Z7_3OKIGJ82OGGDE0Q934NT3P8KB3
Z7_3OKIGJ82OGGDE0Q934NT3P8KR0

QUÈ SÓN?

GESTIÓ DE LIQUIDITAT

GESTIÓ D’INVERSIONS

Instruments d’inversió col·lectiva

Un fons d’inversió és un instrument d’inversió format pel patrimoni de molts inversors, en el qual les decisions d’inversió les pren una entitat gestora, que és qui té la representació i l’administració del fons, ja que aquest no té personalitat jurídica.

Per què hauria d’invertir en fons d’inversió per a empreses?

Els avantatges que ofereixen els fons com a instruments d’inversió són diversos:

Diversificació de la inversió

Reparteixen la inversió en diferents tipus d’actius i la gestió per part d’un professional mitiga el risc que s’assumeix quan es contracten productes financers. A més, permet diferenciar la destinació de la inversió en funció del risc i el termini d’aquesta (gestió de liquiditat / gestió d’inversions).

Liquiditat

Permeten reemborsar la inversió al valor liquidatiu corresponent segons la valoració de mercat. En general, el termini màxim en què l’inversor ha de rebre els diners és de 3 dies des de la sol·licitud del reemborsament.

Transparència

La política d’inversió, els riscos i les característiques fonamentals dels fons es reflecteixen en els seus fullets i els seus documents de dades fonamentals (DDF), disponibles tant en l'organisme supervisor corresponent (a Espanya, la Comissió Nacional del Mercat de Valors - CNMV -), com en la web de l'entitat gestora d'aquest.


Què he de saber per invertir en fons d’inversió per a empreses?

Si ets una empresa i vols invertir en fons d’inversió has de saber que:

 • Per obtenir una mica de rendibilitat, assumir risc és un factor en l’equació. No obstant això, assumir un risc més alt no és una garantia d’una rendibilitat més alta.
 • La diversificació és una estratègia per intentar reduir el risc.
 • L’assumpció de risc implica mantenir les inversions durant un horitzó temporal determinat per assolir diferents objectius.

Què t’oferim a Banco Santander?

Si inverteixes el capital de la teva empresa a través de Santander Asset Management, estaràs confiant en la  segona gestora més gran per patrimoni d’Espanya, amb 88.000 milions d’actius sota gestió, 52 anys d’experiència, presència a 10 països i un equip de més de 850 professionals a nivell global. Amb una àmplia oferta de productes, Santander Asset Management gestiona més de 40.000 milions de vehicles ESG1.

En funció del nivell de risc que vulguis assumir, l’horitzó temporal indicatiu i la rendibilitat esperada, Santander Asset Management ofereix diferents fons d’inversió per a empreses, tenint en ment:

 • La gestió de la liquiditat a través de fons de renda fixa.
 • La gestió de les inversions a través de fons de renda mixta i variable.

Com el puc contractar?

Coneix els avantatges dels fons d’inversió que comercialitza el banc en la teva oficina Santander més propera, on t’explicarem tots els detalls que necessitis.

Si encara no ets client, fes-te client en línia i accedeix a tots els productes de Banco Santander.


Quins riscos implica invertir en un fons d’inversió?

Els fons d'inversió impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d'interès, de sostenibilitat, etc.), per la qual cosa existeix el risc de perdre la totalitat o part de la inversió. Els riscos es detallen en el Fullet i en el Document de Dades Fonamentals per a l'inversor (DDF) del fons.

De crèdit

A causa de la qualitat dels actius en els quals inverteix, així com dels seus emissors. És el risc que s'assumeix davant la possibilitat que l'emissor no pugui pagar el principal o els interessos de l'instrument emès.

De mercat

És la possibilitat que els instruments financers cotitzin o tinguin un valor per sota del preu que hem pagat per ells. En aquest sentit, les inversions es poden veure afectades per:

 • Risc de tipus d’interès: les variacions dels tipus d’interès afecten el preu dels actius de renda fixa. La sensibilitat a aquest risc depèn de la durada d’aquests actius.
 • Risc de tipus de canvi: fluctuació de tipus de canvi per actius denominats en divises diferents de la de referència de la participació.
 • Risc de mercat per inversió en renda variable: derivat de les variacions en el preu els actius de renda variable.
 • Risc d’invertir en mercats emergents: els canvis polítics o les circumstàncies econòmiques poden afectar el valor de les inversions.
 • Risc de concentració geogràfica o sectorial: la concentració de la inversió en una mateixa zona o sector augmenta el risc de mercat.

D’inversió en instruments financers derivats

La inversió en derivats (futurs, opcions, etc.) pot incorporar un risc superior a causa de la naturalesa d'aquests productes.

De liquiditat

És el risc de no trobar contrapartida al mercat i, per tant, que no es pugui vendre un producte.

