Z7_3OKIGJ82O84L60QPIUJEPJ7P13
Z7_3OKIGJ82O84L60QPIUJEPJ7PH0

FONS DESTACAT

Objectiu

RENDA FIXA CURT TERMINI

RENDA FIXA FLOTANT

FONS DESTACAT

Fons objectiu

Són fons amb un objectiu concret de rendibilitat no garantit que inverteixen en renda fixa. Tenen un objectiu de rendibilitat definit en un termini determinat.
A més, en aquesta pàgina podràs trobar altres fons de renda fixa.

Per a perfils conservadors

Una opció per diversificar la teva inversió en renda fixa. Podràs conèixer la rendibilitat objectiu i el termini per assolir-la.

Destacat entre els nostres clients

Aquest és el fons més contractat pels nostres clients entre els fons que inverteixen principalment en renda fixa durant el 2023.

Si ets client, contracta el teu fons en línia

Inversió amb un objectiu de rendibilitat no garantit en un termini determinat

Els fons objectiu són fons amb un objectiu concret de rendibilitat no garantit que inverteixen en renda fixa, dissenyats per a inversors amb perfil conservador que volen mantenir el valor dels seus diners i obtenir una rendibilitat certa, no garantida, en un termini establert.

Per a qui són els fons amb rendibilitat objectiu?

Per a clients estalviadors que estan disposats a fer el salt al món de la inversió de manera defensiva i amb volatilitat controlada.

Quines característiques tenen aquests fons de rendibilitat objectiu?

Els fons amb rendibilitat objectiu són una solució d'inversió senzilla que combina en una cartera diversificada diferents actius de renda fixa. Les seves característiques són les següents:

 • En l'oferta actual, la cartera està composta per deute públic emès per Estats de la Unió Europea i deute corporatiu.
 • És una inversió a curt termini. Els terminis de la inversió solen ser inferiors a un any.
 • Tota la cartera d'inversió venç en el mateix període de temps. Això et permetrà planificar les teves inversions des del moment de la contractació.
 • La rendibilitat que pots obtenir al venciment es coneix des del principi, tot i que no està garantida.

CONTRACTAR

Preguntes freqüents sobre els fons amb rendibilitat objectiu

 • Què són els fons de rendibilitat objectiu?

 • Els fons amb rendibilitat objectiu són fons d'inversió que tenen una meta de rendibilitat no garantida i un horitzó temporal definit des del principi. Un exemple pràctic podria ser una rendibilitat del 2 % en 12 mesos si no retires els diners fins al venciment. És a dir, que si inverteixes 10.000 €, s'espera que en 12 mesos rebis 200 € addicionals per tenir un total de 10.200 €.

  Són fons de gestió activa en la selecció del deute públic i privat per aprofitar les oportunitats en emissió.
 • Què passa si necessito recuperar els diners de forma anticipada?

 • Com en el cas d'altres fons d'inversió, els fons objectiu permeten retirar la inversió en qualsevol moment. En aquest cas, el rendiment es calcularà al valor de mercat del moment en què se sol·liciti la retirada, que podrà ser inferior o superior a la rendibilitat objectiu indicada al venciment.

  Aquests fons poden establir al seu fullet una comissió o descompte per reemborsament per a operacions durant el termini de l'objectiu de rendibilitat.

  Pots revisar tota la documentació del fons a santanderassetmanagement.es.
 • Quina diferència hi ha entre els fons garantits i els fons objectiu?

 • En el cas dels fons garantits, hi ha un compromís per assolir la rendibilitat indicada. Això es fa mitjançant una asseguradora que s'encarrega de donar suport a la inversió. Per fer-ho, compten amb una garantia (una assegurança) que s'executarà en el cas que els actius que componen el fons no hagin evolucionat segons les previsions. Com a conseqüència, generalment, es produeix una reducció en la rendibilitat de la inversió.

  En canvi, en el cas dels fons objectiu, la rendibilitat és una estimació del que s'espera aconseguir, sense que hi hagi una garantia més enllà de la de l'emissor dels bons en què s'ha invertit. Per tant, en molts casos, els fons objectiu ofereixen un percentatge de rendibilitat superior als garantits.
 • Puc contractar fons de rendibilitat objectiu amb Santander si no en soc client?

 • Si no n'ets client, adreça't a qualsevol oficina perquè puguis conèixer les teves opcions o obre un Compte en línia en pocs passos. Si n'ets client, podràs contractar els fons amb rendibilitat objectiu en línia o a la teva oficina.

Quins riscos implica invertir en aquests fons?

Invertir en fons implica assumir un nivell de risc determinat que dependrà de la composició de cada fons, de les fluctuacions del mercat i d'altres factors associats a la inversió en valors, per la qual cosa hi ha el risc de perdre la totalitat o una part de la inversió.

En general, invertir en fons implica assumir els riscos següents:

 • DE CRÈDIT
  A causa de la qualitat dels actius en els quals inverteix, així com dels seus emissors. És el risc que l'emissor no pugui atendre els pagaments.

