pèrdua d’ingressos per la mort, la invalidesa permanent absoluta, la invalidesa permanent parcial o la gran invalidesa a causa d’un accident pot suposar, en molts casos, un greu problema econòmic per a la família, l’impacte del qual és possible disminuir gràcies a aquesta assegurança d’accidents.


Què m’ofereixen aquestes assegurances d’accidents?

Aquestes assegurances d’accidents t’ofereixen protecció davant les conseqüències, tant econòmiques com personals, derivades d’un accident:

 • Falta d’ingressos.
 • Increment de despeses.
 • Pèrdua de qualitat de vida.

Amb l’assegurança Protecció Sènior i l’assegurança d’accidents Protecció Integral rebràs una indemnització monetària en cas que pateixis qualsevol contingència coberta per la pòlissa i podràs disposar de l’ajuda que necessites per agilitar la teva recuperació.

COBERTURES

PROTECCIÓ SENIOR

PROTECCIÓ INTEGRAL

Lesions per accident1

Fractures
Cremades
Traumatismes greus
Pèrdues sensorials
o de mobilitat
Amputacions

Quan produeixi una
invalidesa
permanent absoluta,
una invalidesa
permanent parcial o
una gran invalidesa

Indemnització per accident

Segons el barem
o la taula de
valoració

Capital assegurat en cas de mort, invalidesa permanent absoluta o gran invalidesa


Taula de valoració en cas d’invalidesa permanent parcial

Ajuda a domicili

200 horas2

50 horas2

Cura de mascotes i plantes

Hores3 d’ajuda en la cura de mascotes o plantes per accident i hospitalització de més de 48 hores.

 

Cobertura per accident fora del domicili

 

Sessions de professionals

20 sesiones de 45 minutos2

 


Com es poden contractar?

Si vols més informació sobre la contractació d’aquestes assegurances d’accidents, truca’ns al 915 123 123 o apropa’t a qualsevol oficina de Banco Santander.

Descobreix-ne més detalls

Si ets client, fes clic i calcula la teva assegurança.

De què em protegeixen aquestes assegurances

Les cobertures d’aquestes assegurances d’accidents estan dissenyades per satisfer diferents necessitats, coneix-les:

Assegurança Protecció Sènior

Accidents. En cas d’accident, si contractes aquesta assegurança rebràs una indemnització igual a l’import que s’indiqui en el diagnòstic mèdic que recull el barem,1 una vegada lliurada i verificada la documentació necessària. El barem esmentat recull la relació de diagnòstics mèdics coberts i en els epígrafs especifica l’import que s’ha de rebre:

 • Fractures.
 • Cremades.
 • Traumatismes greus.
 • Pèrdues sensorials o de mobilitat.
 • Amputacions.

Ajuda a domicili. Una persona s’encarregarà de les tasques principals de la teva vida diària, com són la neteja de la llar, fer la compra i els encàrrecs que necessitis, fer-te el menjar o adquirir els teus medicaments, entre altres serveis. L’assegurança posa a la teva disposició un total de 200 hores d’ajuda per anualitat.

 • Acompanyament de la persona assegurada: suport en accions bàsiques de la seva vida. com higiene personal, bany, ajuda per menjar, canvi de roba, petits passejos, acompanyament al metge.
 • Neteja de la llar: neteja general de manteniment.
 • Compres i encàrrecs.
 • Bugaderia: rentar, assecar i planxar la roba i netejar el calçat.
 • Elaboració d’àpats: preparació d’un àpat diari a la persona assegurada quan es vegi impossibilitada de fer-ho personalment.
 • Compra de medicaments: recollida i lliurament (cost del desplaçament a càrrec de la companyia d’assegurances) de medicaments al domicili de la persona assegurada. En cas de medicaments que requereixin recepta per ser dispensats.
 • Cura de mascotes i plantes. S’activarà aquest servei en cas d’accident i hospitalització de més de 48 hores i es podrà disposar de tant de temps com sigui necessari.

Sessions de professionals. T’ajudem en la teva recuperació oferint-te sessions de rehabilitació, infermeria, podologia, psicologia o logopèdia. L’Assegurança de Protecció Sènior inclou 20 sessions de 45 minuts cadascuna2 impartides per professionals de l’àmbit sanitari.

Cobertura per accident fora del domicili. Les despeses generades per l’atenció mèdica, el transport, la repatriació o el desplaçament d’un familiar estaran cobertes amb aquesta assegurança d’accidents, en cas que el sinistre es produeixi fora de la província de residència de la persona assegurada.


Assegurança d’Accidents Protecció Integral

Indemnització per accident. Coneix els diferents tipus de cobertures incloses en aquesta pòlissa:

Mort per accident. Capital assegurat: 100.000 euros.

Invalidesa permanent absoluta per accident. Capital assegurat: 100.000 euros. Si percep una indemnització de la pòlissa per una invalidesa permanent parcial i posteriorment li és reconeguda una invalidesa permanent per accident, se l’indemnitzarà només per la diferència fins que s’arribi al capital assegurat.

