Invertir en borsa pot semblar, en principi, un terreny exclusiu dels experts financers. Això no obstant, coneixent una mica com funcionen els mercats i seguint una sèrie de consells bàsics, qualsevol amb un capital mínim pot començar a invertir en borsa.

Què és la borsa i com funciona?

La borsa és un mercat en el qual es compren i venen valors negociables, com ara accions, divises, bons i altres productes més complexos. El mercat de valors es basa en la llei de l'oferta i la demanda: si una acció és molt sol·licitada, el seu preu puja; si tothom vol vendre les accions d'una companyia i hi ha pocs compradors interessats, el preu de l'acció cau. A través de la borsa, les companyies obtenen finançament i, per la seva banda, els inversors poden convertir-se en accionistes d'una empresa.

Abans d'invertir

Per començar, has de tenir en compte que invertir no és el mateix que estalviar: invertir implica assumir un risc determinat amb l'esperança que els teus diners produeixin una rendibilitat. Per això, el primer consell bàsic per començar a invertir en borsa és descobrir quin és el teu perfil inversor. Per esbrinar-ho, has de:

  • Fixar els teus objectius financers. Invertir en borsa no consisteix a comprar accions i prou, sinó que el primer és determinar quin és l'objectiu de la inversió. Vols aconseguir uns ingressos extra de manera regular? Comprar-te una casa o un cotxe? Pagar els estudis dels teus fills? Assegurar-te la jubilació? Els objectius financers no són iguals per a tothom i variaran segons l'etapa de la vida en què et trobis. Per tant, toca concretar aquests objectius i fixar un termini de temps realista per assolir-los.
  • Conèixer la teva disponibilitat financera. Quins ingressos tens? De quins estalvis disposes? Quina part d'aquests ingressos i estalvis pots destinar a una inversió sense posar en joc la teva estabilitat econòmica? Per fer-ho, només has de calcular quina part dels teus ingressos necessites per fer front a les despeses del dia a dia i reservar un percentatge per a imprevistos; el que et sobri podràs dedicar-ho a la inversió. I, si tens deutes previs que et generin uns interessos elevats, el primer és desfer-te'n abans de començar a invertir.
  • Determinar la teva tolerància al risc. Ets conservador o arriscat amb els diners? Per saber-ho, has de tenir en compte dues perspectives: una d'objectiva, que té a veure amb la teva capacitat financera per assumir les pèrdues derivades d'una inversió, i una altra de psicològica, que consisteix a veure com t'afectaria personalment haver d'assumir aquestes pèrdu

Triar un intermediari de confiança

Un cop definits tots aquests aspectes (objectius, capital disponible, perfil de risc), és hora de buscar un intermediari que serà qui s'encarregui d'invertir en borsa per tu, amb la teva autorització prèvia. Ha d'estar autoritzat per la Comissió Nacional del Mercat de Valors per oferir serveis d'inversió. Per assegurar-te que és així, pots consultar els registres públics de la CNMV, a través dels quals també pots saber si l'empresa en qüestió ha estat objecte d'alguna advertència per part dels supervisors.

Per donar curs a les ordres d'inversió en borsa per part del client, l'intermediari presta els serveis d'inversió de recepció, transmissió i, si escau, execució d'ordres. La prestació del servei d'assessorament en matèria d'inversors pot tenir lloc o no (operació assessorada/no assessorada). Per a això, cal avaluar la idoneïtat del client (a través d'un test d'idoneïtat o per un altre mitjà).

  • Els teus coneixements i experiència respecte dels tipus de serveis, operacions i instruments financers que hi ha, quin és el teu nivell formatiu i a què et dediques.
  • La teva situació financera: quins són els teus interessos, de quins actius disposes, a quins compromisos econòmics periòdics has de fer front...
  • Els teus objectius d'inversió: quin és l'horitzó temporal previst per a la inversió, amb quina finalitat la portes a terme i quin és el risc i la pèrdua màxima que pots afrontar.

Amb tota aquesta informació, l'intermediari et podrà recomanar el producte d'inversió més adequat per a tu.

En què invertir?

Potser tens clar en quin producte vols invertir els teus diners, per exemple en accions d'una companyia que reparteixi dividends periòdicament. Si es tracta d'un producte no complex, és a dir, aquell que un inversor mitjà pot entendre, l'intermediari es pot limitar a executar l'ordre de compra sense estar obligat a comprovar si el producte és adequat per a tu.

Si ets principiant en el món de la borsa, has de demanar sempre al teu intermediari la informació per escrit, per poder analitzar detalladament les característiques del producte ofert abans de contractar-lo i veure, d'aquesta manera, si s'adapta al que vols. És aconsellable invertir només en aquells productes que siguin adequats al nivell de risc que estem disposats a assumir (com més complex, més gran és el risc).

Vigilar i diversificar

Un cop invertits els teus diners en borsa, has de vigilar l'evolució de la inversió, veure com s'està comportant l'empresa de la qual has comprat accions, si s'està mantenint la rendibilitat que s'havia previst, si han augmentat els riscos o, fins i tot, si s'estan cobrant les comissions acordades. A més, t'has de mantenir informat a través de mitjans especialitzats, dels webs de les companyies o de la secció de fets rellevants de la CNMV.

Un consell bàsic, vàlid per a tots aquells que inverteixen en borsa, és diversificar la cartera i mantenir inversions amb un horitzó temporal diferent.

En conclusió, el que cal saber a l'hora de començar a invertir en borsa és que no jugaràs a l'atzar. Les decisions que prenguis han de ser meditades, no guiades per modes o per impulsos, i sempre has de recordar que no hi ha rendibilitat sense risc.

Aquesta informació es difon exclusivament a efectes informatius i el seu contingut no s'haurà de considerar una recomanació d'inversió ni un assessorament de cap tipus.

Valorar aquest article

Tu valoración ha sido guardada.

${loading}
×