FONS DESTACAT

RENDA FIXA CURT TERMINI

RENDA FIXA FLOTANT

FONS DE RENDA FIXA

Santander Renda Fixa Estalvi, FI

A més, en aquesta pàgina podràs trobar altres fons de renda fixa.

Per a perfils conservadors

Una opció si estàs interessat a diversificar la teva inversió en renda fixa pública i privada.

Destacat entre els nostres clients

Aquest és el fons més contractat pels nostres clients entre els fons de renda fixa durant el 2021.

Si ets client, contracta el teu fons en línia

Redueix el risc per a l’inversor

Busquen reduir el risc per a l’inversor, ja que es tracta de fons que inverteixen, principalment, en actius de gran liquiditat. La inversió se centra en dipòsits, lletres i bons a curt termini.

Per això, la seva contractació està recomanada per a moments d’incertesa econòmica, ja que el seu objectiu passa per preservar el capital invertit en un termini inferior a un any.


SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI

Per a tu, que tens un perfil conservador i estàs interessat a diversificar la teva inversió en renda fixa pública i privada, amb risc limitat i reduït.

 • Fons de Renta Fija Euro, ofereix generar rendibilitats segons els tipus de mercat monetari a través d’una acurada selecció d’emissions en un horitzó.
 • Termini indicatiu de la inversió: 1 any.
 • Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 689.
 • Aquí pots consultar el fullet, el DFI i la fitxa completa del Fons Santander Renta Fija Ahorro, FI.

La categoria 1 no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.

Menys risc
Menys rendiment potencial

Més risc
Més rendiment potencial

1

2

3

4

5

6

7

Condicions comercials del fons

Classe Codi ISIN Inversió mínima inicial

Comissió de

gestió

Comissió de dipòsit Valoració del fons

Classe A

ES0105931002

1 participació

0,25%-0,65% anual sobre el patrimoni*

0,05% anual sobre el patrimoni

D

Classe I

ES0105931036

1.000.000 euros

0,25%-0,45% anual sobre el patrimoni*

0,05% anual sobre el patrimoni

D

*Comissions de gestió variables: s’aplicarà una comissió de gestió fixa del 0,25%, que es generarà diàriament i independentment de quina en sigui la rendibilitat. A més, diàriament es calcularà una comissió variable en funció de la rendibilitat acumulada del fons, que com a màxim cobrarà una comissió de gestió anual total del 0,65% per a la classe A, i un màxim de 0,45% anual total per a la classe I.

Quins riscos implica invertir en aquests fons?

Invertir en fons d'inversió mixtos implica assumir un nivell de risc determinat que dependrà de la composició de cada fons, de les fluctuacions del mercat i d'altres factors associats a la inversió en valors.

En general, invertir en fons implica assumir els riscos següents:

 • DE CRÈDIT
  A causa de la qualitat dels actius en els quals inverteix, així com dels seus emissors, és el risc que l'emissor no pugui fer front als pagaments.

 • DE MERCAT
  És la possibilitat que els valors cotitzin per sota del preu que hem pagat per ells. En aquest sentit, les inversions es poden veure afectades per:

  Risc de tipus d'interès: les variacions dels tipus d'interès afecten el preu dels actius de renda fixa. La sensibilitat a aquest risc depèn de la durada d'aquests actius.

  Risc de tipus de canvi: fluctuació del valor de canvi en el cas dels actius denominats en divises diferents de la de referència de la participació.

  Risc de mercat per inversió en renda variable: derivat de les variacions en el preu dels actius de renda variable.

  Risc d'invertir en mercats emergents: els canvis polítics o les circumstàncies econòmiques poden afectar el valor de les inversions.

  Risc de concentració geogràfica o sectorial: la concentració de la nostra inversió en una mateixa zona o sector augmenta el risc de mercat.

 • PER INVERSIÓ EN INSTRUMENTS FINANCERS DERIVATS
  La inversió en derivats (futurs, opcions, etc.) pot incorporar un risc superior a causa de la naturalesa d'aquests productes.

 • DE LIQUIDITAT
  És el risc de no trobar contrapartida al mercat i, per tant, que no es pugui vendre un producte.

