Santander

Assegurança de Decessos Prima Única

  • Què m'ofereix?
  • Cobertures
  • Preguntes freqüents

Per garantir la teva tranquil·litat i la de la teva família, i facilitar al màxim els tràmits necessaris, l'Assegurança Santander Decessos Prima Única t'ofereix tota l'ajuda necessària abans, durant i després de la defunció:

Assessorament per planificar la teva herència, Gestor personal per facilitar els tràmits amb la funerària

A més, podràs disposar de:

Gestor personal de asistencia familiar  

Gestor personal d'assistència familiar:
Acompanyant la família per a la resolució de gestions o tràmits.

   

 

Compromís de qualitat  

Compromís de qualitat:
Devolució del 5 % de la prima pagada si l'assessor personal no es persona.

     
Devolució de capital sobrant   Devolució de capital sobrant:
Si les despeses del sepeli són inferiors al capital assegurat.
     
Garantia de lliure elecció   Garantia de lliure elecció:
Elecció de tots els elements del servei funerari, fins al límit del capital assegurat.

 

Consulta més detalls del producte. (PDF 687 KB)

Assegurança de Decessos mediada per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, NIF A28360311, a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb el núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent. Companyia asseguradora:  Santander Generales, Seguros y Reaseguros, SA. Consulti les companyies asseguradores amb les quals l'operador manté un contracte d'agència per a la distribució de productes d'assegurança a www.santandermediacionobsv.com.

Les cobertures1 que t'ofereix l'Assegurança Santander Decessos Prima Única són les següents:

Servei de decessos, Trasllat nacional i internacional, Assistència jurídica i psicològica

L'àmbit territorial de les cobertures és el territori espanyol, tret del cas de la cobertura de Trasllat Internacional, que es presta a tot el món.

Característiques del producte: 

- Forma de pagament: únic.
- Edat de contratació.
- Prenedor: client, major 18 anys (residents).
- Assegurats clients i no clients a partir dels 65 anys (residents).
- Durada de l'assegurança: Temporal anual renovable fins a la defunció del darrer assegurat.
- Pòlisses familiars: fins a 7 assegurats.


Consulta més detalls del producte. (PDF 687 KB)

1. Subjecte a condicions contractuals de la pòlissa d'assegurança.
Assegurança de Decessos mediada per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, NIF A28360311, a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb el núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent. Companyia asseguradora:  Santander Generales, Seguros y Reaseguros, SA. Consulti les companyies asseguradores amb les quals l'operador manté un contracte d'agència per a la distribució de productes d'assegurança a www.santandermediacionobsv.com.

Com s'ha d'actuar en cas de defunció de l'assegurat?
Per sol·licitar serveis funeraris, trasllat nacional i internacional, assistència psicològica o assistència jurídica,1 per la defunció d'unassegurat, truqui als telèfons següents:
Des d'Espanya: 902 102 664 o 913 435 880
Per a trasllat internacional, des de l'estranger (24 h): 00 34 913 435 880

Què passa si el cost del servei funerari és inferior al meu capital assegurat?
En finalitzar tota la prestació de servei de decessos per part de la companyia, si hi ha capital romanent, el prenedor o els hereus de l'assegurat poden sol·licitar el cobrament de l'excedent.

Què passa si vull rescatar els diners ja aportats?
L'assegurança cobreix fins al moment de la defunció de cada assegurat, de manera que no es contempla el rescat de la prima única abonada. Només es contempla el dret legal de desistiment si s'exerceix dins dels 30 primers dies després de la contractació i és degudament comunicat a la companyia, sempre que no hi hagi hagut cap sol·licitud de prestació.

Què passa si el lloc del servei funerari és diferent del municipi de residència?
En el moment de la defunció d'un assegurat es pot decidir un lloc d'enterrament diferent del municipi de residència indicat a la pòlissa, tenint sempre en compte que el límit màxim per a la cobertura del servei de decessos serà el capital establert a la pòlissa. Per tant, en cas que sobri capital assegurat, es retornarà al prenedor o, en el seu lloc, als hereus de l'assegurat difunt. En cas que el capital assegurat no sigui suficient, la diferència anirà a càrrec dels mateixos.

Puc contractar la pòlissa si sóc estranger?
Sempre que siguis resident a Espanya, és a dir, que tinguis un NIE, pots contractar la pòlissa, tenint en compte que l'àmbit de prestació de les cobertures és el territori nacional, tret de per a la cobertura de trasllat internacional, que es presta a tot el món.
 

Consulta més detalls del producte. (PDF 687 KB)

1 Horari d'assistència jurídica: dilluns a divendres de 9 a 21 h i dissabtes de 9 a 14 h, excepte festius nacionals.
Assegurança de Decessos mediada per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, NIF A28360311, a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb el núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent. Companyia asseguradora: Santander Generales, Seguros y Reaseguros, SA. Consulti les companyies asseguradores amb les quals l'operador manté un contracte d'agència per a la distribució de productes d'assegurança a www.santandermediacionobsv.com.

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram