Z7_3OKIGJ82O0K8F0Q9UCQL9APE66
Z7_3OKIGJ82O0K8F0Q9UCQL9APE65
Z7_3OKIGJ82O0K8F0Q9UCQL9APE67

QUÈ M’OFEREIX?

AVANTATGES I CONDICIONS

Finançament per al teu projecte immobiliari

Si la teva activitat és la promoció immobiliària, a través del Préstec Promotor a Banco Santander t’oferim tota una gamma de productes dirigida a finançar la construcció o la rehabilitació d’habitatges destinats a la venda. Amb la possibilitat que els compradors se subroguin en qualsevol de les modalitats de préstec hipotecari que ofereix el banc.

T’acompanyem en totes les fases del teu projecte immobiliari. El nostre compromís amb la societat i amb el medi ambient ens porta a apostar per projectes d'elevada eficiència energètica i sostenibilitat. Pràcticament totes les promocions en les quals participem compten amb alts estàndards de sostenibilitat, oferint les màximes garanties tant al promotor com al comprador final dels habitatges.


Què em permet?

El Préstec Promotor del Santander et permet:

 • Finançar la construcció o la rehabilitació d’habitatges, atorgant al promotor un període de carència durant la fase de l’obra, en el qual només paga els interessos que generi la part disposada del préstec.
 • Gestionar de manera integral cada fase del projecte, assessorant sobre les millors solucions de cobraments i pagaments durant els processos de construcció i venda:
 • L’obertura d’un compte especial2 separat per ingressar els lliuraments a compte dels compradors al promotor.
 • L’establiment d’un límit de Confirming per canalitzar els pagaments a proveïdors.
 • Un límit d’avals per garantir els lliuraments a compte de compradors.
 • Facilitar la venda dels habitatges un cop construïts, amb la possibilitat de subrogació dels compradors en qualsevol de les modalitats dels nostres préstecs en condicions avantatjoses.

Com ho pots contractar?

Si vols contractar un Préstec Promotor, arriba’t a la teva oficina Santander més propera.

Operació subjecta a l’aprovació prèvia del banc.

Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

Avantatges de contractar el Préstec Promotor

Contractant el Préstec Promotor de Banco Santander podràs disposar de finançament segons avanci l’obra, pagant interessos únicament pels imports disposats durant la fase de construcció i amortitzant el préstec amb les subrogacions dels compradors finals dels habitatges.

A més, el Préstec Promotor comprèn tot un seguit de productes i serveis complementaris, associats a aquest tipus de projectes immobiliaris:

 • Préstec hipotecari promotor.
 • Compte especial de compradors.
 • Línia d’avals tècnics davant les administracions públiques implicades.
 • Línia d’avals per servei.
 • Línia d’avals Llei 38/1999 d’ordenació de l’edificació.
 • Confirming promotor.
 • Gestió dels rebuts corresponents als lliuraments dels compradors.
 • Subrogació hipotecària.

Condicions

Aquests són els requisits per contractar el Préstec Promotor de Banco Santander:

 • Import: fins al 80% del PVP i/o el valor de taxació del projecte.
 • Termini: fins a 36 mesos de carència per acabar l’obra i fins a 360 mesos per finançar el comprador.
 • Costos: comissió d’obertura / de subrogació (% del límit de l’operació), diferencial (referenciat a l’Euribor + diferencial) i altres despeses necessàries per formalitzar-lo.
 • Periodicitat de liquidacions i amortitzacions: mensuals o trimestrals.
 • Garanties: hipotecària del projecte que es finança i eventualment un altre tipus de garanties en cas que sigui necessari.
 • Formalització: escriptura de préstec atorgada davant d’un fedatari públic en què es detallen les condicions del producte i els costos associats.

Com ho pots contractar?

Si vols contractar un Préstec Promotor, arriba’t a la teva oficina Santander més propera.

Operació subjecta a l’aprovació prèvia del banc.

Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

Z7_3OKIGJ82O0K8F0Q9UCQL9APEM4

Préstec Promotor

Z7_3OKIGJ82O0K8F0Q9UCQL9APEM6
Z7_3OKIGJ82O8NCC0Q50LBKTM1723

Et pot interessar

×
${loading}
×