Santander

Hipoteca fins al 100% de finançament

Finançament de fins a un 100%

Si estàs buscant una hipoteca que t'ofereixi el 100% del finançament, a Banco Santander financem fins al cent per cent de la teva hipoteca per a l'adquisició d'immobles adjudicats del Grup Banco Santander comercialitzats per Altamira, Casaktua i Aliseda.

Aquesta oferta és vàlida en els casos següents:

  • Hipoteques destinades a l'adquisició del teu habitatge habitual o la teva segona residència.
  • Hipoteca destinada a l'adquisició d'immobles terciaris (locals, oficines i naus).

Límits de finançament per tipus d'immoble i termini:

Finançament del teu habitatge al 100% a 40 anys

Condicions

  • Domiciliar la nòmina, la prestació per atur o la pensió, per un import mínim de 600 €; o assegurances socials per un import de com a mínim 175€.
  • Tenir contractada i en vigor una assegurança de la llar amb Santander Generales, Seguros y Reaseguros, SA.1

Pots contractar aquests productes i serveis independentment de la hipoteca i amb les mateixes condicions.

Aquí trobaràs la fitxa d'informació precontractual de la Hipoteca Altamira - Casaktua - Aliseda.
Aquí trobaràs la fitxa d'informació precontractual de la Hipoteca Aliseda (Quasar).

Finançament subjecte a l'aprovació de Banco Santander. Apropa't a la teva oficina per sol·licitar la fitxa d'informació personalitzada (FIPER). Préstec hipotecari sobre l'habitatge. Prestador: Banco Santander, SA, amb domicili social a Santander, Paseo de Pereda, 9-12 (39004) – RM Cantàbria, full 286, foli 64, llibre 5è de Societats, insc. 1a, CIF A-39000013. En cas d'incompliment dels compromisos derivats del contracte de préstec garantit amb hipoteca, hi ha el risc de pèrdua de l'habitatge. En cas d'impagament i en tots els supòsits de venciment anticipat, prèvia notificació al domicili que indiquis a efectes d'execució hipotecària, el Banc podrà procedir contra tu per acció personal o per acció real contra la finca hipotecària, ja que respondràs davant del Banc del pagament del préstec amb tots els teus béns presents i futurs, no només amb la finca hipotecada. De conformitat amb l'article 105 de la Llei hipotecària i amb l'article 1911 del Codi Civil.
La suma de l'edat del sol·licitant i la durada del préstec no pot superar els 80 anys.
Fins al 100% del valor de compravenda o taxació, el menor dels dos.
1- Assegurança mitjançada per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, amb NIF A28360311, a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la DGAFP amb núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent. Consulta les companyies asseguradores amb les quals l'operador manté un contracte d'agència per a la distribució de productes d'assegurança a www.santandermediacionobsv.com.

Si el préstec hipotecari sobre l'habitatge a adquirir es formalitzarà al territori de la comunitat autònoma d'Andalusia, prem aquí (PDF 2.06 MB)

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram