Z7_3OKIGJ82OO3T00Q97DI051GI41
Z7_3OKIGJ82OO3T00Q97DI051GI43

Què és el Servei d’Alertes?

Activa el Servei d’Alertes de la Banca en línia i estigues sempre al dia a través de l’app, del correu electrònic o del mòbil. Rebràs al moment informació de tots els moviments i canvis que es produeixin en els teus comptes personals, targetes i altres productes.

COM POTS ACTIVAR AQUESTS AVISOS?

Ho pots fer mitjançant la nostra web o la nostra app, accedint a la teva zona privada i clicant la part superior dreta, a “Àrea personal”. Un cop fet el registre al Servei d’Alertes, pots configurar les alertes que vols rebre.

Recorda que necessitaràs disposar de signatura electrònica (activa i operativa) per confirmar-lo.

AVANTATGES DEL SERVEI D’ALERTES

El Servei d’Alertes de Banco Santander et permet saber al moment què està passant en els teus productes, còmodament i de manera directa al teu telèfon o al correu electrònic.

  • Controla els teus comptes de manera senzilla amb l’alerta de moviments. Rebràs una notificació cada vegada que es produeixi un moviment al teu compte. Podràs establir un import mínim per generar l’avís, de manera que només es generarà si el moviment és superior a aquest llindar.
  • Configura un avís per rebre informació sobre la propera quota del teu préstec.
  • Informa’t de quan vencen alguns dels teus contractes o de l’estat dels teus finançaments.
  • Rep un avís cada vegada que paguis amb alguna de les teves targetes o et facin la devolució d’un pagament. Podràs configurar un import mínim que determinarà en quins casos et farem arribar l’avís.
Z7_3OKIGJ82OO3T00Q97DI051GIK1
Z7_3OKIGJ82OO3T00Q97DI051GIQ4
Z7_3OKIGJ82OO3T00Q97DI051GIK3

Et pot interessar

×
${loading}
×