De sostenibilitat

Aquests riscos corresponen a esdeveniments o condicions mediambientals socials o de governança. El risc de sostenibilitat de les inversions dependrà, entre d'altres, del tipus d'emissor, del sector d'activitat o de la seva localització geogràfica.

Fons de renda fixa

Santander RF Ahorro, F.I.

 • Fons de renda fixa euro curt termini que amb un ampli univers d'inversió. Pot invertir en deute públic i privat, incloent-hi dipòsits i pagarés.
 • Aquest Fons promou característiques mediambientals o socials ( art. 8 Reglament (UE) 2019/2088).
 • Termini indicatiu de la inversió: 1 any.
 • Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 441.
 • Pots consultar el fullet, el document de dades fonamentals (DDF) i la fitxa completa del producte aquí.

La CNMV adverteix que aquest fons pot invertir un percentatge del 20% en emissions de renda fixa de baixa qualitat creditícia; és a dir, amb un risc de crèdit elevat.

Santander Corto Plazo, F.I.

 • Fons de renda fixa euro que procura generar rendibilitats concordes amb els tipus del mercat monetari a través d'una cuidada selecció d'emissors.
 • Termini indicatiu de la inversió: 1 any.
 • Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 5698.
 • Pots consultar el fullet, el document de dades fonamentals (DDF) i la fitxa completa del producte aquí.

La CNMV adverteix que aquest fons pot invertir un percentatge del 15% en emissions de renda fixa de baixa qualitat creditícia; és a dir, amb un risc de crèdit elevat.


Com es pot contractar?

Coneix els avantatges dels fons d’inversió que comercialitza el banc en la teva oficina Santander més propera, on t’explicarem tots els detalls que necessitis.

Si encara no ets client, fes-te client en línia i accedeix a tots els productes de Banco Santander.

Fons mixtes i variables

Santander Sostenible Crecimiento, F.I.

 • Fons de renda fixa mixta internacional, que a més de criteris financers es gestiona amb criteris ASG.
 • Exposició màxima a renda variable 30%.
 • Termini indicatiu de la inversió: 4 anys.
 • Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 5240.
 • Pots consultar el fullet, el document de dades fonamentals (DDF) i la fitxa completa del producte aquí.

La CNMV adverteix que aquest fons pot invertir un percentatge del 25% en emissions de renda fixa de baixa qualitat creditícia; és a dir, amb un risc de crèdit elevat.

Santander Sostenible Evolución, F.I.

 • Fons de renda variable mixta internacional, que a més de criteris financers es gestiona amb criteris ASG.
 • Exposició màxima a renda variable 60%.
 • Termini indicatiu de la inversió: 4 anys.
 • Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 5241.
 • Pots consultar el fullet, el document de dades fonamentals (DDF) i la fitxa completa del producte aquí.

La CNMV adverteix que aquest fons pot invertir un percentatge del 40% en emissions de renda fixa de baixa qualitat creditícia; és a dir, amb un risc de crèdit elevat.

Santander Acciones Españolas, FI

 • Fons de renda variable euro.
 • Inverteix com a mínim el 75% de l’exposició total en renda variable d’emissors espanyols, si bé no es descarta la inversió, de manera minoritària, en emissors d’altres països de l’OCDE.
 • Termini indicatiu de la inversió: 4 anys.
 • Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 58.
 • Pots consultar el fullet, el document de dades fonamentals (DDF) i la fitxa completa del producte aquí.

Santander Acciones Euro, FI

 • Fons subordinat de renda variable euro.
 • El fons invertirà com a mínim el 75% de l’exposició total en renda variable de qualsevol sector d’emissors i mercats de països de la zona euro, sense descartar emissors i mercats d’altres països de l’OCDE.
 • Termini indicatiu de la inversió: 5 anys.
 • Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 26.
 • Pots consultar el fullet, el document de dades fonamentals (DDF) i la fitxa completa del producte aquí.

Aquest fons inverteix permanentment com a mínim el 85% dels seus actius en participacions/accions del fons Santander SICAV - SANTANDER AM EURO EQUITY, classe M.

Santander Sostenible Acciones, FI

 • Fons de renda variable internacional, que a més de criteris financers es gestiona amb criteris ASG.
 • Exposició màxima a renda variable 100%.
 • Termini indicatiu de la inversió: 4 anys.
 • Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 5273.
 • Pots consultar el fullet, el document de dades fonamentals (DDF) i la fitxa completa del producte aquí.

Com es pot contractar?

Coneix els avantatges dels fons d’inversió que comercialitza el banc en la teva oficina Santander més propera, on t’explicarem tots els detalls que necessitis.

Si encara no ets client, fes-te client en línia i accedeix a tots els productes de Banco Santander.

Z7_3OKIGJ82OGGDE0Q934NT3P8KR2

Fons d’inversió per a empreses

Z7_3OKIGJ82OGGDE0Q934NT3P8KR1
${loading}
×