Si en els teus plans futurs hi ha el de jubilar-te, t’interessa continuar llegint aquest article, perquè el 2020 té novetats en l’edat de la jubilació i el càlcul dels anys cotitzats, així com en l’import de la pensió que percebràs.

Els canvis en l’edat d’accés a la pensió de jubilació i el seu càlcul deriven de la reforma del sistema de pensions del 2011, que retarda l’edat de jubilació fins als 67 anys. Aquest increment de l’edat necessària per jubilar-se s’aplicarà de manera gradual fins al 2027. En aquest 2020, l’edat legal ordinària per poder-se jubilar serà de 65 anys i 10 mesos. Aquesta edat s’aplica a les persones que hagin cotitzat menys de 37 anys; si has arribat o superat aquesta xifra d’anys cotitzats, et podràs jubilar tan bon punt facis 65 anys.

Càlcul de la pensió

Pel que fa als anys cotitzats que es tenen en compte per determinar l’import de la pensió, el 2020 es comptabilitzaran els últims 23 anys cotitzats. La previsió és que el 2021 es computin els últims 24, i ja el 2022 es computin els últims 25 anys cotitzats, seguint el que estableix la reforma de la jubilació,

És a dir, si et vols jubilar aquest any, per calcular la base reguladora de la pensió de jubilació es prenen les cotitzacions dels teus últims 23 anys treballats. En concret, durant aquest 2020 la base reguladora és el quocient que resulti de dividir per 322 (una xifra que resulta de multiplicar les 14 pagues de la pensió de jubilació pels 23 anys en qüestió) les teves bases de cotització durant els 276 mesos (23 anys) immediatament anteriors al mes previ a l’hora de jubilar-te.

Posem un exemple per entendre-ho millor. Per a un treballador amb una base de cotització de 1.823 euros mensuals, la suma de les bases corresponent als 276 mesos és de 503.148 euros. Si dividim aquesta quantitat entre 322, ens dona la xifra de 1.562,57 euros al mes, que serà la base reguladora a partir de la qual es definirà l’import de la pensió.

Però per saber exactament quina serà la quantia de la pensió de jubilació, cal que a aquesta base reguladora hi apliquem uns determinats percentatges, en funció dels anys cotitzats. El 2020, per cobrar el 100% de la base reguladora, per exemple, un treballador necessitaria haver cotitzat 432 mesos (36 anys). Si no arriba a aquesta xifra, els percentatges que s’apliquen són els següents: cobraria el 50% pels primers 15 anys, i a partir del 16è any augmentaria un 0,21% per cada mes addicional de cotització, entre els mesos 1 i 106, i un 0,19% pels 146 mesos restants.

Seguint amb l’exemple anterior, si el treballador hagués cotitzat en total, al llarg de la seva vida laboral, 30 anys (360 mesos), pels primers 15 anys li correspondria percebre (180 mesos) el 50%; pels 106 mesos següents, un 0,21% per cada mes addicional (1 22,26%), i pels últims 74 mesos, un 0,19% per cadascun (14,06%). En total, cobraria el 86,32% (50 més 22,26 més 14,06) de la base reguladora (1.562,57 euros), això són 1.348,81 euros al mes de prestació per jubilació.

Si ho prefereixes, utilitza la calculadora de jubilació per a calcular la pensió que cobraràs en jubilar-te.

Pujada de les pensions

Però això no és tot. Un altre dels canvis que has de tenir en compte si et vols jubilar properament és la pujada de les pensions del 0,9% aprovada pel Govern. Aquesta revaloració de les pensions —tant contributives com no contributives, així com les de les classes passives— tindrà efecte retroactiu des de l’1 de gener, i beneficiarà més d’11 milions de persones, d’acord amb la Seguretat Social. Per a una pensió mitjana (995,76 euros), l’increment rondarà els nou euros al mes. A més, el Reial decret aprovat garanteix el poder adquisitiu dels pensionistes si l’IPC de referència es desvia per sobre d’aquesta xifra (el 0,9%) el 2020.

Ara que ja coneixes els factors que poden fer variar el càlcul final de la teva pensió, si et jubiles el 2020 et recomanem que vagis a una oficina de la Seguretat Social o entris a la seva pàgina web per saber amb tot detall quina serà la teva prestació.

Valorar aquest article

Tu valoración ha sido guardada.

${loading}
×