Z7_3OKIGJ82O8JAD0QPA4LS26CH17
Z7_3OKIGJ82O05D206E78PC461085

QUÈ SÓN?

ESPANYA

EUROPA

INTERNACIONAL

Instruments d’inversió a llarg termini

Els fons de renda variable inverteixen la major part del seu patrimoni en accions. Hi ha una gran varietat de fons en funció de l’àrea geogràfica, el sector i la capitalització de les companyies en què inverteixen.

En general, són productes d'inversió que tendeixen a oferir millors dades de rendibilitat que altres fons de renda fixa, però també estan subjectes a majors riscos. La inversió en fons de renda variable permet aconseguir potencialment millors resultats en un horitzó d'inversió de més de 3 anys. Per això, són la una opció més adequada per als qui busquen augmentar la seva capital i obtenir majors ingressos a mig-llarg termini, assumint els riscos associats.


Per què has d’invertir en fons de renda variable amb el Santander?

 • Confiança i seguretat: comptem amb la trajectòria i coneixements necessaris que ens permeten oferir solucions senzilles i personalitzades que s'adaptin a les teves necessitats d'inversió.
 • Santander Asset Management, S.A., S.G.I.I.C.: una gestora global d’actius que pertany al Grupo Santander, amb més de 200 especialistes i amb presència a 11 països, que focalitza la seva activitat en fons d’inversió i solucions a mida per a grans empreses.

  La capacitat d’anàlisi i el seu estricte control del risc, així com el coneixement de les diferents necessitats dels seus clients, són un element diferenciador de Santander Asset Management, S.A., S.G.I.I.C..

Així mateix, et podràs beneficiar d’aquestes característiques dels fons d’inversió:

Liquiditat:

La liquiditat diària dels nostres fons permet que puguis disposar amb rapidesa de la quantitat que necessitis.

Fiscalitat:

Diferiment tributari ja que es pot traspassar d'un fons a un altre sense cost fiscal, en cas de persones físiques residents.

Diversificació:

Distribució de riscos entre diferents actius financers.

Invertir en fons implica assumir un determinat nivell de risc que dependrà de la composició de cada fons, de les fluctuacions del mercat i altres factors associats a la inversió en valors.

Quins riscos implica invertir en aquests fons?

En general, invertir en fons implica assumir els següents riscos:

 • DE CRÈDIT
  A causa de la qualitat dels actius en els quals inverteix, així com dels seus emissors. És el risc que l'emissor no pugui fer front als pagaments.

 • DE MERCAT
  És la possibilitat que els instruments financers cotitzin o tinguin un valor per sota del preu que hem pagat per ells. En aquest sentit, les inversions poden veure's afectades per:
 • Risc de tipus d'interès: les variacions dels tipus d'interès afecten el preu dels actius de renda fixa. La sensibilitat a aquest risc depèn de la durada d'aquests actius.
 • Risc de tipus de canvi: fluctuació del valor de canvi en el cas dels actius denominats en divises diferents a la de referència de la participació.
 • Risc de mercat per inversió en renda variable: derivat de les variacions en el preu dels actius de renda variable.
 • Risc d'invertir en mercats emergents: els canvis polítics o circumstàncies econòmiques poden afectar el valor de les inversions.
 • Risc de concentració geogràfica o sectorial: La concentració de la nostra inversió en una mateixa zona o sector augmenta el risc de mercat.

 • D’INVERSIÓ EN INSTRUMENTS FINANCERS DERIVATS
  La inversió en derivats (futurs, opcions, etc.) pot incorporar un risc superior donada la naturalesa d'aquests productes.

 • DE LIQUIDITAT
  És el risc que no es trobi contrapartida en el mercat i, per tant, no es pugui vendre un producte.


 • DE SOSTENIBILITAT
  Aquests riscos corresponen a esdeveniments o condicions mediambientals, socials o de governança. El risc de sostenibilitat de les inversions dependrà, entre altres, del tipus d'emissor, el sector d'activitat o la seva localització geogràfica.

Com es contracten?

Si ja ets client, pots contractar els Fons de Renda Variable de manera en línia. Si ho prefereixes, et pots posar en contacte amb nosaltres a la teva oficina Santander més propera.

Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

Inverteix en Acciones Españolas

El Fons Santander Acciones Españolas FI inverteix en companyies cotitzades d’alta qualitat, independentment de la seva valoració i grandària..

Santander Acciones Españolas, FI

Si vols invertir en borsa espanyola en un horitzó temporal de més de 4 anys.

 • Fons de renda variable euro.
 • Inverteixen un mínim del 75% en renda variable d’emissors domiciliats a Espanya sense distribució predeterminada per la capitalització o el sector d’activitat.
 • El risc divisa del fons serà com màxim del 25% de l’exposició total.
 • Termini indicatiu de la inversió: 4 anys.
 • Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 58.
 • Consulta el fullet complet, el DDF i la informació completa de Santander Acciones Españolas, FI.

