QUÈ M'OFEREIX?

PREGUNTES FREQÜENTS

Què és una Hipoteca Inversa?

La Hipoteca Inversa és un préstec hipotecari que permet a clients de més de 65 anys obtenir, amb la garantia del seu habitatge, un abonament mensual amb el qual podran complementar els seus ingressos durant un període de temps determinat, amb la possibilitat de rebre aquests pagaments durant tota la vida.

Després de la defunció de tots els titulars, els hereus disposaran d'un termini de temps per tornar l'import total degut, amb l'opció de cancel·lar-lo amb la venda de l'habitatge o de quedar-se amb la casa cancel·lant el deute.

Com funciona?

Mentre que en una hipoteca tradicional tu, com a client, reps del banc l'import total del préstec i i efectues pagaments mensuals per amortitzar el deute, amb la Hipoteca Inversa tindràs garantit un abonament mensual que no hauràs de retornar en vida. Després de la defunció els teus hereus hauran de tornar el préstec i els seus interessos.

Les quantitats mensuals rebudes a través de la Hipoteca Inversa, fins al termini fixat, no estan subjectes a tributació sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

A més, aquesta renda mensual pot ser un complement addicional a altres ingressos que puguis rebre, com ara la pensió o altres fons i, si vols, el préstec es pot cancel·lar anticipadament.

Qui pot sol·licitar la Hipoteca Inversa?

 • Persones més grans de 65 anys.
 • Propietaris de l'habitatge. 
 • Sense altres hipoteques o càrregues sobre l'immoble.

Amb quins requisits?

 • La propietat ha de ser l'habitatge habitual.
 • El valor de la propietat ha de superar determinats llindars.

Quins són els seus avantatges principals?

BENEFICIS FISCALS

Les quantitats rebudes mitjançant la Hipoteca Inversa no tributen en l'IRPF.

MANTENS LA TEVA CASA

Podràs seguir vivint a la teva casa actual com a propietari.

VALOR PER ALS TEUS HEREUS

Després del pagament del deute, l'import sobrant (si hi hagués) serà per als hereus.


Sabem que la decisió de contractar una Hipoteca Inversa és molt important i que entendre-la i decidir contractar-la porta temps. A més de tenir a la teva disposició un equip d'analistes, és molt important que la teva família estigui involucrada per ajudar-te en el procés de decisió.

Parlem?

Si tens algun dubte o vols saber-ne més, deixa'ns les teves dades i

Dubtes més comuns dels usuaris sobre la hipoteca inversa

 • Quants diners puc percebre per una hipoteca inversa?

 • Els diners que pots percebre dependrà principalment de la teva edat i del valor de l'habitatge: com més grans siguin els valors, més alt serà l'import que podràs rebre.
 • Puc sol·licitar una hipoteca inversa sobre un segon habitatge o un local?

 • No, només es pot sol·licitar si és el teu habitatge habitual.
 • Segueixo essent el propietari del meu habitatge?

 • Amb la hipoteca inversa, l'habitatge només s'utilitza com a garantia, però en cap moment se'n perd la propietat. Les despeses de manteniment de l'habitatge seran pel teu compte, perquè la propietat no canvia, igual que amb qualsevol altre préstec hipotecari.
 • Com tributen els ingressos percebuts per la hipoteca inversa?

 • Els imports obtinguts per la hipoteca inversa (fins a l'esperança de vida) no tributen en l'IRPF perquè són disposicions d'un préstec o crèdit.
 • La renda mensual que percebré s'actualitzarà amb l'IPC?

 • No. La quantitat mensual que rebis mitjançant la Hipoteca Inversa es mantindrà constant fins al final de l'operació. Si no fos així, l'IPC impactaria directament en el deute final que haurien de pagar els hereus en el moment de la teva defunció i, per tant, el deute es podria incrementar significativament.
 • Podria donar-se el cas que el deute derivat d'una Hipoteca Inversa fos superior al valor de l'habitatge?

 • És molt difícil i altament improbable que es produeixi aquesta situació, perquè el producte està dissenyat amb prou marge perquè els hereus puguin liquidar folgadament el deute. Encara que es produís aquesta situació, el recobrament del deute estarà limitat als béns de la mateixa herència.

 • Com es fa la valoració del meu habitatge?

 • Una societat taxadora homologada pel Banc d'Espanya fa la taxació. Pots aportar tu mateix la taxació o, si no coneixes cap taxadora, et podem ajudar a sol·licitar-la.
 • Puc amortitzar anticipadament la hipoteca?

 • Sí, és possible realitzar la cancel·lació anticipada en qualsevol moment. En aquest cas, es cobrarà un 0,5 % quan es produeixi durant els cinc primers anys de vida del préstec, i un 0,25 % a partir del moment en què es produeixi el sisè any de vida del préstec. La comissió només s'aplicarà sobre l'import cancel·lat.
 • Posteriorment a la signatura, he d'aportar algun altre document?

 • Anualmente se realizará una gestión con los titulares para solicitar los siguientes documentos: 

  • Fe de vida: control de fe de vida mínim anual: és un document que declara que una persona és viva i quin és el seu estat civil en la data d'expedició. Aquest document es pot obtenir al registre civil del domicili de la persona.
  • Assegurança de l'habitatge: justificant del pagament de l'assegurança d'incendis i altres danys als béns o assegurança de la llar
  • Justificant d'estar al corrent de pagament de les despeses de l'habitatge: pagament de l'IBI i dels rebuts de la comunitat, si escau.
 • Què passa si no aconsegueixen vendre l'habitatge?

 • Una vegada finalitzat el període fixat després de la defunció dels titulars sense haver-se cancel·lat el deute, s'iniciarà el corresponent procediment d'execució hipotecària sobre l'habitatge.
 • Quina responsabilitat tenen els meus hereus sobre el deute?

 • La reclamació sempre estarà limitada als béns de l'herència mateixa.
 • Els meus hereus es poden quedar amb la casa?

 • Sí, haurien de liquidar el deute de la Hipoteca Inversa. Per fer-ho, podrien constituir una hipoteca normal amb qualsevol entitat o cancel·lar el deute amb fons propis.

Parlem?

Si tens algun dubte o vols saber-ne més, deixa'ns les teves dades i

T'ha semblat útil aquesta informació?
Ens encantaria conèixer la teva opinió per a millorar

Hipoteca Inversa

Et pot interessar

×
${loading}
×