QUÈ SÓN?

RENDA FIXA CURT TERMINI

RENDA FIXA FLOTANT

Fons per invertir en actius de renda fixa

Els fons d’inversió de renda fixa són aquells que inverteixen la gran majoria del seu patrimoni en actius com bons, pagarés, dipòsits, crèdit o lletres del tresor.


Per què has d’invertir en fons de renda fixa amb el Santander?

 • Confiança i seguretat: et volem ajudar a progressar dia a dia amb solucions senzilles i personalitzades, i un tracte basat en la confiança. A més, tenim la trajectòria i els coneixements necessaris per garantir la màxima seguretat de les teves inversions.
 • Gestió professional: disposem de la gestió de Santander Asset Management. Una gestora global d’actius amb més de 200 especialistes i amb presència a 11 països. Gestiona un patrimoni de 162.000 milions d’euros i focalitza la seva activitat en fons d’inversió i solucions a mida per a grans empreses.

Així mateix, et podràs beneficiar d’aquestes característiques dels nostres fons d’inversió:

LIQUIDITAT:

La liquiditat total dels nostres fons permet que puguis disposar de la quantitat que necessitis de manera gairebé immediata.

FISCALITAT:

Els fons estan exempts d’impostos fins que es reemborsen, per a persones físiques residents a Espanya. Això et permet efectuar una planificació fiscal adaptada a les teves necessitats.

DIVERSIFICACIÓ:

Reparteixen el risc entre diferents actius financers per protegir la inversió. A més, possibilita l’accés a companyies i mercats molt específics.


Riscos

Invertir en fons implica assumir un determinat nivell de risc, que dependrà de la composició de cada fons, de les fluctuacions del mercat i d’altres factors associats a la inversió en valors.

En general, invertir en fons implica assumir els riscos següents:

 • DE CRÈDIT

És el risc que s’assumeix davant la possibilitat que la persona emissora d’un valor de renda fixa (bons, pagarés, etc.) no pugui pagar el principal o els interessos de l’instrument emès.

 • DE MERCATO

És la possibilitat que els valors cotitzin per sota del preu que n’hem pagat. En aquest sentit, les inversions es poden veure afectades per:

 • Risc de tipus d’interès: tant les variacions dels preus com la durada de la cartera afecten els actius de renda fixa.
 • Risc de tipus de canvi: fluctuació del valor de canvi en el cas dels actius denominats en divises diferents de la de referència de la participació.
 • Risc de mercat per inversió en renda variable: derivat de les variacions en el preu de les accions.
 • Risc d’invertir en mercats emergents:. els canvis polítics o les circumstàncies econòmiques poden afectar el valor de les inversions.
 • Risc de concentració geogràfica o sectorial: la concentració de la nostra inversió en una mateixa zona o sector augmenta el risc de mercat.
 • D’INVERSIÓ EN INSTRUMENTS FINANCERS DERIVATS

La inversió en derivats (futurs, opcions, etc.) pot incorporar un risc superior, atesa la naturalesa d’aquests productes.

 • DE LIQUIDITAT

És el risc que no es trobi cap contrapartida en el mercat i, per tant, no es pugui vendre un producte. Això pot afectar negativament la liquiditat del fons i/o les condicions de preu en les quals el fons es pot veure obligat a modificar les seves posicions en determinats valors.


Com es contracten?

Pots contractar els fons de renda fixa en línia. Si ja ets client de Banco Santander, contracta la teva participació a través de SO:FIA.

Si ho prefereixes, et pots posar en contacte amb nosaltres a la teva oficina Santander més propera.

La contractació de fons d’inversió té associats determinats costos que es poden consultar en el document de dades fonamentals per a l’inversor (DFI) de cada fons (disponible a la pàgina web i a l’oficina).

Per a informació més detallada sobre els riscos i els costos de fons d’inversió, consulta el fullet i el DFI del fons.

Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

Redueix el risc per a l’inversor

Busquen reduir el risc per a l’inversor, ja que es tracta de fons que inverteixen, principalment, en actius de gran liquiditat. La inversió se centra en dipòsits, lletres i bons a curt termini.

Per això, la seva contractació està recomanada per a moments d’incertesa econòmica, ja que el seu objectiu passa per preservar el capital invertit en un termini inferior a un any.


Santander Renta Fija Ahorro FI

Per a tu, que tens un perfil conservador i estàs interessat a diversificar la teva inversió en renda fixa pública i privada, amb risc limitat i reduït.

 • Fons de Renta Fija Euro, ofereix generar rendibilitats segons els tipus de mercat monetari a través d’una acurada selecció d’emissions en un horitzó.
 • Termini indicatiu de la inversió: 1 any.
 • Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 689.
 • Aquí pots consultar el fullet, el DFI i la fitxa completa del Fons Santander Renta Fija Ahorro, FI.

La categoria 1 no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.

Menys risc
Menys rendiment potencial

Més risc
Més rendiment potencial

1

2

3

4

5

6

7

Condicions comercials del fons

Santander Renta Fija Ahorro FI Codi ISIN Inversió mínima inicial Comissió de gestió Comissió de dipòsit Valoració del fons

Classe A

ES0105931002

1 participació

0,25%-0,65% anual sobre el patrimoni*

0,05% anual sobre el patrimoni

D

Classe I

ES0105931036

1.000.000 euros

0,25%-0,45% anual sobre el patrimoni*

0,05% anual sobre el patrimoni

D

*Comissions de gestió variables: s’aplicarà una comissió de gestió fixa del 0,25%, que es generarà diàriament i independentment de quina en sigui la rendibilitat. A més, diàriament es calcularà una comissió variable en funció de la rendibilitat acumulada del fons, que com a màxim cobrarà una comissió de gestió anual total del 0,65% per a la classe A, i un màxim de 0,45% anual total per a la classe I.


Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

Protegeix la teva inversió de les pujades de tipus d’interès

La inversió s’efectua, fonamentalment, pel mercat de bons, tant públics com d’emissors privats. Amb aquest fons de perfil conservador protegeixes la teva inversió de possibles pujades del tipus d’interès.


Santander Renta Fija Flotante FI

Aquest fons està recomanat per a les persones que busquen protecció contra la inflació davant d’un escenari de possibles pujades de l’euríbor.

 • Fons de renda fixa euro, que inverteix almenys un 50% a tipus d’interès variable o flotant.
 • Termini indicatiu de la inversió: 1 any.
 • El fons de renda fixa flotant està inscrit en el registre de la CNMV amb el número 5292.
 • Aquí pots consultar el fullet, el DFI i la fitxa completa del Fondo Santander Renta Fija Flotante, FI.

La categoria 1 no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.

Menys risc
Menys rendiment potencial

Més risc
Més rendiment potencial

1

2

3

4

5

6

7

Condicions comercials del fons

Santander Renta Fija Flotante FI Codi ISIN Inversió mínima inicial Comissió de gestió Comissió de dipòsit Valoració del fons

Classe A

ES0107943005

1 participació

Màxima 0,65% sobre el patrimoni mitjà*

0,05% anual sobre el patrimoni

Diària

*La comissió de gestió efectivament cobrada podrà ser inferior depenent de la rendibilitat del fons en cada moment, amb un mínim del 0,25% anual sobre el patrimoni mitjà. La comissió de gestió variable efectivament cobrada es calcularà sobre la base de la taula que s’ha publicat mitjançant fet rellevant a la pàgina web de la CNMV (www.cnmv.es).


Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

Fons de renda fixa

Icon / check Created with Sketch. Per a les persones que volen invertir en un termini superior a 1 any.

Icon / check Created with Sketch. Perfil de risc conservador, amb nivell de risc 1 de 7.

Icon / check Created with Sketch. Amb possibilitat d’invertir de manera periòdica.

Et pot interessar

×
${loading}
×