Condicions comercials del fons

Santander Acciones Españolas FI Codi Inversió mínima inicial Comissió de gestió Comissió de dipòsit Valoració del fons

Classe A

ES0138823036

500 euros

2,15% anual sobre el patrimoni

0,15% anual sobre el patrimoni

D + 1

Classe B

ES0138823010

20.000 euros

1,8% anual sobre el patrimoni

0,15% anual sobre el patrimoni

D + 1

Classe C

ES0138823002

100.000 euros

1,45% anual sobre el patrimoni

0,15% anual sobre el patrimoni

D + 1

Clase D

ES0138823044

20.000 euros

1,8% anual sobre el patrimoni

0,15% anual sobre el patrimoni

D + 1

*La classe D és una classe de distribució.


Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

Fons que inverteixen en companyies europees

Són fons d’inversió en renda variable euro i internacional que inverteixen en companyies europees que cotitzen en borsa i que disposen d’una política de repartiment de dividends satisfactòria per als seus accionistes.

Santander Dividendo Europa, FI

Per a clients amb experiència en borsa que busquin invertir en companyies que generin una rendibilitat atractiva de dividend.

 • És un fons de renda variable internacional, que destina com a mínim el 75% del patrimoni a companyies de capitalització alta i mitjana i amb rendibilitat atractiva per dividend. La resta de l’exposició total s’inverteix en renda fixa pública i/o privada.
 • La visió d’aquest fons d’inversió és a mitjà i/o llarg termini, amb un horitzó temporal de més de 5 anys.
 • Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 2164.
 • Consulta el fullet complet, el DDF i la informació completa de Santander Dividendo Europa, FI.

Condicions comercials del fons

Santander Dividendo Europa FI Codi Inversió mínima inicial Comissió de gestió Comissió de dipòsit Valoració del fons

Classe A

ES0109360034

500 euros

1,9% anual sobre el patrimoni

0,15% anual sobre el patrimoni

D + 1

Classe B

ES0109360000

20.000 euros

1,4% anual sobre el patrimoni

0,15% anual sobre el patrimoni

D + 1

Classe D

ES0109360018

20.000 euros

1,4% anual sobre el patrimoni

0,15% anual sobre el patrimoni

D + 1

*La classe D és una classe de distribució.


CONTRACTA EN LÍNIA


Santander Acciones Euro, FI

Si busques invertir renda variable a través de les companyies líders de l’Eurozona.

 • Fons de renda variable euro.
 • El 75% d’inversió es fa en renda variable d’emissors domiciliats a països de la zona euro, amb generació de beneficis sostenibles i adaptats al cicle econòmic. La resta de la inversió es fa en renda fixa pública o privada.
 • En aquest fons d’inversió la visió és a mitjà i/o llarg termini, amb un horitzó temporal de més de 3 anys.
 • Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 26.
 • Consulta el fullet complet, el DFI i la informació completa de Santander Acciones Euro, FI.

Condicions comercials del fons

Santander Dividendo Europa FI Codi Inversió mínima inicial Comissió de gestió Comissió de dipòsit Valoració del fons

Classe A

ES0109360034

500 euros

1,9% anual sobre el patrimoni

0,15% anual sobre el patrimoni

D + 1


Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

Inverteix en empreses internacionals

Amb aquests fons podràs invertir en renda variable en companyies al voltant del món.

Santander Sostenible Acciones, FI

Podràs invertir en un fons que a més de criteris financers es gestiona amb criteris ASG.

 • Fons de renda variable internacional.
 • Exposició màxima a renda variable 100%.
 • Termini indicatiu de la inversió: 4 anys.
 • Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 5273.
 • Pots consultar aquí el fullet complet, el DDF i la fitxa completa de Santander Sostenible Acciones, F.I.

Condicions comercials del fons


Codi Inversió mínima inicial Comissió de gestió Comissió de dipòsit Valoració del fons

Santander Sostenible Acciones F.I.

ES0113607008

1 participació

1,60% anual sobre el patrimoni

0,10% anual sobre el patrimoni

D + 1


Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

Z7_3OKIGJ82O8JAD0QPA4LS26CHH6

Fons de renda variable

Icon / check Created with Sketch. Si tens un horitzó temporal d’inversió ampli.

Icon / check Created with Sketch. Més oportunitats de rendibilitat amb més risc.

Icon / check Created with Sketch. Inversió d’almenys 75% en renda variable.

Z7_3OKIGJ82O8JAD0QPA4LS26CHH5
Z7_3OKIGJ82O8JAD0QPA4LS26CPG0

Et pot interessar

×
${loading}
×