Z7_3OKIGJ82O07UB0QTR4GPK3JHF4
Z7_3OKIGJ82O07UB0QTR4GPK3JHF6

Un pla de pensions és, en síntesi, un programa d'estalvi que adopta una empresa o una persona principalment per capitalitzar la pensió de jubilació, tot i que també poden cobrir altres contingències, com ara incapacitat, defunció i dependència.

El seu objecte principal, una vegada que realitzem el rescat del pla de pensions, es materialitzarà en complementar la pensió de jubilació que puguem rebre al seu dia de la Seguretat Social o, si escau, d'una mutualitat a la qual pertanyem com a autònoms si no hem optat pel règim de la Seguretat Social.

És important conèixer la fiscalitat del rescat d'un pla de pensions perquè, com diem, la seva capacitat de desgravació és una de les seves virtuts i un dels avantatges que fan que aquest producte sigui atractiu. Les aportacions que fem al nostre pla de pensions redueixen directament la base imposable en la declaració de la renda.

Tributació del rescat d'un pla de pensions

Tot i que no és cert que els plans de pensions no generen l'obligació de pagar impostos, com potser hem sentit dir alguna vegada, la seva tributació es diferent o s'endarrereix fins al moment del rescat del pla de pensions. Aquest moment crucial sol produir-se quan arriba la jubilació, tot i que sota determinades circumstàncies anomenades com d'especial vulnerabilitat, com ara casos d'atur, malaltia o desnonament, es permet que aquest moment s'avanci. A més, hi ha la nova possibilitat de sol·licitar el reemborsament d'aquelles participacions amb una antiguitat mínima de 10 anys.

Si ha arribat el moment de rescatar el nostre pla de pensions haurem de considerar que  les quantitats que obtindrem seran considerades per Hisenda com a rendiments de treball i que augmentaran la base imposable del nostre impost sobre la renda. La conseqüència directa és el lògic augment dels impostos a ingressar a les arques públiques.

Per fer-nos una idea, els trams actuals de l'impost sobre la renda són els següents: del 19% fins a la quantitat de 12.450 euros; del 24% fins a la quantitat de 20.200; del 30% fins a imports de 35.200; del 37% fins a 60.000 i, en davant, s'aplica el percentatge del 45%.

Formes de rescatar el teu pla de pensions

El rescat del pla de pensions es pot realitzar de diferents maneres:

  • En forma de capital. Obtenint la quantitat completa d'una sola vegada.
  • En forma de renda. Cobrant una quantitat amb periodicitat mensual, trimestral, etc.
  • Mixta. Combina les dues anteriors, obtenint una part en capital i una altra en forma de renda.
  • Vitalícia. La renda vitalícia que ens lliurarà el gestor del pla.

Podem fer servir un simulador de pla de pensions per fer-nos una idea immediata de com funcionarà en la pràctica el nostre pla de pensions.

Si, per contra, ja estàs prop de jubilar-te, amb el Simulador de rescat del pla de pensions de Banco Santander podràs planificar el que has estalviat.

Quan realitzar el rescat?

Pel que fa al moment de dur a terme el rescat del pla de pensions, és important considerar que les quantitats que obtindrem pel nostre pla de pensions es comptabilitzaran, a efecte impositiu, amb les provinents de la nostra pensió de jubilació o, si escau, amb les rendes del nostre treball, per la qual cosa se'ns aplicarà un tipus impositiu superior o inferior, depenent de l'import d'unes o d'unes altres.

Pel que fa a quina és la forma que menys grava, des del punt de vista de la fiscalitat del rescat del pla de pensions, per gaudir dels nostres estalvis, en general podem concloure que el més pràctic a nivell tributari és cobrar el rescat de pensions en forma de rendes.

Cobrant de manera periòdica, els rendiments obtinguts seran menors que si els obtenim d'una sola vegada i, per tant, el tipus impositiu a aplicar serà molt menor que el corresponent a un rescat en forma capitalitzada.


Z7_3OKIGJ82O07UB0QTR4GPK3JHF5

Valorar aquest article

Tu valoración ha sido guardada.

Z7_3OKIGJ82OOIA806GFFRRDH91P6
${loading}
×