Z7_3OKIGJ82O8IR506SVSK256H9P1
Z7_3OKIGJ82O8IR506SVSK256H9P3

CARACTERÍSTIQUES

PREGUNTES FREQÜENTS

Una assegurança per a la reinversió de guanys patrimonials

RAV Reinversió és una assegurança d'estalvi per a persones majors de 65 anys que volen invertir un capital procedent de la venda d'actius com ara immobles, accions o fons d'inversió per obtenir una renda vitalícia amb doble garantia: supervivència i defunció.

A més, amb RAV Reinversió podràs gaudir d'una doble exempció fiscal: sobre l'aportació inicial i sobre les rendes percebudes.

Quines són les garanties que ofereix l'assegurança RAV Reinversió?

Garantia de supervivència:

Tens garantida una renda constant i periòdica:

  • Constant: l'import de la renda no dependrà de moviments dels mercats financers.
  • Periòdica: podràs escollir la periodicitat amb què vols rebre la renda (mensual, trimestral, semestral o anual).
  • Garantida: la companyia d'assegurances et garanteix el cobrament de la renda.

Garantia de defunció:

Tens garantit un import igual al 95% de la prima inicial durant el primer any, que disminuirà en cada anualitat un 5% fins a arribar en la desena actualitat al 50% de la prima anual, moment a partir del qual el capital de defunció es mantindrà constant.

Com és la fiscalitat de l'assegurança RAV Reinversió?

Per poder gaudir de l'exempció fiscal1 sobre l'aportació inicial única, cal que l'operació d'assegurança es formalitzi abans que es compleixin sis mesos de la transmissió patrimonial.

A més, si les teves circumstàncies canvien, podràs rescatar de manera total la pòlissa en qualsevol moment, si bé has de tenir en compte que el rescat suposarà la regularització de tots els avantatges fiscals de què haguessis gaudit.2

Avantatges fiscals sobre l'aportació inicial

Amb l'aportació única inicial procedent de la venda d'actius com ara immobles, accions o fons d'inversió gaudiràs d'una exempció fiscal1 de fins a un màxim de 240.000 € per contribuent.

Entre els requisits actuals per poder aplicar aquesta exempció hi ha:

  • Que el client constitueixi la seva renda dins dels sis mesos posteriors a l'obtenció del guany patrimonial de què procedeixi la prima.
  • Que el prenedor i el beneficiari de les rendes de l'assegurança siguin la mateixa persona.
  • Que el client tingui més de 65 anys.

El percentatge d'exempció que s'aplicarà sobre el guany patrimonial dependrà de l'import de la venda que el prenedor destini a aquesta assegurança: si reinverteix el 50% de l'import obtingut en la transmissió patrimonial, estarà exempt de tributar el 50% del guany obtingut.

Avantatges fiscals sobre les rendes periòdiques

De la renda que percebi periòdicament, només un percentatge estarà sotmès a tributació de l'IRPF,1 en funció de l'edat que tingui el prenedor en el moment de la contractació. Aquest percentatge es mantindrà invariable durant tota la vida de l'assegurança (excepte a Navarra, on s'anirà adaptant a l'edat del prenedor).

Edat assegurat

% Renda exempta de tributació

% Renda a tributar

% de retenció productes estalvi

Retenció aplicable a la renda

65 anys

76%

24%

19%

4,56%

Entre 66 i 69 anys

80%

20%

19% 3,80%

Més de 70 anys

92%

8%

19%

1,52%Com contractar el segur RAV Reinversió?

Si vols contractar el segur RAV Reinversió o conèixer més detalls del que t'ofereix, acosta't a qualsevol oficina de Banco Santander o contacta amb el teu Gestor de Santander Personal.

Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

Preguntes freqüents

Es poden fer aportacions addicionals o extraordinàries? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

No, l'assegurança RAV Reinversió no permet aportacions addicionals ni extraordinàries, és una assegurança de prima única.

Puc realitzar un rescat? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

Es pot exercir el dret de rescat total (no es permeten rescats parcials) en qualsevol moment. Això no obstant, el rescat comporta la devolució dels avantatges fiscals de què s'hagués gaudit. A més, l'import del rescat serà una quantitat inferior a la inicialment invertida en l'assegurança.

Són constants les rendes durant tota la vida del producte? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

Sí, l'import brut de renda romandrà constant durant tota la vida de la pòlissa.

Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

Preguntes freqüents

    Es poden fer aportacions addicionals o extraordinàries? Puc realitzar un rescat?
Z7_3OKIGJ82O8IR506SVSK256H950

RAV Reinversió

Icon / check Created with Sketch. Tindràs una renda periòdica garantida i vitalícia.

Icon / check Created with Sketch. Podràs decidir cada quant de temps vols rebre la renda.

Icon / check Created with Sketch. Gaudiràs de beneficis fiscals segons la normativa.

Z7_3OKIGJ82O8IR506SVSK256H952
Z7_3OKIGJ82O8IR506SVSK256H953

Et pot interessar

×
${loading}
×