Z7_3OKIGJ82OGUHF0QPGIDJO78284
Z7_3OKIGJ82OGUHF0QPGIDJO78286

QUÈ ÉS?

LÍNIES DEL FONDO SMART

PREGUNTES FREQÜENTS

SOL·LICITUD

Acompanyament financer a empreses i pimes que creixen de manera sostenible

El Fons Smart és una iniciativa de finançament que acompanya a empreses i pimes en el desenvolupament i execució de les seves iniciatives de creixement, sostenibles, innovadores, digitals i que promoguin la generació d'ocupació.

Inclou projectes de creixement orgànic i inorgànic, estatal i internacional, amb un ampli ventall de destinació de fons (R+D+I, actius materials i immaterials, expansió d’unitats existents, noves unitats de negoci, noves filials, M&A i molts més).

El Fons Smart ofereix a les empreses i pimes finançament a llarg termini i amb carència per emprendre projectes estratègics de creixement, sostenibilitat, innovació, digitalització i generació d’ocupació.

Tots els projectes es basen en estructures flexibles adaptades a les seves necessitats. D’aquesta manera, l’empresa podrà posar el focus en el seu creixement sostenible a través del desenvolupament de projectes que en multipliquin la rendibilitat. A més, es beneficiarà d’un suport permanent de solucions financeres i no financeres.

El Fons Smart acompanya els clients en totes les fases del seu creixement, finançant el seu projecte de negoci i desenvolupament, tant orgànic com inorgànic, tant estatal com internacional, amb una àmplia destinació de fons. Es distingeixen tres línies en funció de la fase de desenvolupament de les empreses:

  • Creixement exponencial d’ingressos o fase post-start-up, Línia Smart Impulse, que disposa de 20 milions d’euros.
  • Expansió o fase pime, Línia Smart Growth, de 1.000 milions d’euros.
  • Consolidació o fase post-pime, Línia Smart Progress, dotada amb 100 milions d’euros.

La tipologia de deute s’adapta a la tipologia del projecte. Així, aquest acompanyament financer representa una nova alternativa temporal al capital. Com que és finançament del creixement, no es dirigeix a empreses per a operacions de finançament de circulant o en situació de reestructuració del seu passiu. També se n’exclouen els sectors financer i promotor.

Fons Smart compta amb el suport de la Garantia INNOVFIN PYME, la qual compta amb el suport financer de la Unió Europea en el context del programa d'Instruments financers Horitzó 2020.

Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

Fases de finançament per als projectes

Creixement exponencial – Línia Smart Impulse

Per a la fase de creixement exponencial, el fons ofereix la Línia Smart Impulse, dotada amb 20 milions d’euros. Dirigida a pimes amb una facturació mínima d’1 milió d’euros i els ingressos de les quals es multipliquen. Ofereix un màxim de 2 milions d’euros de finançament fins a cinc anys. Els instruments utilitzats, principalment, són deute ordinari i deute subordinat, tot i que també es preveuen altres fórmules, com el finançament convertible.

Expansió – Línia Smart Growth

Per a la fase d’expansió, el fons ofereix la Línia Smart Growth, dotada amb 1.000 milions d’euros. Dirigida a empreses i pimes amb una facturació d’entre 3 i 100 milions d’euros i que presenten un alt creixement en EBITDA. Ofereix un màxim de 15 milions d’euros fins a deu anys. Els instruments utilitzats, principalment, són deute ordinari i convertible.

Consolidació – Línia Smart Progress

Per a la fase de consolidació, el fons ofereix la Línia Smart Progress, dotada amb 100 milions d’euros. Dirigida a empreses i pimes amb una facturació d’entre 10 i 100 milions d’euros, que presenten creixement rendible i que ja disposen d’estructures financeres sofisticades. Ofereix un màxim de 10 milions d’euros de finançament fins a deu anys. Els instruments utilitzats que s’acoblen al finançament existent són, principalment, deute ordinari i deute subordinat.

Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

Dubtes més freqüents entre els usuaris

Quins avantatges té per a les empreses finançar-se a través d’aquest fons en lloc de demanar un crèdit? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

El fons suposa una ajuda per a les empreses i les pimes en la mesura que els facilita finançament estratègic per dur a terme les seves inversions en condicions més flexibles que un finançament ordinari, entre d’altres, en termes de venciment, devolució de principal, etc., i s’adapta a la generació de caixa dels projectes. El Fondo funciona com una iniciativa separada de la concessió ordinària de crèdits i té en compte factors quantitatius i qualitatius dels projectes, en què prevalen els que fomentin la sostenibilitat, la digitalització, la creació d’ocupació o la innovació.

Suposa que, d’alguna manera, el banc entra en el capital de les empreses i tindrà capacitat de decisió? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

Aquesta és un altre dels avantatges principals del fons. En contraposició amb altres vies de finançament ja existents en el mercat, com el private equity, les rondes per a empreses emergents o les ampliacions de capital, el fons permet als empresaris finançar el creixement dels seus negocis sense que hagin de cedir capacitat de gestió, que seguirà estant al 100% sota el seu control. Al seu torn, podran disposar d’una entitat com Banco Santander per a donar-los suport i oferir-los tota la seva gamma de serveis financers i no financers.

Totes les empreses es podran beneficiar d’aquest tipus de finançament? Quin és el criteri? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

El Fons està especialment dirigit a les pimes, o a les empreses una mica més grans que facturen fins a 100 milions d'euros, que vulguin desenvolupar projectes que promoguin la sostenibilitat, la digitalització, la innovació o la creació d’ocupació. La filosofia del Fons és acompanyar les empreses en totes les fases de creixement, des de les fases inicials post start-up (facturació fins a 3 milions d’euros) en què l’objectiu sigui el creixement de la facturació (Smart Impulse), passant per l’etapa següent (facturació entre 3 i 100 milions d’euros) en què l’objectiu sigui la consolidació del benefici operatiu (Smart Growth), fins a una fase (facturació entre 10 i 100 milions d’euros) centrada en l’increment de la rendibilitat (Smart Progress). 

Quins seran els criteris de risc i les garanties que demanaran per a la inversió? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

El finançament s’estructurarà d’acord amb la capacitat de generació de caixa dels projectes i n’avaluarà la capacitat de repagament segons les previsions del pla de negoci. A més de l’anàlisi dels projectes sobre la base de criteris financers, es tenen en compte altres criteris qualitatius dels projectes i se’n valora especialment la contribució a la sostenibilitat, la innovació, la digitalització o la generació d’ocupació. Els finançaments s’avaluaran tenint en compte principalment la capacitat de repagament dels mateixos projectes i, només quan calgui, es requeriran garanties addicionals.

Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

Preguntes freqüents

    Quins avantatges té per a les empreses finançar-se a través d’aquest fons en lloc de demanar un crèdit? Suposa que, d’alguna manera, el banc entra en el capital de les empreses i tindrà capacitat de decisió?

Com puc acudir al Fondo Smart?

Per sol·licitar el finançament del Fondo Smart Impulse accedeix al següent formulari.

Per sol·licitar el finançament del Fondo Smart Growth o del Fondo Smart Progress, posa’t en contacte amb el teu gestor si ets client del Santander. Si no n’ets client, posa’t en contacte amb l’Oficina d’Empreses més propera de Santander Espanya perquè t’assessori en relació amb el finançament que s’adeqüi més al teu projecte.

Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

Z7_3OKIGJ82OGUHF0QPGIDJO78285

Fondo Smart

Z7_3OKIGJ82OGUHF0QPGIDJO78287
Z7_3OKIGJ82O8K440QP7KB9QRRK10

Et pot interessar

×
${loading}
×