Z7_3OKIGJ82O0E5E0QPUQDEJ38S07

Hipoteca fixa o variable: quines diferències hi ha?

La diferència entre una hipoteca fixa i una de variable rau entre triar un préstec hipotecari en el qual sempre es pagarà la mateixa quota —encara que l’interès en principi pot ser que sigui més elevat— o un de subjecte a les variacions d’un índex al qual està referenciat (habitualment l’euríbor a un any).

Per triar entre un préstec hipotecari fix o un de variable és convenient valorar tres factors:

  1. El termini del préstec.
  2. Les expectatives d’ingressos.
  3. La capacitat d’afrontar una pujada ràpida dels tipus d’interès.

Hipoteca fixa o variable? Coneix les característiques de cadascuna

El préstec hipotecari d’interès fix es caracteritza per una quota sense canvis, però suposa amortitzar capital a un ritme més lent i és possible que, en principi, es pagui un tipus d’interès més alt que la hipoteca variable. L’estabilitat en el pagament de la quota i una certesa total sobre el que es pagarà durant tota la durada del préstec és la base d’aquest tipus d’operacions que no estan subjectes a les fluctuacions del mercat.

El préstec hipotecari a tipus fix està especialment indicat per a terminis curts, que no superin els 20 anys, tot i que es pot trobar un préstec hipotecari a tipus fix amb un termini ampli d’amortització, arribant fins i tot fins als 30 anys. La hipoteca fixa destaca perquè no està associada al risc d’una pujada de tipus i dona lloc a la mateixa quota al llarg de tota la vida del producte.

La hipoteca d’interès variable es fixa atenent un índex de referència (el més habitual, l’euríbor, tot i que a Espanya també s’utilitza l’IRPH) més l’aplicació d’un diferencial fix per part de cada banc. En el conjunt del mercat, la hipoteca a tipus variable continua sent majoritària.

La hipoteca d’interès variable es caracteritza per les seves baixes comissions (a diferència d’una hipoteca fixa, no té comissió per risc d’interès) i un termini d’amortització més gran (el més habitual per a aquest tipus de productes és oferir un període màxim de 30 anys, tot i que es pot arribar als 35 anys i, fins i tot, als 40 anys). La revisió anual o cada sis mesos, depenent del que s’hagi contractat en la concessió del préstec hipotecari, suposarà variacions en la quota mensual, segons les oscil·lacions de l’euríbor o de l’índex al qual estigui referenciat. La quota mensual baixarà si baixa l’euríbor.

Si estàs buscant l’opció que s’adapta millor a les teves necessitats, consulta més informació sobre les hipoteques fixes i variables de Banco Santander.

Z7_3OKIGJ82O0E5E0QPUQDEJ38SG6

Et pot interessar

×
${loading}
×