Z7_3OKIGJ82O0E5E0QPUQDEJ3O1D1

Quines són les diferències entre una persona cotitular i una d’autoritzada?

Hi ha diferències entre persona cotitular i persona autoritzada que has de saber per triar quina és la figura que vols utilitzar en un compte corrent conjunt. Una persona cotitular té, com a norma general, els mateixos drets i obligacions que una persona titular. És titular, juntament amb les altres titulars del compte, dels diners en efectiu que hi ha al compte corrent. La persona cotitular pot efectuar tota mena d’operacions i disposar de l’efectiu en les mateixes condicions que la persona titular. A més, té les mateixes responsabilitats.

Una persona autoritzada en un compte corrent només pot fer certes operacions. Les persones titulars son les que determinen quines operacions bancàries està autoritzada a fer aquesta persona, com ara retirar diners en efectiu en nom seu, i també podran revocar el seu quan ho considerin oportú. La persona autoritzada no es considera en cap moment titular del compte i deixa de tenir-hi accés en cas que la persona titular mori.

En l’àmbit fiscal també hi ha diferències entre persona cotitular i persona autoritzada. Les persones cotitulars tenen la propietat dels fons a parts iguals i, per tant, han d’informar de la part corresponent en la seva declaració anual, mentre que les persones autoritzades no tenen obligacions fiscals respecte d’aquest compte.

Z7_3OKIGJ82O0E5E0QPUQDEJ3O1T0

Et pot interessar

×
${loading}
×