Z7_3OKIGJ82O823E0Q9AJCEHDLQ53
Z7_3OKIGJ82O823E0Q9AJCEHDLQL0
Z7_3OKIGJ82O823E0Q9AJCEHDLQL2

CARACTERÍSTIQUES

COBERTURES I REQUISITS

PREGUNTES FREQÜENTS

Serveis per abans, durant i després de la mort

La mort d’una persona comporta costos elevats i nombrosos tràmits que, normalment, són difícils en un moment delicat per a la família. L’assegurança Santander Decessos Prima Única ofereix tranquil·litat tant a tu com a la teva família, agilita al màxim aquests tràmits i ofereix tots els serveis necessaris abans de la mort, en el moment de la mort i després d’aquesta1.

Abans:

 • Assistència de lletrat en línia, telefònica o presencial per a preparació del testament notarial.
 • Assistència jurídica per planificar l’herència.
 • Revaloració automàtica del capital assegurat sense cost addicional.

Durant:

 • Servei de decessos.
 • Gestor personal per facilitar els tràmits amb la funerària.
 • Trasllat nacional i internacional.
 • Telèfon exclusiu 24/365.

Després:

 • Gestió final de la vida digital.
 • Gestions post mortem.

L’assegurança Santander Decessos Prima única t’ofereix, a més, un servei afegit de gestor personal d’assistència familiar, amb l’objectiu d’assistir la família al lloc del servei funerari, respectant els seus desitjos i gestionant el servei amb la funerària. En cas que el gestor personal no es presenti, l’assegurança Santander Decessos Prima Única disposa d’un compromís de qualitat pel qual es compromet a tornar el 5% de la prima pagada.

Podràs triar tots els elements del servei funerari, fins al límit del capital assegurat, i si les despeses del sepeli són inferiors al capital assegurat, hi haurà una devolució del capital sobrant.

Parlem?

Si en vols més informació, deixa’ns les teves dades en aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu.

Assegura la tranquil·litat dels teus amb l’Assegurança de Decessos

L’assegurança Santander Decessos Prima Única disposa d’una àmplia cobertura que garanteix la tranquil·litat dels familiars en aquests moments tan dolorosos. Assumeix el cost del servei funerari, d’acord amb l’elecció feta per la persona assegurada, fins al límit del capital assegurat, efectua la gestió dels tràmits necessaris en cas de defunció i ofereix cobertures que es poden utilitzar des del primer dia, com l’assistència jurídica.

Pots consultar-ne les cobertures1 completes a la nostra taula:

Cobertures

Descripció

Servei de decessos

Servei funerari, segons l’elecció que faci la persona assegurada:

 • S’indica en el moment del servei.
 • Inhumació, inclou la unitat d’enterrament (nínxol o sepultura).
 • Inhumació, no inclou la unitat d’enterrament.
 • Incineració.


Compromís d’assistència familiar.

Despeses extraordinàries (intervenció judicial).

Trasllat nacional

Servei de trasllat de la persona assegurada morta a Espanya.

Despeses de l’acompanyant de la persona morta.

Trasllat Internacional

Servei de trasllat de la persona assegurada morta a l’estranger.

Despeses de l’acompanyant de la persona morta.

Assistència jurídica

Testament notarial.

Assessorament jurídic i sobre testament vital.

Assessorament extrajudicial.

Gestions post mortem.

Gestió final de la vida digital.

L’àmbit territorial de les cobertures és el territori espanyol, excepte en cas de la cobertura de trasllat internacional, que es prestarà a tot el món.

Com es pot contractar i requisits per fer-ho

Per contractar l’Assegurança Santander Decessos Prima Única tant la persona prenedora com la persona assegurada han de ser residents a Espanya. Així mateix, la persona prenedora ha de tenir més de 18 anys i ser clienta de Banco Santander. En el cas de la persona assegurada, ha de tenir més de 65 anys i pot ser o no clienta de Banco Santander.

Per facilitar les gestions, la prima s’abonarà en un sol pagament i la durada de l’assegurança es renovarà anualment fins a la mort de l’última persona assegurada. A les pòlisses familiars es permet fins a un màxim de 7 persones assegurades.

Apropa’t a la teva oficina del Banco Santander més propera per contractar-la.

Parlem?

Si en vols més informació, deixa’ns les teves dades en aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu.

Preguntes freqüents

Què passa si el cost del servei funerari és inferior al meu capital assegurat? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

Quan finalitzi tota la prestació de servei de decessos per part de la companyia, si hi ha capital sobrant, la persona prenedora o els hereus de la persona assegurada morta poden sol·licitar el cobrament de l’excedent.

Què passa si vull rescatar els diners que ja he aportat? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

L’assegurança cobreix fins al moment de la mort de cada persona assegurada, així que no es preveu el rescat de la prima única abonada. Únicament es preveu el dret legal de desistiment dins dels 30 primers dies després de la contractació i degudament comunicat a la companyia, sempre que no hi hagi cap sol·licitud de prestació.

Què passa si el lloc del servei funerari és diferent del municipi de residència? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

En el moment de la mort d’una persona assegurada es pot decidir un lloc d’enterrament diferent al del municipi de residència que s’indica a la pòlissa, tenint sempre en compte que el límit màxim per a la cobertura del servei de decessos és el capital que estableix la pòlissa. Per tant, si sobra capital assegurat, es tornarà a la persona prenedora o, si escau, als hereus de la persona assegurada morta. En cas que el capital assegurat no sigui suficient, la diferència serà a càrrec d’aquests.

Puc contractar la pòlissa si soc estranger? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

Sempre que siguis resident a Espanya, és a dir, tinguis un NIE, podràs contractar la pòlissa, tenint en compte que l’àmbit de prestació de les cobertures és el territori estatal, excepte per a la cobertura de trasllat internacional, que es presta a tot el món.

Parlem?

Si en vols més informació, deixa’ns les teves dades en aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu.

Preguntes freqüents

  Què passa si el cost del servei funerari és inferior al meu capital assegurat? Què passa si vull rescatar els diners que ja he aportat?
Z7_3OKIGJ82O0ESC06KTJTR7T0K17
Z7_3OKIGJ82O823E0Q9AJCEHDLQL1

Assegurances de decessos

Icon / check Created with Sketch. Servei d’assistència jurídica i planificació de testament

Icon / check Created with Sketch. Gestor personal per quan la teva família més ho necessita

Icon / check Created with Sketch. Servei funerari complet

Z7_3OKIGJ82O823E0Q9AJCEHDLQL3
Z7_3OKIGJ82OG5290QP3MCHS76BR4

Et pot interessar

×
${loading}
×