Z7_3OKIGJ82O8JAD0QPA4LS26O602

Què és Valor venal?

El valor venal és l’import que s’obtindria per un bé utilitzat en cas que es posés a la venda. En l’àmbit de les assegurances, el valor venal és el que té l’objecte que ha estat assegurat, per exemple, un vehicle, just abans que es produeixi el sinistre. El seu valor dependrà:

  • De l’antiguitat del bé.
  • De l’estat de conservació.
  • De l’oferta i la demanda en el mercat de segona mà.

El valor venal es pren com a referència per establir la indemnització d’una assegurança de cotxe en cas que l’automòbil tingui diversos anys d’antiguitat. De vegades algunes companyies incrementen aquesta quantitat pagant el que es coneix com a valor venal millorat.

Com es calcula el valor venal

Si vols calcular el valor venal d’un vehicle, pots recórrer a les taules que cada any publica el Ministeri d’Hisenda, en les quals es recullen, actualitzats, els preus mitjans en el mercat de turismes, vehicles tot terreny i motos, a més d’embarcacions d’esbarjo.

Z7_3OKIGJ82O8JAD0QPA4LS26O603

Et pot interessar

×
${loading}
×