Invalidesa permanent parcial per accident. Indemnització segons la taula de valoració. Capital màxim: 100.000 euros. Si percep una indemnització de la pòlissa per una invalidesa permanent parcial i posteriorment li és reconeguda una invalidesa permanent absoluta o gran invalidesa per accident, se l’indemnitzarà:

 • Per invalidesa permanent absoluta només per la diferència fins que s’arribi al capital assegurat.
 • En cas de gran invalidesa, la diferència fins que s’arribi al capital assegurat de la cobertura d’invalidesa permanent absoluta a més del capital de gran invalidesa. S’inclouen fins a 1.500 euros per a pròtesis ortopèdiques.

Gran invalidesa per accident. Capital addicional a la cobertura d’invalidesa permanent absoluta de 50.000 euros. Si percep una indemnització de la pòlissa per una invalidesa permanent parcial i posteriorment li és reconeguda una gran invalidesa per accident, se l’indemnitzarà per la diferència fins que s’arribi al capital assegurat de la cobertura d’invalidesa permanent absoluta a més del capital de gran invalidesa.

Ajuda a domicili. 50 hores anuals de suport per ajudar en la recuperació de la persona assegurada.

 • Acompanyament la persona assegurada.
 • Neteja de la llar.
 • Realització de compres i encàrrecs.
 • Elaboració d’àpats.
 • Compra de medicaments.

Descobreix-ne més detalls

Si ets client, fes clic i calcula la teva assegurança.

Què cal complir per contractar-les?

Les assegurances d’accidents Protecció Integral i Protecció Sènior tenen els requisits següents:

REQUISITS

PROTECCIÓ SÈNIOR

PROTECCIÓ INTEGRAL

Resident a Espanya

Edat de contractació

Entre 55 i 80 anys.

Entre 32 i 64 anys.

Durada de l’assegurança  

Temporal anual renovable, fins que la persona assegurada faci 85 anys.

Temporal anual renovable, fins que la persona assegurada faci 74 anys, en el cas de mort per accident, i 66 en el cas d’invalidesa permanent absoluta, invalidesa permanent parcial, gran invalidesa
i ajuda a domicili.

Forma de pagament

Anual o semestral.

Anual o semestral.

Descobreix-ne més detalls

Si ets client, fes clic i calcula la teva assegurança.

Dubtes més comuns sobre aquestes assegurances

Què és el barem o la taula de valoració? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

En el cas del pagament de la indemnització, el barem fa referència a la relació en què s’indica l’import econòmic corresponent a cada diagnòstic mèdic. Els detalls de la cobertura es lliuren juntament amb els documents de la pòlissa.

Quin és l’àmbit de cobertura? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

L’assegurança cobreix els accidents que es tinguin tant a Espanya com a l’estranger.

Cobreixen qualsevol accident? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

No. En el cas de l’Assegurança de Protecció Sènior es tracta d’una assegurança que ofereix cobertura davant els diagnòstics mèdics inclosos en el barem de la pòlissa que derivin d’un accident i que no figurin a la llista d’exclusions de la pòlissa.

En el cas de l’Assegurança de Protecció Integral cobreix els accidents que no figurin a la llista d’exclusions de la pòlissa (esports de risc, etc.).

La meva pòlissa pot patir alguna variació en la prima? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

En l’Assegurança de Protecció Sènior les primes són creixents amb l’edat de la persona assegurada. En la contractació es facilita la taula de primes.

En l’Assegurança de Protecció Integral la prima no varia amb l’edat, ni per haver comunicat cap sinistre pel qual s’hagi indemnitzat.

Qui cobrarà la indemnització en cas de sinistre? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

En el cas de l’Assegurança de Protecció Sènior serà la persona assegurada qui percebi la indemnització.

I en l’Assegurança d’Accidents Protecció Integral, en cas de mort seran les persones beneficiàries. Mentre que en cas d’invalidesa permanent absoluta, invalidesa permanent parcial o gran invalidesa, serà la persona assegurada.

Assegurança d’accidents Protecció Integral: Què és la mort per accident? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

És la mort de la persona assegurada la causa directa de la qual sigui un accident i que aquesta es produeixi dins dels 18 mesos següents a l’accident.

Assegurança d’accidents Protecció Integral: Què és la invalidesa permanent absoluta per accident? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

És la situació física i/o psíquica irreversible, derivada d’un accident, que inhabilita la persona assegurada per a tota professió o ofici.

Assegurança d’accidents Protecció Integral: Què és la invalidesa permanent parcial per accident? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

La lesió irreversible inclosa com a diagnòstic a la taula de valoració de la pòlissa, no declarada com a invalidesa permanent absoluta o gran invalidesa, i que ocasioni a la persona assegurada la pèrdua funcional o anatòmica de membres o òrgans del seu cos com a conseqüència d’un accident, dins dels 18 mesos següents a aquest. Ha de presentar el certificat mèdic en què exposi l’origen, la causa i el desenvolupament de la malaltia.

Descobreix-ne més detalls

Si ets client, fes clic i calcula la teva assegurança.

Preguntes freqüents

  Quin és l’àmbit de cobertura? Què és el barem o la taula de valoració?

Assegurances d’accidents

Icon / check Created with Sketch. Rep ajuda a domicili en cas que tinguis un accident.

Icon / check Created with Sketch. Queda cobert davant de possibles faltes d’ingressos.

Icon / check Created with Sketch. Protegeix-te davant d’una possible pèrdua de qualitat de vida.

Et pot interessar

×
${loading}
×