Z7_3OKIGJ82O8QR50QJNHSG7ARNF5

Què són els fons d'inversió de renda variable?

Els fons d'inversió de renda variable són productes d'inversió col·lectiva que inverteixen la major part del seu patrimoni en actius de renda variable. L'exposició a aquest tipus d'actius ha de ser igual o superior al 75% perquè un fons es consideri de renda variable.

Les accions de les empreses que cotitzen en borsa són els valors més coneguts de la renda variable. Les divises, matèries primeres, les participacions preferents, els bons convertibles o els mateixos fons d'inversió són altres exemples d'actius financers de renda variable.

El principal tret de la renda variable és que, en el moment de la seva adquisició, no es coneix quina serà la seva rendibilitat futura ni tampoc es garanteix la devolució del capital invertit. Per això, el risc d'aquests fons és més gran que el dels fons de renda fixa, tot i que també solen tenir més potencial de generació de retorns més atractius.

Categories de fons d'inversió de renda variable

En els fons d'inversió de renda variable existeixen diverses subcategories segons els mercats o geografies en què inverteixin (Espanya, Eurozona, EUA, països emergents…), estils d'inversió (Growth o Value), o sectors (tecnològic, financer, salut, matèries primeres…). Per exemple, segons l'exposició al risc divisa, la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) els classifica en:

  • Renda variable euro: almenys el 60 % de l'exposició total en renda variable està emesa per entitats situades a la zona euro.
  • Renda variable internacional: més del 75% de l'exposició total en renda variable no classificada com a "renda variable euro".

A més, dins del grup de fons mixtos podem trobar fons de renda variable mixta, en els quals l'exposició a actius de renda variable suposarà entre el 30 i el 75% del total de la cartera d'actius.

Si vols conèixer més detalls sobre com funciona la renda variable, entra a l'Aula Virtual del nostre web Santander Asset Management, on també podràs conèixer la nostra nostra oferta de fons d'inversió de renda variable.

Pots trobar més informació sobre els fons d'inversió de renda variable y La meva Cartera Santander al nostre web.

Z7_3OKIGJ82O8QR50QJNHSG7ARNV4

Et pot interessar

×
${loading}
×