Z7_3OKIGJ82O0H960QTR88DB6RD90
Z7_3OKIGJ82O0H960QTR88DB6RD92

Inverteix en les tendències que marcaran el futur

El món on vivim està experimentant canvis ràpids i importants en molts aspectes, com ara la demografia, tecnologia, medi ambient, i en valors i comportaments socials. Aquest entorn tan dinàmic està provocant canvis transformadors a les nostres societats, empreses i economies.

El fons Santander Future Wealth, FI t'ofereix l'oportunitat de formar part d'aquests canvis a través de la inversió en empreses líders i disruptives del mercat. Els criteris per seleccionar les inversions segueixen tendències clau a nivell social, tecnològic i mediambiental.

En què inverteix aquest fons temàtic?

Z7_3OKIGJ82O0H960QTR88DB6R3N2
Z7_3OKIGJ82O0H960QTR88DB6FD61

Característiques del fons temàtic Santander Future Wealth, FI

 • És un fons de fons de renda variable internacional, que destina com a mínim el 75% del seu patrimoni a renda variable i la resta de l'exposició total s'inverteix en renda fixa.
 • La visió d'aquest fons d'inversió és a mitjà o llarg termini, amb un horitzó temporal de més de cinc anys.
 • El fons està inscrit al registre de la CNMV amb el número 5178.
 • Pots consultar aquí el fullet, el DDF i la fitxa completa del producte.

Classes de participació del fons

Classe ISIN Inversió mínima inicial Comissió de gestió Comissió de dipòsit Valoració i liquidació Contractació

Classe
A

ES0174979007

1 participació

1,35% anual sobre el patrimoni + 9% anual sobre resultats

0,10% anual sobre el patrimoni

D+1

CONTRACTAR

Z7_3OKIGJ82O0H960QTR88DB6FT44

Icon / PlayerCreated with Sketch.

En què inverteix Santander Future Wealth, FI?

Descobreix les tendències que segueixen els nostres analistes especialitzats per seleccionar els actius en què inverteix aquest fons.

Z7_3OKIGJ82O0H960QTR88DB6RJQ0

Riscos d'invertir amb el fons Future Wealth, FI

Invertir en fons d'inversió implica assumir un nivell de risc determinat que dependrà de la composició de cada fons, de les fluctuacions del mercat i d'altres factors associats a la inversió en valors, pel que existeix el risc de perdre la totalitat o part de la inversió.

En general, invertir en fons implica assumir els riscos següents:

 • DE CRÈDIT
  A causa de la qualitat dels actius en els quals inverteix, així com dels seus emissors, és el risc que l'emissor no pugui fer front als pagaments.

 • DE MERCAT
  És la possibilitat que els instruments financers cotitzin o tinguin un valor per sota del preu que hem pagat per ells:

  Risc de tipus d'interès: les variacions dels tipus d'interès afecten el preu dels actius de renda fixa. La sensibilitat a aquest risc depèn de la durada d'aquests actius.

  Risc de tipus de canvi: fluctuació del valor de canvi en el cas dels actius denominats en divises diferents de la de referència de la participació.

  Risc de mercat per inversió en renda variable: derivat de les variacions en el preu dels actius de renda variable.

  Risc d'invertir en mercats emergents: els canvis polítics o les circumstàncies econòmiques poden afectar el valor de les inversions.

  Risc de concentració geogràfica o sectorial: la concentració de la nostra inversió en una mateixa zona o sector augmenta el risc de mercat.

 • PER INVERSIÓ EN INSTRUMENTS FINANCERS DERIVATS
  La inversió en derivats (futurs, opcions, etc.) pot incorporar un risc superior a causa de la naturalesa d'aquests productes.

 • DE LIQUIDITAT
  És el risc de no trobar contrapartida al mercat i, per tant, que no es pugui vendre un producte.

 • DE SOSTENIBILITAT
  Aquests riscos corresponen a esdeveniments o condicions mediambientals socials o de governança. El risc de sostenibilitat de les inversions dependrà, entre d'altres, del tipus d'emissor, del sector d'activitat o de la seva localització geogràfica.
Z7_3OKIGJ82O0H960QTR88DB6RD91

Santander Future Wealth, F.I.

Icon / check Created with Sketch. Inverteix en tendències futures de consum i salut.

Icon / check Created with Sketch. Opta per empreses que creen i implementen tecnologia.

Icon / check Created with Sketch. Realitza una inversió ambiental pensant en el futur1.

Z7_3OKIGJ82O0H960QTR88DB6RD93
Z7_3OKIGJ82O0H960QTR88DB6RTM0

Et pot interessar

×
${loading}
×