 • DE MERCAT
  És la possibilitat que els instruments financers cotitzin o tinguin un valor per sota del preu que hem pagat per ells. En aquest sentit, les inversions es poden veure afectades per:

  Risc de tipus d'interès: les variacions dels tipus d'interès afecten el preu dels actius de renda fixa. La sensibilitat a aquest risc depèn de la durada d'aquests actius.

  Risc de tipus de canvi: fluctuació del valor de canvi en el cas dels actius denominats en divises diferents de la de referència de la participació.

  Risc de mercat per inversió en renda variable: derivat de les variacions en el preu dels actius de renda variable.

  Risc d'invertir en mercats emergents: els canvis polítics o les circumstàncies econòmiques poden afectar el valor de les inversions.

  Risc de concentració geogràfica o sectorial: la concentració de la nostra inversió en una mateixa zona o sector augmenta el risc de mercat.

 • PER INVERSIÓ EN INSTRUMENTS FINANCERS DERIVATS
  La inversió en derivats (futurs, opcions, etc.) pot incorporar un risc superior a causa de la naturalesa d'aquests productes.

 • DE LIQUIDITAT
  És el risc de no trobar contrapartida al mercat i, per tant, que no es pugui vendre un producte.

 • DE SOSTENIBILITAT
  Aquests riscos corresponen a esdeveniments o condicions mediambientals, socials o de governança. El risc de sostenibilitat de les inversions dependrà, entre altres factors, del tipus d'emissor, del sector d'activitat o de la seva localització geogràfica.

S'adverteix que la rendibilitat objectiu del fons d'inversió no protegeix els inversors de l'efecte de la inflació durant el període fins al venciment i, per tant, la rendibilitat real (descomptant la inflació) podria ser inferior o fins i tot negativa. Les inversions en renda fixa realitzades pel fons tindrien pèrdues si els tipus d'interès pugen; per tant, els reemborsaments realitzats abans del venciment poden suposar pèrdues per a l'inversor.

Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

Inversió en dipòsits, lletres i bons a curt termini

Busquen reduir el risc per a l’inversor, ja que es tracta de fons que inverteixen, principalment, en actius de gran liquiditat. La inversió se centra en dipòsits, lletres i bons a curt termini.

Per això, la contractació sol estar lligada a moments d'incertesa econòmica, ja que el seu objectiu passa per preservar el capital invertit en un termini inferior a un any.


SANTANDER RF AHORRO, FI

Per a tu, que tens un perfil conservador i estàs interessat a diversificar la teva inversió en renda fixa pública i privada, amb risc limitat i reduït.

 • Fons de Renta Fija Euro, ofereix generar rendibilitats segons els tipus de mercat monetari a través d’una acurada selecció d’emissions en un horitzó.
 • Termini indicatiu de la inversió: 1 any.
 • Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 441.
 • Aquí pots consultar el fullet, el DDF i la fitxa completa del Santander RF Ahorro, FI.
 • La CNMV adverteix que aquest fons pot invertir un percentatge del 20% en emissions de renda fixa de baixa qualitat creditícia; és a dir, amb un risc de crèdit elevat.

Condicions comercials del fons

Classe Codi ISIN Inversió mínima inicial

Comissió de

gestió

Comissió de dipòsit Valoració del fons

Classe A

ES0112793007

1 participació

0,45%-1% anual sobre el patrimoni*

0,05% anual sobre el patrimoni

D+1

Classe I

ES0112793023

1.000.000 €

0,25%-0,5% anual sobre el patrimoni*

0,052% anual sobre el patrimoni

D+1

Classe I Plus

ES0112793031

5.000.000 €

0,15%-0,25% anual sobre el patrimoni*

0,05% anual sobre el patrimoni

D+1

Classe S

ES0112793049

50.000.000 €

0,1% anual sobre el patrimoni

0,052% anual sobre el patrimoni

D+1
Quins riscos implica invertir en aquests fons?

Invertir en fons implica assumir un determinat nivell de risc que dependrà de la composició de cada fons, de les fluctuacions del mercat i altres factors associats a la inversió en valors, per la qual cosa existeix el risc de perdre la totalitat o part de la inversió.

En general, invertir en fons implica assumir els riscos següents:

 • DE CRÈDIT
  A causa de la qualitat dels actius en els quals inverteix, així com dels seus emissors, és el risc que l'emissor no pugui fer front als pagaments.

 • DE MERCAT
  És la possibilitat que els valors cotitzin per sota del preu que hem pagat per ells. En aquest sentit, les inversions es poden veure afectades per:

  Risc de tipus d'interès: les variacions dels tipus d'interès afecten el preu dels actius de renda fixa. La sensibilitat a aquest risc depèn de la durada d'aquests actius.

  Risc de tipus de canvi: fluctuació del valor de canvi en el cas dels actius denominats en divises diferents de la de referència de la participació.