 • DE SOSTENIBILITAT
  Aquests riscos corresponen a esdeveniments o condicions mediambientals socials o de governança. El risc de sostenibilitat de les inversions dependrà, entre d'altres, del tipus d'emissor, del sector d'activitat o de la seva localització geogràfica.

Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

Protegeix la teva inversió de les pujades de tipus d’interès

La inversió s’efectua, fonamentalment, pel mercat de bons, tant públics com d’emissors privats. Amb aquest fons de perfil conservador protegeixes la teva inversió de possibles pujades del tipus d’interès.


SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI

Aquest fons està recomanat per a les persones que busquen protecció contra la inflació davant d’un escenari de possibles pujades de l’euríbor.

 • Fons de renda fixa euro, que inverteix almenys un 50% a tipus d’interès variable o flotant.
 • Termini indicatiu de la inversió: 1 any.
 • El fons de renda fixa flotant està inscrit en el registre de la CNMV amb el número 5292.
 • Aquí pots consultar el fullet, el DFI i la fitxa completa del Fondo Santander Renta Fija Flotante, FI.

La categoria 1 no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.

Menys risc
Menys rendiment potencial

Més risc
Més rendiment potencial

1

2

3

4

5

6

7

Condicions comercials del fons

Classe Codi ISIN Inversió mínima inicial

Comissió de

gestió

Comissió de dipòsit Valoració del fons

Classe A

ES0107943005

1 participació

Màxima 0,65% sobre
el patrimoni mitjà*

0,05% anual sobre el patrimoni

Diària

*La comissió de gestió efectivament cobrada podrà ser inferior depenent de la rendibilitat del fons en cada moment, amb un mínim del 0,25% anual sobre el patrimoni mitjà. La comissió de gestió variable efectivament cobrada es calcularà sobre la base de la taula que s’ha publicat mitjançant fet rellevant a la pàgina web de la CNMV (www.cnmv.es).

Quins riscos implica invertir en aquests fons?

Invertir en fons d'inversió mixtos implica assumir un nivell de risc determinat que dependrà de la composició de cada fons, de les fluctuacions del mercat i d'altres factors associats a la inversió en valors.

En general, invertir en fons implica assumir els riscos següents:

 • DE CRÈDIT
  A causa de la qualitat dels actius en els quals inverteix, així com dels seus emissors, és el risc que l'emissor no pugui fer front als pagaments.

 • DE MERCAT
  És la possibilitat que els valors cotitzin per sota del preu que hem pagat per ells. En aquest sentit, les inversions es poden veure afectades per:

  Risc de tipus d'interès: les variacions dels tipus d'interès afecten el preu dels actius de renda fixa. La sensibilitat a aquest risc depèn de la durada d'aquests actius.

  Risc de tipus de canvi: fluctuació del valor de canvi en el cas dels actius denominats en divises diferents de la de referència de la participació.

  Risc de mercat per inversió en renda variable: derivat de les variacions en el preu dels actius de renda variable.

  Risc d'invertir en mercats emergents: els canvis polítics o les circumstàncies econòmiques poden afectar el valor de les inversions.

  Risc de concentració geogràfica o sectorial: la concentració de la nostra inversió en una mateixa zona o sector augmenta el risc de mercat.

 • PER INVERSIÓ EN INSTRUMENTS FINANCERS DERIVATS
  La inversió en derivats (futurs, opcions, etc.) pot incorporar un risc superior a causa de la naturalesa d'aquests productes.

 • DE LIQUIDITAT
  És el risc de no trobar contrapartida al mercat i, per tant, que no es pugui vendre un producte.

 • DE SOSTENIBILITAT
  Aquests riscos corresponen a esdeveniments o condicions mediambientals socials o de governança. El risc de sostenibilitat de les inversions dependrà, entre d'altres, del tipus d'emissor, del sector d'activitat o de la seva localització geogràfica.

Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

Fons de renda fixa

Icon / check Created with Sketch. Per a les persones que volen invertir en un termini superior a 1 any.

Icon / check Created with Sketch. Perfil de risc conservador, amb nivell de risc 1 de 7.

Icon / check Created with Sketch. Amb possibilitat d’invertir de manera periòdica.

Et pot interessar

×
${loading}
×