Z7_3OKIGJ82O8QR50QJ3R4ATJFEV7
Z7_3OKIGJ82O8QR50QJ3R4ATJFU04

Coneix el que diu el Reial decret llei 5/2021, de 12 de març

Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19. Regula ajuts directes a empreses i autònoms, a més d'altres mesures per sostenir empreses viables com ara nous terminis d'aval, préstecs participatius o, fins i tot, renegociació amb quitances i ajornaments, etc.

Els seus objectius són:

 • Protegir el teixit productiu fins que s'assoleixi un percentatge de vacunació que permeti recuperar la confiança i l'activitat econòmica en els sectors que encara tenen restriccions.
 • Evitar un impacte negatiu estructural que llasti la recuperació de l'economia espanyola.
 • Protegir l'ocupació en els sectors més afectats per la pandèmia.
 • Actuar de manera preventiva per evitar un impacte negatiu superior sobre les finances públiques i els balanços del sistema financer.

Aquestes mesures mobilitzen una inversió pública de fins a 11.000 milions d'euros al voltant de quatre línies d'actuació, en què destaca principalment la dotació d'un fons de 7.000 milions d'euros per finançar ajuts directes.

Ajuts directes

Compta amb una dotació de 7.000 milions d'euros i s'articula en dos compartiments: un de 2.000 milions per a Balears i Canàries i 5.000 milions per a la resta. La distribució entre les diferents comunitats autònomes és la següent:

Comunitats autònomes i Ceuta i Melilla

Repartiment (milers d'euros)

Catalunya

993.282,41

Galícia

234.470,88

Andalusia

1.109.244,34

Principat d'Astúries

107.765,40

Cantàbria

55.363,82

La Rioja

32.511,75

Regió de Múrcia

142.522,91

C. Valenciana

647.081,98

Aragó

141.348,90

Castilla-La Manxa

206.342,55

Extremadura

106.466,13

Madrid

679.287,79

Castella i Lleó

232.560,23

País Basc

217.997,30

Navarra

67.620,09

Ceuta

13.862,52

Melilla

12.271,00

Canàries

1.144.262,08

Illes Balears

855.737,92

Total

7.000.000,00


Simulador d'ajuts directes

Coneix l'import dels ajuts directes de què es podria beneficiar el teu negoci.

Z7_3OKIGJ82O8QR50QJ3R4ATJFU05
 • Qui pot sol·licitar-les?

  • Seran beneficiaris potencials de l'ajut els autònoms i empreses (no financeres) amb seu social al territori espanyol.
  • Pimes i autònoms el volum d'operacions anual dels quals el 2020 ha d'haver caigut com a mínim un 30% respecte del 2019 i amb una activitat inclosa en els codis CNAE 09 llistats a l'Annex I.
  • No haver incorregut en pèrdues en l'exercici 2019.
  • No haver presentat concurs de creditors ni cessat l'activitat empresarial en el moment de la sol·licitud.
  • Estar al corrent de pagament d'obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
 • Quin és l'import dels ajuts?

  • Import màxim de l'ajut per a autònoms que tributin per mòduls: 3.000 €.
  • Import de l'ajut per a empreses: entre 4.000 € i 200.000 €, que podran compensar fins a un 40% de caiguda del volum d'operacions addicionals (a la caiguda del 30%), per a empreses i autònoms de fins a 10 empleats, i fins a un 20% per a la resta d'empreses.
 • Per a què s'han d'utilitzar?

  • Tenen caràcter finalista i la seva destinació és el pagament de costos fixos (com ara factures d'energia), el pagament a proveïdors, la reducció dels deutes derivats de l'activitat econòmica i, en cas que quedi romanent, dels deutes amb creditors bancaris.
  • En primer lloc se satisfaran els pagaments a proveïdors, per ordre d'antiguitat, i, si escau, es reduirà el nominal del deute bancari, prevalent la reducció del nominal del deute amb aval públic.
 • Altres condicions

  • El període temporal de les obligacions que s'atendran s'estén des de l'1 de març del 2020 fins al 31 de maig del 2021 i han de procedir de contractes anteriors al 13 de març del 2021.
  • No es podrà concedir cap ajut directe passat el 31 de desembre del 2021.
Z7_3OKIGJ82OO9360QJNIHCBMJMI4

Troba l'Ajuda directa de la teva Comunitat

Andalusia

249 activitats econòmiques acceptades en la convocatòria.

Icon / Plus Created with Sketch.

Aragó

Abast de l'ajuda estès a més sectors amb 491 activitats.

Icon / Plus Created with Sketch.

Canàries

Àmplia l'abast al gruix de sectors econòmics.

Icon / Plus Created with Sketch.

Cantàbria

Ajudes per a satisfer deutes i pagaments pendents.

Icon / Plus Created with Sketch.

Castella i Lleó

Ajudes públiques de la Comunitat de Castella i Lleó.

Icon / Plus Created with Sketch.

Castella-la Manxa

Les ajudes aconsegueixen a 395 activitats econòmiques.

Icon / Plus Created with Sketch.

Catalunya

S'ha ampliat l'àmbit subjectiu de beneficiaris dels ajuts.

Icon / Plus Created with Sketch.

Ceuta

Les sol·licituds podran presentar-se fins al 30 de setembre de 2021.

Icon / Plus Created with Sketch.

Comunitat de Madrid

S'estendran a 176 activitats econòmiques.

Icon / Plus Created with Sketch.

Comunitat Valenciana

Ajudes per al suport a la solvència empresarial.

Icon / Plus Created with Sketch.

Extremadura

Beneficiaris ampliats a sectors més afectats en la comunitat.

Icon / Plus Created with Sketch.

Galícia

Ajuda distribuïda en 3 programes.

Icon / Plus Created with Sketch.

Illes Balears

Ajudes públiques de l'Administració de les Illes Balears.

Icon / Plus Created with Sketch.

La Rioja

Ajudes a empreses i autònoms per pal·liar els efectes de l' Covid.

Icon / Plus Created with Sketch.

Melilla

Per a pagament de deute, proveïdors i altres creditors.

Icon / Plus Created with Sketch.

Navarra

Podran sol·licitar aquestes ajudes les entitats sense personalitat jurídica.

Icon / Plus Created with Sketch.

País Basc

Les ajudes es divideixen en tres línies subvencionables.

Icon / Plus Created with Sketch.

Principat d'Astúries

Les ajudes es divideixen en 4 línies subvencionables

Icon / Plus Created with Sketch.

Regió de Múrcia

Ajudes classificades en diferents categories.

Icon / Plus Created with Sketch.

Z7_3OKIGJ82O8QR50QJ3R4ATJFUG4

Et pot interessar

×
${loading}
×