Fons que et donen ingressos periòdics1

SANTANDER GENERACIÓ 1, FI

Si el teu perfil de risc és conservador i vols rebre un ingrés periòdic, a través del reemborsament de participacions1, aquest fons et pot interessar.

 • Fons de Renda fixa euro que reparteix un 0,25% trimestral1 obligatori, via reemborsament de participacions.
 • Exposició a renda fixa del 90% i a renda variable del 10%2.
 • Termini indicatiu de la inversió 3 anys.
 • Fons inscrit al registre de la CNMV amb el número 4995.
 • La CNMV adverteix que aquest fons pot invertir un percentatge del 10% en emissions de renda fixa de baixa qualitat creditícia; és a dir, amb un alt risc de crèdit. La inversió en renda fixa de baixa qualitat creditícia i en renda variable de baixa capitalització pot influir negativament en la liquiditat del fons.
 • Consulta aquí el fullet, el DFI i la fitxa completa del Fons Santander Generació 1, FI.

Menys risc
Potencialment menys rendiment

Més risc
Potencialment més rendiment

1

2

3

4

5

6

7

La categoria "1" No significa que la inversió estigui lliure de risc.

Classes de participació dels fons

Classe ISIN Inversió mínima inicial Comissió de gestió

Comissió de
dipòsit

Repartiment
trimestral2

Classe R

ES0174869026

1 participació

0,95%

0,05%

0,25%

Classe A

ES0174869000

1 participació*

1,10%

0,10%

-

Classe B

ES0174869018

20.000 €*

0,95%

0,05%

-

(*) Aquesta classe no està oberta a noves subscripcions.

CONTRACTAR EN LÍNIA

SANTANDER GENERACIÓ 2, F.I.

Un fons per rebre ingressos periòdics, a través del reemborsament de participacions1, si estàs disposat a assumir un risc moderat.

 • Fons de Renda variable mixta euro que reparteix un 0,50% trimestral1 obligatori, via reemborsament de participacions (exclusivament en la classe de repartiment Classe R).
 • Exposició a renda fixa del 75% i a renda variable del 25%2.
 • Termini indicatiu de la inversió 3 anys.
 • Fons inscrit al registre de la CNMV amb el número 4996.
 • La CNMV adverteix que aquest fons pot invertir un percentatge del 25% en emissions de renda fixa de baixa qualitat creditícia; és a dir, amb un alt risc de crèdit. La inversió en renda fixa de baixa qualitat creditícia i en renda variable de baixa capitalització pot influir negativament en la liquiditat del fons.
 • Consulta aquí el fullet, el DFI i la fitxa completa del Fons Santander Generació 2, FI.

Menys risc
Potencialment menys rendiment

Més risc
Potencialment més rendiment

1

2

3

4

5

6

7

La categoria "1" No significa que la inversió estigui lliure de risc.

Classes de participació dels fons

Classe ISIN Inversió mínima inicial Comissió de gestió

Comissió de
dipòsit

Repartiment trimestral2

Classe R

ES0174894024

1 participació

0,95%

0,05%

0,50%

Classe A

ES0174894008

1 participació*

1,10%

0,10%

-

Classe B

ES0174894016

20.000 €*

0,95%

0,05%

-

(*) Aquesta classe no està oberta a noves subscripcions.

CONTRACTAR EN LÍNIA

SANTANDER GENERACIÓ 3, F.I.

Un fons per rebre ingressos periòdics, a través del reemborsament de participacions1, si el teu perfil de risc és agressiu.

 • Fons de Renda variable mixta internacional que reparteix un 0,75% trimestral1 obligatori, via reemborsament de participacions (exclusivament en la classe de repartiment Classe R).
 • Exposició a renda fixa del 40% i a renda variable del 60%2.
 • Termini indicatiu de la inversió 3 anys.
 • Fons inscrit al registre de la CNMV amb el número 4997.
 • La CNMV adverteix que aquest fons pot invertir un percentatge del 25% en emissions de renda fixa de baixa qualitat creditícia; és a dir, amb un alt risc de crèdit. La inversió en renda fixa de baixa qualitat creditícia i en renda variable de baixa capitalització pot influir negativament en la liquiditat del fons.
 • Consulta aquí el fullet, el DFI i la fitxa completa del Fons Santander Generació 3, FI.

Menys risc
Potencialment menys rendiment

Més risc
Potencialment més rendiment

1

2

3

4

5

6

7

La categoria "1" No significa que la inversió estigui lliure de risc.

Classes de participació dels fons

Classe ISIN Inversió mínima inicial Comissió de gestió

Comissió de
dipòsit

Repartiment trimestral2

Classe R

ES0174762023

1 participació

0,95%

0,05%

0,75%

Classe A

ES0174762007

1 participació*

1,10%

0,10%

-

Classe B

ES0174762015

20.000 €*

0,95%

0,05%

-

(*) Aquesta classe no està oberta a noves subscripcions.

CONTRACTAR EN LÍNIA
Quins riscos implica invertir en aquests fons?

Invertir en fons d'inversió mixtos implica assumir un nivell de risc determinat que dependrà de la composició de cada fons, de les fluctuacions del mercat i d'altres factors associats a la inversió en valors.

En general, invertir en fons implica assumir els riscos següents:

 • DE CRÈDIT
  A causa de la qualitat dels actius en els quals inverteix, així com dels seus emissors, és el risc que l'emissor no pugui fer front als pagaments.

 • DE MERCAT
  És la possibilitat que els valors cotitzin per sota del preu que hem pagat per ells. En aquest sentit, les inversions es poden veure afectades per:

  Risc de tipus d'interès: les variacions dels tipus d'interès afecten el preu dels actius de renda fixa. La sensibilitat a aquest risc depèn de la durada d'aquests actius.

  Risc de tipus de canvi: fluctuació del valor de canvi en el cas dels actius denominats en divises diferents de la de referència de la participació.

  Risc de mercat per inversió en renda variable: derivat de les variacions en el preu dels actius de renda variable.

  Risc d'invertir en mercats emergents: els canvis polítics o les circumstàncies econòmiques poden afectar el valor de les inversions.

  Risc de concentració geogràfica o sectorial: la concentració de la nostra inversió en una mateixa zona o sector augmenta el risc de mercat.

 • PER INVERSIÓ EN INSTRUMENTS FINANCERS DERIVATS
  La inversió en derivats (futurs, opcions, etc.) pot incorporar un risc superior a causa de la naturalesa d'aquests productes.

 • DE LIQUIDITAT
  És el risc de no trobar contrapartida al mercat i, per tant, que no es pugui vendre un producte.

 • DE SOSTENIBILITAT
  Aquests riscos corresponen a esdeveniments o condicions mediambientals socials o de governança. El risc de sostenibilitat de les inversions dependrà, entre d'altres, del tipus d'emissor, del sector d'activitat o de la seva localització geogràfica.

Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

Gamma Generació

Icon / check Created with Sketch. Amb diferents graus d'exposició a renda variable.

Icon / check Created with Sketch. Diferents percentatges de reemborsament segons perfil.

Icon / check Created with Sketch. Per a qui busca la possibilitat de complementar ingressos.

Et pot interessar

×
${loading}
×