  Risc de mercat per inversió en renda variable: derivat de les variacions en el preu dels actius de renda variable.

  Risc d'invertir en mercats emergents: els canvis polítics o les circumstàncies econòmiques poden afectar el valor de les inversions.

  Risc de concentració geogràfica o sectorial: la concentració de la nostra inversió en una mateixa zona o sector augmenta el risc de mercat.

 • PER INVERSIÓ EN INSTRUMENTS FINANCERS DERIVATS
  La inversió en derivats (futurs, opcions, etc.) pot incorporar un risc superior a causa de la naturalesa d'aquests productes.

 • DE LIQUIDITAT
  És el risc de no trobar contrapartida al mercat i, per tant, que no es pugui vendre un producte.

 • DE SOSTENIBILITAT
  Aquests riscos corresponen a esdeveniments o condicions mediambientals socials o de governança. El risc de sostenibilitat de les inversions dependrà, entre d'altres, del tipus d'emissor, del sector d'activitat o de la seva localització geogràfica.

Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

Inversió que busca atendre els canvis en els tipus d'interès

La inversió s’efectua, fonamentalment, pel mercat de bons, tant públics com d’emissors privats. Aquest fons de perfil conservador té com a objectiu mitigar la possibilitat que el capital invertit es vegi afectat negativament per pujades de tipus d'interès en el mercat europeu.


SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI

Per als qui busquen una inversió a curt termini, davant d'un escenari de possibles pujades de l'euríbor i de la inflació.

 • Fons de renda fixa euro, que inverteix almenys un 50% a tipus d’interès variable o flotant.
 • Termini indicatiu de la inversió: 1 any.
 • El fons de renda fixa flotant està inscrit en el registre de la CNMV amb el número 5292.
 • Aquí pots consultar el fullet, el DDF i la fitxa completa del Fondo Santander Renta Fija Flotante, FI.
 • La CNMV adverteix que aquest fons pot invertir un percentatge del 20% en emissions de renda fixa de baixa qualitat creditícia; és a dir, amb un risc de crèdit elevat

Condicions comercials del fons

Classe Codi ISIN Inversió mínima inicial

Comissió de

gestió

Comissió de dipòsit Valoració del fons

Classe A

ES0107943005

1 participació

Màxima 0,65% sobre
el patrimoni mitjà*

0,05% anual sobre el patrimoni

Diària
Quins riscos implica invertir en aquests fons?

Invertir en fons implica assumir un determinat nivell de risc que dependrà de la composició de cada fons, de les fluctuacions del mercat i altres factors associats a la inversió en valors, per la qual cosa existeix el risc de perdre la totalitat o part de la inversió.

En general, invertir en fons implica assumir els riscos següents:

 • DE CRÈDIT
  A causa de la qualitat dels actius en els quals inverteix, així com dels seus emissors, és el risc que l'emissor no pugui fer front als pagaments.

 • DE MERCAT
  És la possibilitat que els valors cotitzin per sota del preu que hem pagat per ells. En aquest sentit, les inversions es poden veure afectades per:

  Risc de tipus d'interès: les variacions dels tipus d'interès afecten el preu dels actius de renda fixa. La sensibilitat a aquest risc depèn de la durada d'aquests actius.

  Risc de tipus de canvi: fluctuació del valor de canvi en el cas dels actius denominats en divises diferents de la de referència de la participació.

  Risc de mercat per inversió en renda variable: derivat de les variacions en el preu dels actius de renda variable.

  Risc d'invertir en mercats emergents: els canvis polítics o les circumstàncies econòmiques poden afectar el valor de les inversions.

  Risc de concentració geogràfica o sectorial: la concentració de la nostra inversió en una mateixa zona o sector augmenta el risc de mercat.

 • PER INVERSIÓ EN INSTRUMENTS FINANCERS DERIVATS
  La inversió en derivats (futurs, opcions, etc.) pot incorporar un risc superior a causa de la naturalesa d'aquests productes.

 • DE LIQUIDITAT
  És el risc de no trobar contrapartida al mercat i, per tant, que no es pugui vendre un producte.

 • DE SOSTENIBILITAT
  Aquests riscos corresponen a esdeveniments o condicions mediambientals socials o de governança. El risc de sostenibilitat de les inversions dependrà, entre d'altres, del tipus d'emissor, del sector d'activitat o de la seva localització geogràfica.

Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

Z7_3OKIGJ82O84L60QPIUJEPJ7PH2

Fons de renda fixa

Icon / check Created with Sketch. Destinat a inversors conservadors.

Icon / check Created with Sketch. Dirigit a aquells que no vulguin invertir en borsa.

Icon / check Created with Sketch. Per als que volen invertir en múltiples emissors.

Z7_3OKIGJ82OO4H00QPTK041L61C7
Z7_3OKIGJ82OO4H00QPTK041L69T4

Et pot interessar

×
${loading}
×