QUÈ SÓN?

GESTIÓ DE LIQUIDITAT

GESTIÓ D’INVERSIONS

Instruments d’inversió col·lectiva

Un fons d’inversió és un instrument d’inversió format pel patrimoni de molts inversors, en el qual les decisions d’inversió les pren una entitat gestora, que és qui té la representació i l’administració del fons, ja que aquest no té personalitat jurídica.

Per què hauria d’invertir en fons d’inversió per a empreses?

Els avantatges que ofereixen els fons com a instruments d’inversió són diversos:

Diversificació de la inversió

Reparteixen la inversió en diferents tipus d’actius i la gestió per part d’un professional redueix el risc que s’assumeix quan es contracten productes financers. A més, permet diferenciar la destinació de la inversió en funció del risc i el termini d’aquesta (gestió de liquiditat / gestió d’inversions).

Liquiditat

Permeten reemborsar la inversió al valor liquidatiu corresponent segons la valoració de mercat. En general, el termini màxim en què l’inversor ha de rebre els diners és de 3 dies des de la sol·licitud del reemborsament.

Fiscalitat i flexibilitat de la inversió

A diferència d’altres productes (dipòsits, lletres...), el fons d’inversió permet diferir l’impacte fiscal a l’hora del reemborsament en funció del tractament comptable de cada empresa.

Transparència i seguretat

La política d’inversió, els riscos i les característiques fonamentals dels fons es reflecteixen en els fullets inscrits a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), una entitat que vetlla per l’interès de les persones partícips.


Què he de saber per invertir en fons d’inversió per a empreses?

Si ets una empresa i vols invertir en fons d’inversió has de saber que:

 • Per obtenir una mica de rendibilitat, assumir risc és un factor en l’equació. No obstant això, assumir un risc més alt no és una garantia d’una rendibilitat més alta.
 • La diversificació és una estratègia per intentar reduir el risc.
 • L’assumpció de risc implica mantenir les inversions durant un horitzó temporal determinat per assolir diferents objectius.

Què t’oferim a Banco Santander?

Si inverteixes el capital de la teva empresa a través de Santander Asset Management, estaràs confiant en la tercera1 gestora més gran per patrimoni d’Espanya, amb 172.000 milions d’actius sota gestió, 48 anys d’experiència, presència a 11 països i un equip de més de 730 professionals que atenen més d’un milió de clients a Espanya. Amb una oferta de més de 450 productes, Santander Asset Management gestiona més de 2.200 milions d’actius en fons ISR.

En funció del nivell de risc que vulguis assumir, l’horitzó temporal recomanat i la rendibilitat esperada, Santander Asset Management ofereix diferents fons d’inversió per a empreses, tenint en ment:

La gestió de la liquiditat a través de fons de renda fixa.

La gestió de les inversions a través de fons de renda mixta i variable.


Com el puc contractar?

Coneix els avantatges dels fons d’inversió que comercialitza el banc trucant al 915 123 123 o a la teva oficina Santander més propera, on t’explicarem tots els detalls que necessitis.

Si encara no ets client, fes-te client en línia i accedeix a tots els productes de Banco Santander.


Quins riscos implica invertir en un fons d’inversió?

De crèdit

És el risc dels propis actius en què inverteix el fons, així com el dels emissors d’aquests.

De mercat

És un risc de caràcter general que existeix pel fet d’invertir en qualsevol tipus d’actiu. En particular, les inversions comporten un:

 • Risc de tipus d’interès: les variacions dels tipus d’interès afecten el preu dels actius de renda fixa. La sensibilitat a aquest risc depèn de la durada d’aquests actius.
 • Risc de tipus de canvi: fluctuació de tipus de canvi per actius denominats en divises diferents de la de referència de la participació.
 • Risc de mercat per inversió en renda variable: derivat de les variacions en el preu de les accions.
 • Risc d’invertir en mercats emergents.
 • Risc de concentració geogràfica o sectorial.

D’inversió en instruments financers derivats

Per l’ús d’instruments financers derivats sobre els actius en què inverteix el fons.

De liquiditat

A causa de les condicions de liquiditat dels actius en què inverteix el fons.

La contractació de fons d’inversió té associats determinats costos que es poden consultar en el document de dades fonamentals per a l’inversor (DFI) de cada fons (disponible a la pàgina web i a l’oficina).

