Gestió de carteres d’inversió

Aprofita els avantatges fiscals1 d’operar amb fons d’inversió.

Les teves inversions seran gestionades per professionals amb amplis coneixements de mercat que et proporcionaran agilitat en la gestió i capacitat de resposta immediata davant de qualsevol esdeveniment que es produeixi en els mercats.

Per què has de delegar la gestió de les teves inversions a través de La meva Cartera Santander?

 • Gestió professional
  Les teves inversions seran gestionades per professionals amb amplis coneixements dels mercats.
 • Optimització de la rendibilitat-risc en funció del teu perfil inversor
  Mitjançant el Test d’idoneïtat s’identificarà el teu perfil de risc i es determinarà el nivell d’exposició màxim a renda variable que ha de tenir la teva cartera.
 • Ampli univers de fons d’inversió
  Accedeix a diversos fons de Santander Asset Management en condicions excel·lents.
 • Doble diversificació
  Tant per la inversió en fons d’inversió com per la composició de la cartera gestionada.
 • Fiscalitat favorable1
  Aplicable a persones físiques residents a Espanya, ja que totes les operacions es fan per mitjà de traspàs.
 • Informació integrada i detallada de la cartera
  Amb caràcter mensual a través d’un informe de cartera complet i en qualsevol moment a través de banca electrònica.
 • Control i gestió del risc
  A partir del teu perfil de risc, el nostre equip de gestió seleccionarà, entre una àmplia gamma de fons, els més adequats a la situació de mercat.

Quins riscos implica invertir en fons d’inversió?

Les carteres de gestió inverteixen en fons d’inversió, la qual cosa implica assumir els riscos següents:

 • DE CRÈDIT
  És el risc dels propis actius en què inverteix el fons, així com el dels emissors d’aquests.
 • DE MERCAT
  És un risc de caràcter general que existeix pel fet d’invertir en qualsevol tipus d’actiu. En particular, les inversions comporten un:
 • Risc de tipus d’interès: les variacions dels tipus d’interès afecten el preu dels actius de renda fixa. La sensibilitat a aquest risc depèn de la durada d’aquests actius.
 • Risc de tipus de canvi: fluctuació de tipus de canvi per actius denominats en divises diferents de la de referència de la participació.
 • Risc de mercat per inversió en renda variable: derivat de les variacions en el preu dels actius de renda variable.
 • Risc d’invertir en mercats emergents.
 • Risc de concentració geogràfica o sectorial.
 • D’inversió en instruments financers derivats
  Per l’ús d’instruments financers derivats sobre els actius en què inverteix el fons.

Per a una informació més detallada dels riscos i els costos dels fons d’inversió que formen aquestes carteres, pots consultar els documents de dades fonamentals per a l’inversor (DFI) disponibles a la teva oficina Santander.

Com es contracta el servei de gestió de carteres d’inversió?

Per contractar La meva Cartera Santander, arriba’t a la teva oficina Santander més propera.

La contractació de fons d’inversió té associats determinats costos que es poden consultar en el document de dades fonamentals per a l’inversor (DFI) de cada fons (disponible a la pàgina web i a l’oficina).

Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

La meva Cartera Santander

Icon / check Created with Sketch. Especialistes que posaran rumb a les teves inversions.

Icon / check Created with Sketch. Claredat i transparència en la gestió.

Icon / check Created with Sketch. Rendibilitat-risc optimitzada en funció del teu perfil.

Et pot interessar

×
${loading}
×