Z7_3OKIGJ82O0K8F0Q9AKCBDG1L95
Z7_3OKIGJ82O0K8F0Q9AKCBDG1L97
Z7_3OKIGJ82O0K8F0Q9AKCBDG1LP4

QUÈ SÓN?

TRIA EL TEU PLA

Plans de pensions amb rendibilitat a llarg termini

Els plans de pensions de renda fixa t’ofereixen rendibilitat a mitjà i llarg termini amb l’avantatge d’invertir en actius de menys risc.

Es tracta de plans de pensions que inverteixen en actius de renda fixa i s’han dissenyat per als inversors amb expectatives de rendibilitat a mitjà-llarg termini. Fonamentalment, les inversions que preveuen els plans de pensions de renda fixa se centren en el mercat de bons, tant sobirans com d’emissors privats en l’àmbit europeu i internacional. Aquesta inversió s’efectua a terminis generalment superiors a un any.

Banco Santander adequa el tipus de pla de pensions de renda fixa a cada perfil de client segons el risc que vulgui assumir i l’horitzó d’inversió que s’hagi fixat. L’elecció la determinaran el percentatge d’inversió en high yield (bons emesos per entitats amb baixa qualificació que abonen un interès més alt a l’inversor pel risc que assumeixen en adquirir-los), la qualitat creditícia dels bons, el termini d’inversió, el tipus d’emissor i la durada estimada de la inversió.

A més, els plans de pensions de renda fixa de Banc Santander promouen característiques mediambientals i/o socials (article 8 del Reglament SFDR).

Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

Oferta de plans que inverteixen en renda fixa

Aquests plans inverteixen en actius de renda fixa, principalment en el mercat de bons. Pots triar entre tres alternatives que ofereixen actius de renda fixa pública i privada, en diferents àrees geogràfiques i de diferent qualitat creditícia.

PP SANTANDER ASG RENTA FIJA CORTO PLAZO

  • El pla inverteix la totalitat del patrimoni en actius de renda fixa pública i privada a curt termini de la zona euro, i pot invertir fins a un màxim del 20% en actius de baixa qualitat creditícia.
  • La durada mitjana de la cartera està entre els 0 i els 12 mesos.

El nivell de risc-retorn d’aquest pla de pensions és 1 en una escala de l’1 al 7, la qual cosa vol dir que té un perfil de risc baix. La categoria 1 no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.

Menys risc
Menys rendiment potencial

Més risc
Més rendiment potencial

1

2

3

4

5

6

7


PP SANTANDER SOSTENIBLE RENDA FIXA 1-3

  • Pla de pensions de renda fixa que inverteix amb criteris financers i extrafinancers d’inversió sostenible i responsable (ISR) i criteris ASG (ambientals, socials i governança). 
  • La durada mitjana de la cartera està entre els 1 i els 3 anys.
  • El 100% de la inversió serà renda fixa pública i/o privada, així com dipòsits i instruments del mercat monetari cotitzats o no, líquids i sense titulitzacions, podent invertir fins a un 15% de l'exposició total en emissions de baixa qualitat.

El nivell de risc-retorn d’aquest pla de pensions és 2 en una escala de l’1 al 7, la qual cosa vol dir que té un perfil de risc baix. La categoria “1” no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.

Menys risc
Menys rendiment potencial

Més risc
Més rendiment potencial

1

2

3

4

5

6

7


PP SANTANDER ASG RENDA FIXA

  • Centra la inversió en actius de renda fixa, fonamentalment emissors públics o semipúblics, i pot incloure-hi privats i invertir fins a un màxim del 5% en actius de baixa qualitat creditícia, de la zona euro.
  • La durada mitjana de la cartera és de 4 anys.

El nivell de risc-retorn d’aquest pla de pensions és 1 en una escala de l’1 al 7, la qual cosa vol dir que té un perfil de risc mitjà. La categoria “1” no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.

Menys risc
Menys rendiment potencial

Més risc
Més rendiment potencial

1

2

3

4

5

6

7

Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

Z7_3OKIGJ82O0K8F0Q9AKCBDG1LP6

Plans de pensions de renda fixa

Icon / check Created with Sketch. Gestió professional en seleccionar la cartera.

Icon / check Created with Sketch. Diversifica amb bons de governs i privats.

Icon / check Created with Sketch. Tria un pla que s’adapti al teu perfil de risc.

Z7_3OKIGJ82O0K8F0Q9AKCBDG1LP5
Z7_3OKIGJ82OO4H00QPTK041LQEE2

Et pot interessar

×
${loading}
×