Z7_3OKIGJ82O05L50Q9L95OKALKF1
Z7_3OKIGJ82O05L50Q9L95OKALKF3

WARRANTS

Inverteix en productes derivats

Els productes derivats són una altra de les opcions d’inversió a l’abast de determinats inversors.

Aquest tipus de productes són instruments financers amb un valor que deriva de l’evolució del preu d’un altre actiu, denominat actiu subjacent. L’actiu subjacent d’un derivat pot ser des d’una acció o una cistella o grup d’accions fins a valors de renda fixa (bons, obligacions), divises, matèries primeres, etc.

Un derivat implica una contractació a termini en què es marquen totes les condicions en el moment de l’acord (import nominal, actiu subjacent, data de venciment) i l’intercanvi efectiu es produeix en un moment futur.

Són productes complexos, que requereixen coneixements i experiència prèvia.

Què són els warrants?

Els warrants són un tipus de producte financer derivat. Són opcions negociables als mercats financers que incorporen el dret de comprar o vendre un actiu (subjacent) a un preu d’exercici i en un termini determinat.

Això vol dir que quan es compra un warrant no s’està adquirint l’actiu subjacent pròpiament dit, sinó l’opció de fer transaccions de compra o venda a futur sobre aquest actiu subjacent. La persona adquirent d’un títol de warrant té el dret, però no l’obligació, de comprar o vendre l’actiu subjacent o part d’aquest a un preu fix (preu d’exercici o strike) en la data de venciment.

L’inversor pot decidir exercir o no aquest dret en funció del preu del subjacent (preu de liquidació) en el moment del venciment, en relació amb el preu d’exercici (el preu al qual la persona que posseeix el warrant té dret a comprar l’actiu subjacent).

Hi warrants de compra (call) i de venda (put):

 • WARRANTS DE COMPRA (CALL WARRANT)

  La persona titular té dret a comprar l’actiu subjacent al preu d’exercici. Si el preu del subjacent en el moment del venciment és superior al d’exercici, el contracte es liquidarà pagant a la persona titular d’aquest actiu la diferència resultant.

 • WARRANT DE VENDA (PUT WARRANT)

  La persona titular té dret a vendre l’actiu subjacent al preu d’exercici. Si el preu de liquidació és inferior al d’exercici, el contracte es liquidarà pagant a la persona titular la diferència.

  Segons el moment en què es pot exercir el dret, els warrants poden ser de tipus americà (es pot exercir durant tota la vida del warrant fins al venciment) o europeu (només es pot exercir el dret de compra o de venda en la data de venciment).

Qui pot invertir en warrants?

Els warrants són un producte financer complex i de risc dirigit a inversors qualificats. No són aptes per a tots els inversors, requereix experiència i amplis coneixements del mercat financer, ja que és necessària la vigilància constant de la posició davant la possibilitat de perdre tota la inversió.

Com puc comprar productes derivats?

Si vols començar a invertir en productes derivats, ho pots fer a Banco Santander a través de:

 • OFICINES

  A la nostra xarxa d’oficines podràs comprar warrants i altres productes d’inversió en els quals estiguis interessat.

Troba

Si vols començar a invertir, aconsegueix aquí els productes per començar ara mateix.

Z7_3OKIGJ82O05L50Q9L95OKALKV0

Warrants

Icon / check Created with Sketch. Diverses persones emissores i actius subjacents.

Icon / check Created with Sketch. Comprar i vendre com altres valors que cotitzen en borsa.

Icon / check Created with Sketch. Invertir-hi requereix coneixements i experiència.

Z7_3OKIGJ82OG5290QP3MCHS7UF06
Z7_3OKIGJ82OG5290QP3MCHS7UF54

Et pot interessar

×
${loading}
×