Per a informació més detallada sobre els riscos i els costos de fons d’inversió, consulta el fullet i el DFI del fons.

Fons de renda fixa

Santander Empresas Renta Fija Ahorro, FI

 • Fons de renda fixa euro.
 • El fons tindrà el 100% de l’exposició total en renda fixa pública i/o privada (inclosos dipòsits, però no titulitzacions).
 • Termini indicatiu de la inversió: 1 any.
 • Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 5198.
 • Pots consultar el fullet, el DFI i la fitxa completa del producte aquí.Com es pot contractar?

Coneix els avantatges dels fons d’inversió que comercialitza el banc trucant al 915 123 123 o a la teva oficina Santander més propera, on t’explicarem tots els detalls que necessitis.

Si encara no ets client, fes-te client en línia i accedeix a tots els productes de Banco Santander.

Fons mixtes i variables

Santander Compañías 0-30, FI

 • Fons de renda fixa mixta internacional.
 • El fons tindrà exposició a renda variable (màxim 30%) i la resta estarà exposat a renda fixa i liquiditat.
 • Termini indicatiu de la inversió: 2 anys.
 • Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 5326.
 • Pots consultar el fullet, el DFI i la fitxa completa del producte aquí.

Santander Sostenible 1, FI

 • Fons de renda fixa mixta internacional, que a més de criteris financers es gestiona amb criteris ASG.
 • Exposició màxima a renda variable 25%.
 • Termini indicatiu de la inversió: 3 anys.
 • Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 5240.
 • Pots consultar el fullet, el DFI i la fitxa completa del producte aquí.

Santander Sostenible 2, FI

 • Fons de renda variable mixta internacional, que a més de criteris financers es gestiona amb criteris ASG.
 • Exposició màxima a renda variable 55%.
 • Termini indicatiu de la inversió: 4 anys.
 • Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 5241.
 • Pots consultar el fullet, el DFI i la fitxa completa del producte aquí.

Santander Acciones Españolas, FI

 • Fons de renda variable euro.
 • Inverteix com a mínim el 75% de l’exposició total en renda variable d’emissors espanyols, si bé no es descarta la inversió, de manera minoritària, en emissors d’altres països de l’OCDE.
 • Termini indicatiu de la inversió: 4 anys.
 • Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 58.
 • Pots consultar el fullet, el DFI i la fitxa completa del producte aquí.

Santander Acciones Euro, FI

 • Fons de renda variable euro.
 • El fons invertirà com a mínim el 75% de l’exposició total en renda variable de qualsevol sector d’emissors i mercats de països de la zona euro, sense descartar emissors i mercats d’altres països de l’OCDE.
 • Termini indicatiu de la inversió: 3-4 anys.
 • Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 26.
 • Pots consultar el fullet, el DFI i la fitxa completa del producte aquí.

Santander Sostenible Acciones, FI

 • Fons de renda variable internacional, que a més de criteris financers es gestiona amb criteris ASG.
 • Exposició màxima a renda variable 100%.
 • Termini indicatiu de la inversió: 4 anys.
 • Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 5273.
 • Pots consultar el fullet, el DFI i la fitxa completa del producte aquí.

Santander Multi Asset Low Volatility

Subfons de la SICAV luxemburguesa multiactiu que persegueix preservar capital a mitjà termini a través d’un model de gestió sistemàtic amb volatilitat molt reduïda i minimitzant les caigudes màximes en moments d’estrès de mercat.

 • Fons de renda fixa mixta euro.
 • Inverteix en una àmplia gamma d’instruments de renda fixa i valors de renda variable de països d’Europa, Amèrica del Nord, membres de l’OCDE i països emergents, tot i que no invertirà més del 15% del seu patrimoni net en valors de renda variable.
 • Termini indicatiu de la inversió: 1 any.
 • Pots consultar el fullet, el DFI i la fitxa completa del producte aquí.

Com es pot contractar?

Coneix els avantatges dels fons d’inversió que comercialitza el banc trucant al 915 123 123 o a la teva oficina Santander més propera, on t’explicarem tots els detalls que necessitis.

Si encara no ets client, fes-te client en línia i accedeix a tots els productes de Banco Santander.

Fondos de Inversión para Empresas

${loading}
×