PRODUCTO SIMPLE

Què és la Hipoteca Mixta Bonificada?

La Hipoteca Mixta Bonificada és una combinació de les característiques d'una hipoteca fixa i una variable. Durant els primers 9 anys i mig, pagaràs una quota coneguda definida des de l'inici; mentre que, per a la resta dels anys, la quota varia segons l'euríbor.Termini

Si obtens bonificacions a partir del sisè mes…

Si no obtens bonificacions a partir del sisè mes…

Tipux fix
6 primers mesos
4,40% TIN

4,40% TIN

Tipux fix

9 anys següents

4,30% TIN

5,40% TIN

Tipus variable

Resta d'anys

Euríbor  +0,80%

Euríbor  +1,90%

TAE
4,95% TAE3 5,65% TAE2


Com puc accedir al tipus d'interès bonificat a partir del setè mes?

Per accedir al tipus d'interès bonificat a partir del setè mes podràs triar els productes o serveis fins a una bonificació màxima de l'1,10%:

DOMICILIAR INGRESSOS

Domiciliar una nòmina o prestació d’atur, o la pensió, o el pagament de la Seguretat Social d’Autònoms o les ajudes de la PAC:

 • Bonificació de 0,50% aplicable si algun dels prestataris té domiciliada una nòmina d'almenys 600 €/mes, o si algun dels prestataris té domiciliada una pensió o prestació per desocupació d'almenys 300 €/mes, o si el pagament de la Seguretat Social Autònoms domiciliada d'algun dels prestataris és d'almenys 175 €/mes o si algun dels prestataris té domiciliats els ajuts de la PAC, independentment de l'import percebut.

La bonificació per aquest concepte serà del 0,50% sobre el tipus d’interès nominal en vigor, independentment dels productes o serveis que la persona prestatària, o les persones prestatàries, si són diverses, puguin tenir contractats.


ÚS DE TARGETES

Fer servir sis vegades les targetes de crèdit Santander durant els tres mesos anteriors a la revisió del tipus d'interès. Bonificació: 0,05%.


ASSEGURANCES

Tenir contractada i en vigor qualsevol d'aquestes assegurances: assegurances de vida risc de Santander Vida Seguros y Reaseguros, SA, o de Santander Seguros y Reaseguros, Compañía Aseguradora, SA, assegurances de la llar de Santander Generales Seguros y Reaseguros, SA o assegurances d'accidents o incapacitat temporal d'autònoms de Santander Generales Seguros y Reaseguros, SA, comercialitzades totes per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, NIF A28360311, a través de la seva xarxa de distribució, Banco Santander, SA4.

Bonificació del 0,10% per cada 100 € de prima anual, de forma individual per cadascuna de les assegurances contractades pertanyents a la gamma anterior indicada (no se sumen primes). Amb una bonificació màxima de l'1%.

Tots els apartats esmentats anteriorment podran donar lloc a una bonificació màxima d'un 1% amb la suma de tots ells. A més:

CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Si a més aportes un certificat d'eficiència en els termes que s'indiquen a continuació, podràs sumar a la teva bonificació un 0,10% més i podràs arribar a un total de bonificació de l'1,10%.

Aportar al Banc un Certificat d'Eficiència Energètica de l'immoble o algun dels immobles objecte d'hipoteca, amb qualificació d'eficiència energètica A o B per a cadascun dels indicadors numèrics que consten en aquest Certificat (consum d'energia primària no renovable i emissions de CO2) o si s'aportés algun dels certificats que s'indiquen a continuació: BREEAM EXCEL·LENT, BREEAM EXCEPCIONAL, LLEGIU GOLD, LLEGIU PLATINUM, PASSIVE HOUSE CLASSIC, PASSIVE HOUSE PLUS, PASSIVE HOUSE PREMIUM o Certificats VERD qualsevol sigui la qualificació d'aquests.

Imports, terminis i comissions de la Hipoteca Mixta

 • Quins són els imports i els terminis màxims per a l’habitatge habitual?

 • Import màxim: 80% del valor de taxació de l’habitatge.

  Termini màxim:30 anys.

 • Quins són els imports i els terminis màxims per a segona residència?

 • Import màxim: 70% del valor de taxació de l’habitatge.

  Termini màxim: 25 anys.

  Tant per a habitatge habitual com per a segona residència, el client ha d'aportar, com a mínim, a través de fons propis, la diferència entre el preu de compravenda i l'import finançat. El termini de la hipoteca més l'edat del titular a la signatura no podrà superar els 80 anys d'edat.

 • Quines comissions té associada5?

 • Comissió d’obertura: 0%.

  Comissió per reemborsament anticipat parcial i total. En cas de reemborsament o amortització anticipada total o parcial, la part prestatària haurà de compensar al Banc. Aquesta compensació consistirà:

  • En un 2% del capital reemborsat anticipadament, si l'amortització anticipada té lloc durant els 10 primers anys de vigència del préstec.

  En cap cas la compensació pot excedir de l’import de la pèrdua financera que pugui patir el banc.

 • Despeses de constitució d'hipoteca6

 • Seran assumits per Banc Santander en contractar amb persones físiques, a excepció de les despeses de taxació i Nota Simple, que seran assumits pel client

Comença ara

Inicia el procés en línia de la contractació de la teva hipoteca en 6 senzills passos.

T'ha semblat útil aquesta informació?
Ens encantaria conèixer la teva opinió per a millorar

Hipoteca Mixta Bonificada

Et pot interessar

×
${loading}
×