Santander

Política Social d'Habitatge

Política Social d'Habitatge

L'espai de Política Social d'Habitatge és la plataforma emprada per Banco Santander per donar a conèixer algunes de les mesures més importants preses en aquesta matèria, com ara el Fons Social d'Habitatges (d'ara endavant, FSH) i el Codi de Bones Pràctiques (d'ara endavant, CBP), i el seu objectiu principal és informar tots els possibles interessants de dues de les opcions que el Banc ofereix en matèria de protecció del deutor hipotecari.

Des del 2012 Banco Santander ha complert puntualment la regulació en matèria de protecció als deutors hipotecaris sense recursos. Addicionalment, ha estat proactiu i s'ha anticipat, implantant mesures que van més enllà de les exigències de la llei i fent prevaler les necessitats dels clients amb dificultats financeres en risc de vulnerabilitat social.

Com podem ajudar-te?

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram