Z7_3OKIGJ82OGGDE0Q934NT3P8NB7
Z7_3OKIGJ82OGGDE0Q934NT3P8NR4

QUÈ M’OFEREIX?

CARACTERÍSTIQUES

PREGUNTES FREQÜENTS

Finançament per a projectes amb llargs terminis d’amortització

El project & acquisition finance o finançament de projectes i adquisicions és una alternativa adreçada a finançar grans projectes que requereixen una inversió inicial elevada. Altres característiques d’aquests projectes són els llargs terminis d’amortització, que depenen del ritme de generació dels fluxos de caixa i de les rendibilitats que generen a llarg termini.

El project finance és un mecanisme de finançament d’inversions, normalment canalitzat a través d’una societat vehicle. La devolució del deute se sustenta en la capacitat del projecte per generar fluxos de caixa positius, i no en la solvència dels socis promotors o el valor dels actius físics del projecte.

Per això, el tancament d’aquestes operacions dependrà de la predictibilitat i l’estabilitat dels fluxos de caixa del projecte. Així mateix, caldrà fer un seguiment directe del risc un cop signat el procés de finançament.

Per tancar una operació de project finance, Banco Santander farà una anàlisi exhaustiva dels riscos del projecte i se signaran contractes en els quals quedaran definides les responsabilitats de les parts. La concreció de l’operació requereix un procés de due diligence o informes d’assessors independents en els àmbits econòmic, tècnic, legal o mediambiental, així com anàlisis detallades del sector en qüestió per examinar la viabilitat del projecte.

Tant si la teva empresa és una pime com una gran empresa, ens podràs enviar el teu projecte perquè l’avaluem. La construcció de plantes eòliques, plantes termosolars, hotels, oficines, autopistes o pàrquings són alguns exemples d’inversions finançades a través de project finance.

Banco Santander té quotes de mercat superiors al 18% tant de project finance com de structured finance. El 2019 el banc va tancar més de 47 operacions de finançament de projectes i operacions assumint el rol de MLA o banc agent.


Com puc contractar aquest finançament?

Si la teva empresa necessita accés a finançament, ves a la teva oficina Santander més propera.

Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

Minimitza costos i riscos i maximitza el valor del projecte

Recórrer al Servei de Finançament de Projectes i Adquisicions del Santander suposa una sèrie d’avantatges:

 • Assegura el finançament del projecte: permet dur a terme grans inversions a empreses que, per la grandària del seu balanç, no ho podrien fer.
 • Minimitza el cost: permet obtenir un alt palanquejament i maximitzar el valor del projecte.
 • Minimitza l’impacte del finançament sobre els socis promotors: redueix els riscos assumits pels socis, ja que no s’exigeixen garanties financeres als promotors. Una anàlisi detallada del projecte permet assignar els riscos entre els diferents participants. Un cop assignats, la dependència entre el projecte i els seus promotors és únicament operativa, no financera.
 • No consolida el deute (en certes circumstàncies): permet el disseny d’esquemes jurídics i societaris que evitin la consolidació del deute del projecte en els balanços dels socis.
 • No deteriora el ràting dels socis.
 • No afecta la capacitat d’endeutament, la qual cosa permet als socis destinar fons a altres projectes que, per la seva estructura, no són susceptibles de ser finançats mitjançant project finance.

Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

Dubtes més comuns

En què es diferencia un project finance dels productes de finançament tradicionals? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

Les diferències principals respecte als productes de finançament tradicionals rauen en el recurs limitat als accionistes, en què el disseny del perfil de repagament està basat en la capacitat de generar caixa del projecte, en el grau més alt de palanquejament i en el termini més llarg d’aquest tipus d’operacions.


Quin tipus d’actius es poden finançar amb aquest format de finançament? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

Fonamentalment actius que mostrin una gran predictibilitat i estabilitat de fluxos de caixa. Els actius i sectors susceptibles de ser finançats en format project finance són:

 • Infraestructures (autopistes, túnels...)
 • Telecomunicacions (cable, antenes...)
 • Energia, aigua i tractament de residus (hidràulics, eòlics, generació convencional, depuració...)
 • Real estate (oficines, pàrquings, hotels, centres comercials...)
 • Hospitals

Quins són els criteris principals que s’utilitzen per analitzar la viabilitat d’una operació? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

La base de tota l’anàlisi rau en la capacitat del projecte de generar una caixa suficient per fer front als costos derivats de l’explotació del negoci, efectuar les inversions necessàries per al manteniment correcte de l’actiu i fer front de manera solvent al servei del deute dissenyat en el model financer.

Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

Preguntas frecuentes

  En què es diferencia un project finance dels productes de finançament tradicionals? Quin tipus d’actius es poden finançar amb aquest format de finançament?
Z7_3OKIGJ82OGGDE0Q934NT3P8NR6
Z7_3OKIGJ82OGGDE0Q934NT3P8NR5
Z7_3OKIGJ82O8NCC0Q50LBKTMHUC5

Et pot interessar

×
${loading}
×