Z7_3OKIGJ82OO4H00QPPAPCIDTMU7
Z7_3OKIGJ82OO4H00QPPAPCIDTM14

Un pla d’expansió és un full de ruta que defineix l’estratègia que una empresa ha de seguir per assolir objectius de creixement ben establerts, i inclou aspectes com:

 • Característiques del pla i mesures adequades a les necessitats del negoci.
 • Anàlisi de viabilitat dels procediments que s’han de dur a terme.
 • Marc en què es durà a terme el seu desenvolupament.

Créixer és la meta de qualsevol empresa. Per això, si el teu negoci ja està en funcionament i és rendible, potser te n’has començat a plantejar l’expansió. Per evitar córrer riscos innecessaris, el més ideal és que tinguis una planificació detallada de com aconseguiràs aquest creixement. És el que es coneix com a pla d’expansió, un document que, a més de l’anàlisi del desenvolupament potencial de l’empresa, també inclou una valoració sobre la seva viabilitat, segons les seves característiques i l’entorn en què es durà a terme aquest creixement. Si vols fer un bon pla d’expansió, que permeti que la teva empresa faci el salt a nous mercats amb èxit, tingues en compte aquestes claus:

Tria la millor estratègia d’expansió

Quan et planteges fer un pas més enllà amb el teu negoci, tens quatre maneres de fer-ho (tal com estableix la matriu d’Ansoff ):

 • Penetració al mercat: es persegueix un augment de consum dels productes actuals en els mercats actuals.
 • Desenvolupament de productes: es tracta d’oferir nous productes als mercats en què l’empresa opera actualment.
 • Desenvolupament de mercats: consisteix a oferir els productes actuals a nous mercats, incrementant el públic i, per tant, els clients potencials. Es pot optar per l’acostament a nous públics o sectors o per l’expansió geogràfica.
 • Diversificació: la companyia concentra els seus esforços en el desenvolupament de nous productes en nous mercats. És l’estratègia d’expansió més arriscada.

Per desenvolupar el pla d’expansió del teu negoci has de tenir clar quina estratègia seguiràs i, a partir d’aquí, treballar per dur-la a terme, tenint en compte tots els recursos que necessitaràs en el procés. En aquest panorama, són moltes les empreses que aposten per la conquesta de mercats exteriors com a estratègia d’expansió. I és que la internacionalització no només és una via per al creixement de la teva empresa, sinó també per a la seva integració i diversificació.

Informació de l’empresa

El teu pla d’expansió ha d’incloure un resum executiu de la companyia, amb una presentació general d’aquesta, que en descrigui el model de negoci i els objectius, així com els aspectes funcionals, com ara quants treballadors té, com està organitzada, quin tipus de productes i serveis ofereix, com treballa diàriament... També has d’assenyalar els motius pels quals planteges l’expansió i l’estratègia de creixement triada, així com informació general sobre el projecte.

En el cas que vulguis fer el salt a mercats estrangers, aquesta informació et serà de gran utilitat per avaluar la capacitat exportadora de la teva empresa i saber de quina estructura i recursos disposes per poder fer front a l’aventura internacional.

Quines són les fortaleses del teu negoci?

Abans d’afrontar qualsevol estratègia de creixement, és molt positiu conèixer els avantatges de la teva empresa respecte a la competència, així com tots els factors que n’han fet una companyia rendible i estable. Segurament, no serà una única qüestió, però totes s’haurien de reflectir en el pla d’expansió. Per exemple:

 • Una anàlisi dels productes o serveis que han possibilitat l’èxit de la teva empresa.
 • Els seus avantatges respecte a la competència, és a dir, les característiques que fan que el teu negoci sigui únic en el seu sector.
 • Els objectius i èxits empresarials que s’han assolit des dels inicis.
 • Informació sobre el teu equip directiu: les persones són les que fan els negocis, per això has d’emfatitzar els avantatges que la teva companyia té en aquest aspecte. Fes una presentació detallada sobre qui són, quina formació i habilitats tenen o els èxits que han aconseguit dins de l’empresa.

Descripció i investigació del mercat

El pla d’expansió ha de preveure en quin tipus de mercat operarà l’empresa, quines dificultats et pots trobar o quina és la millor manera de vendre-hi. I la millor manera de saber-ho és estudiar-ho, amb una descripció per variables demogràfiques i una anàlisi de la competència. Tota aquesta informació t’ajudarà a elaborar una estratègia de posicionament del teu producte i a saber quina és la ubicació més adequada per aquest.

Si t’has decidit per internacionalitzar la teva empresa, un dels punts clau serà triar el mercat en el qual vols operar, una cosa que no sempre és fàcil, ja que tens més de 200 països entre els quals triar. Per fer-ho, no hi ha una resposta única, i el millor és que basis la teva decisió en dades objectives i anàlisi de mercats potencials.

En aquest punt, la priorització és un altre dels aspectes que has de tenir en compte a l’hora d’exportar. Focalitza l’esforç en un o dos mercats i planifica la internacionalització en aquests. Una vegada consolidats, ja et podràs dirigir a nous països.

Objectius:

Tenir un objectiu clar ajuda a saber cap a on ha d’anar l’empresa i com aconseguir-ho, sense oblidar que, posteriorment, et servirà per mesurar resultats. El pla d’expansió ha d’incloure totes les metes a les quals es pretén arribar, tant de creixement empresarial com en els diferents departaments. Fins i tot en l’àmbit individual, per aconseguir així la implicació de totes les persones que formen part de l’empresa.

Desenvolupament del pla d’acció:

Després de conèixer la situació de la teva empresa i els objectius, toca descriure les diferents accions que es duran a terme per aconseguir aquesta expansió, tant internacional com d’un altre tipus. És el moment d’analitzar les eines que la teva companyia farà servir per aconseguir els objectius assenyalats, com la contractació de personal per als nous departaments o activitats (si escau), l’ampliació o la modificació de les instal·lacions de l’empresa o l’adquisició de nova maquinària o eines. En aquest sentit, el teu pla d’expansió ha d’incloure detalls financers, d’inversió o accions de màrqueting, que s’han de recollir en els documents següents:

 • Pla d’inversions i despeses: en aquest apartat s’han d’incloure les despeses que es preveuen efectuar en els propers dos o tres anys com a conseqüència de l’expansió, tant les relacionades amb la compra de nova maquinària, ampliació de l’equip de personal, obertura de noves instal·lacions, recerca i estudi del nou mercat o material promocional, com les despeses de publicitat i relacions públiques.
 • Pla financer: és necessari per poder desenvolupar el pla d’inversió i recull la previsió de necessitats de capital per poder efectuar l’expansió de l’empresa. En aquest apartat s’han de descriure els fons propis de què disposes, així com els aliens que hagis de sol·licitar amb motiu de l’expansió. També s’han d’assenyalar quines partides es finançaran.

En el cas d’una expansió internacional, aquest pla de finançament també ha de preveure aspectes com les taxes impositives del país al qual vagis a exportar o els possibles incentius que hi pugui haver a l’hora d’instal·lar-se en una regió.

 • Pla de màrqueting: ha de recollir tota la informació relacionada amb el producte, el preu, la promoció i la distribució que serà necessària per assolir el teu objectiu d’expansió. En aquest punt, has de planificar com vendràs els teus productes al mercat exterior, per a la qual cosa has de tenir en compte les barreres que poden suposar l’idioma o les diferències culturals.

Una bona presentació

Això és imprescindible. El pla d’expansió no és un document que després s’oblidarà a qualsevol calaix. Al contrari. Per a tu i per a tots els integrants de la teva companyia el pla d’expansió serà com una memòria que us recordarà tot el que heu aconseguit fins ara i us servirà de guia per dur a terme l’expansió del negoci des d’una base ferma i seguint les pautes marcades.

A més, no s’ha d’oblidar que el pla d’expansió és el document que, a l’hora de buscar recursos al mercat, presentaràs a possibles inversors, entitats bancàries o altres empreses amb les quals busquis una col·laboració. En aquest sentit, conscient de la importància de saber quines són les claus de cada país perquè la teva empresa pugui triomfar-hi (claus que no sempre es coneixen), Banco Santander t’ofereix una sèrie solucions basades en la seva llarga experiència i presència exterior, amb les quals et vol facilitar el creixement i la internacionalització de la teva empresa. Així mateix, posa a la teva disposició diferents serveis per al teu negoci internacional, que van des d’avançar-te diners per als teus projectes o ajudar-te amb els canvis de moneda, fins a connectar-te amb una àmplia xarxa de professionals. L’objectiu no és cap altre que ajudar tots els negocis a eliminar fronteres.

Una vegada elaborat el pla d’expansió, només queda posar-se a treballar per conquerir nous mercats. Segueix-lo pas a pas, perquè afrontar aquests nous reptes et pot reportar grans recompenses. I perquè la teva estratègia internacional sigui tot un èxit, uns últims consells que no has d’oblidar:

 • Adapta’t al nou mercat: els productes, serveis, processos comercials i documentació no només han d’estar en l’idioma del mercat de destinació, sinó que també s’han d’adaptar als seus valors, cultura i necessitats.
 • Informa’t de la regulació del país: és imprescindible que coneguis la legislació del nou mercat per saber si és l’adequada per als teus plans d’expansió. Has de tenir en compte les lleis sobre impostos, la normativa de duanes i les restriccions sobre importacions, sense oblidar un altre tipus d’aspectes, com les modalitats de pagament, les divises o el transport.
 • Preparació i formació: forma el teu equip amb cursos especialitzats d’exportació o comerç exterior perquè adquireixin coneixements globals extra, així aconseguiràs més implicació de tots els recursos humans.
 • Pensa a llarg termini. La conquesta d’un nou mercat no arriba de la nit al dia, requereix temps i, per tant, també paciència, flexibilitat i capacitat d’escoltar el teu nou públic.

Si necessites més informació pots consultar la secció d'internacionalització d'impulsa empresa.

Z7_3OKIGJ82OO4H00QPPAPCIDTM16

Valorar aquest article

Tu valoración ha sido guardada.

Z7_3OKIGJ82OO9360QJHO3RMTOTU6
${loading}
×