Z7_3OKIGJ82OGOC406UEO2LN6MBO0
Z7_3OKIGJ82OGOC406UEO2LN6MBO2

Què son els plans de pensions d'ocupació de promoció conjunta?


Els plans de pensions d'ocupació són plans promoguts per empreses per als seus treballadors, amb l'avantatge que tant l'empresa com el treballador poden fer aportacions al pla i, per tant, incentivar l'estalvi per complementar la pensió pública en la jubilació.

Un pla de pensions de promoció conjunta és un pla constituït per diverses empreses, la qual cosa permet a la teva pime estalviar en costos, agilitzar tràmits i agrupar més patrimoni. Són plans ja creats, de manera que integrar-los és molt ràpid i tenen una càrrega administrativa reduïda.

Z7_3OKIGJ82OGOC406UEO2LN6MB40

Quins beneficis té per a la teva pime contractar un pla de pensions d'ocupació?

Els plans d'ocupació de promoció conjunta són més fàcils de contractar que un pla d'empreses tradicional, perquè hi ha menys gestions per constituir-los. Descobreix més avantatges per a la teva pime.

taxes

Deduccions en l'impost sobre societats

Les aportacions realitzades, ja siguin periòdiques o extraordinàries, redueixen la base imposable en l'impost sobre societats.

A més, hi ha una deducció del 10 % en la quota íntegra de l'impost sobre societats, per a contribucions a treballadors amb retribucions brutes anuals inferiors a 27.000€. Per a salaris superiors, la deducció serà proporcional.

savings

Estalvi en les quotes de cotització de l'empresa a la Seguretat Social

EHi ha també una reducció en les quotes de cotització de l'empresa a la Seguretat Social per contingències comunes, per l'increment en la quota que procedeixi directament de les aportacions realitzades per l'empresa al pla.

definition-of-done

Estratègia guanyar-guanyar per a l'empresa i els treballadors

Actualment, els plans de pensions d'empresa són el benefici que més valoren els treballadors, després de l'assegurança de salut.

Per tant, comptar amb un pla de pensions d'ocupació t'ajudarà a atreure el millor talent i mantenir-lo a llarg termini.

Z7_3OKIGJ82OGOC406UEO2LN6MBO1

Com puc contractar un pla d'ocupació de promoció conjunta?

Pots contractar un pla d'ocupació de promoció conjunta per a la teva prime a qualsevol oficina de Banco Santander.

A l'hora de contractar el pla d'ocupació a la teva oficina, no necessitaràs aportar cap documentació. Un gestor especialista t'ajudarà durant tot el procés:

 • Elecció del pla més adaptat a les teves necessitats.
 • Definició de l'esquema d'aportacions.

DEMANA CITA A L'OFICINA

O, si t'ho estimes més, busca aquí la teva oficina més propera.

Quins plans d'ocupació de promoció conjunta puc contractar com a pime?

Hi ha plans de promoció conjunta amb diferents polítiques d'inversions que permeten cobrir diferents necessitats de la teva pime:

 • Santander Empreses Renda Fixa Mixta: inverteix un 85 % en renda fixa i un 15 % en renda variable.
 • Santander Empresas Renda Fixa Mixta 2: inverteix un 75 % en renda fixa i un 25 % en renda variable.
 • Santander Empreses Renda Variable Mixta: inverteix un 40 % en renda fixa i un 60 % en renda variable.
 • Santander Empreses Renda Variable Mixta 2: inverteix un 60 % en renda fixa i un 40 % en renda variable.

Preguntes freqüents sobre els plans d'ocupació de promoció conjunta

 • Per a l'empleat, quins són els beneficis d'un pla d'ocupació?

  • Reducció de la base imposable de l'IRPF
   Les aportacions realitzades per l'empresa a favor del treballador no incrementen la seva base imposable de l'IRPF. Mentre que les aportacions realitzades pel treballador mateix al pla es redueixen de la base imposable general de l'IRPF.
   A més, el límit d'aportacions de 1.500 € anuals per a un treballador per compte d'altri s'incrementa en 8.500 €. Aquestes aportacions addicionals les faran de manera conjunta l'empresa i el treballador.
  • Estalvi sistemàtic per a la jubilació
   Els plans de pensions d'empresa permeten generar un estalvi durant la vida del treballador. Les aportacions realitzades per l'empresa es consideren “salari diferit” del treballador, que només tributarà en l'IRPF en el moment de la jubilació o davant d'un rescat. Per tant, a més de beneficiar-se de les aportacions, també ho farà amb l'augment en les contribucions a la Seguretat Seguridad Social.
  • Condicions flexibles per beneficiar el treballador
   Els plans de pensions d'ocupació ofereixen la possibilitat de traspassar des d'un pla individual, la qual cosa pot ser beneficiós si es tenen millors condicions en el pla de pensions d'ocupació.
 • Qui pot accedir al pla de pensions d'ocupació?

 • Cal donar accés a tots els empleats, segons el principi de no discriminació, i l'adhesió al pla és voluntària. És normal que, en tractar-se d'un benefici social addicional, tots els treballadors s'hi adhereixin per no perdre aquest avantatge. Cal que hi hagi una relació laboral, per la qual cosa, els administradors amb contracte mercantil o socis sense relació laboral no podran accedir al pla de pensions.
 • L'aportació al pla d'ocupació ha de ser igual per a tots els empleats?

 • L'aportació no ha de ser necessàriament igual per a tots els empleats, la regulació permet diferenciar quant a les contribucions empresarials, sempre que segueixin un criteri objectiu (quantitat fixa, % del sou, categoria professional, antiguitat, etc.). Els empleats partícips del pla de pensions d'ocupació podrien fer aportacions voluntàries (periòdiques o puntuals), dins dels límits legals permesos.
 • Els socis de l'empresa poden aportar a plans de pensions d'ocupació?

 • Si els socis no mantenen amb la societat una relació laboral, sinó exclusivament una relació mercantil, la societat no podria fer contribucions a plans de pensions d'ocupació a favor dels socis.
 • Quin és el límit d'aportació a plans de pensions d'ocupació?

 • L'empresa pot aportar fins a 8.500 € al pla d'ocupació. Si l'empresa no aporta els 8.500 €, l'empleat podrà aportar al pla segons uns coeficients establerts. Si no hi ha aportacions individuals per part de l'empleat, l'aportació de l'empresa es podrà incrementar fins als 10.000 €.
 • Cal aportar algun document que acrediti la signatura del representant dels treballadors?

 • No es necessita acreditació. Els representants de la pime els tria a discreció la pime. Els representants dels treballadors es poden triar per designació directa o mitjançant procés electoral.
 • Quan es pot rescatar un pla d'ocupació?

 • Sempre que estigui previst a les especificacions. Un pla d'ocupació cobreix les contingències de jubilació, invalidesa, dependència severa o gran dependència i defunció. Addicionalment, es poden contemplar alguns dels supòsits excepcionals de liquiditat que contempla la llei espanyola.
 • Què passa amb el pla de pensions d'ocupació si un treballador canvia d'ocupació?

 • En cas d'extinció de la relació laboral amb el promotor per causa diferent de la jubilació, invalidesa, dependència o defunció, el partícip ha de mobilitzar els seus drets consolidats per a la integració en un altre pla de pensions.
  La mobilització es podrà realitzar a un pla individual o a un pla d'ocupació (si es comença a treballar en una empresa que tingui un pla d'ocupació).
Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

Z7_3OKIGJ82OGOC406UEO2LN6MBO3
Z7_3OKIGJ82OGOC406UEO2LN6MB42

Et pot interessar

×
${loading}
×