Gestoria, notaria i taxació

 • Banco Santander finança les despeses addicionals (taxació, impostos, gestoria i notari)?
 • A Banco Santander facilitem el finançament de fins al 80% del preu de compravenda o valor de taxació, però no financem les despeses addicionals.
 • He de posar-me en contacte amb una taxadora per demanar l'informe de taxació o puc fer-ho a través de Banco Santander?
 • Oferim les dues opcions: pots sol·licitar la taxació a través del banc amb un preu competitiu o bé facilitar-nos una taxació amb una antiguitat inferior a sis mesos i nosaltres la validem de manera gratuïta.
 • Puc triar la gestoria que tramitarà la inscripció de compravenda i hipoteca i la gestió dels impostos?
 • La gestoria ha de ser la que s'assigna des de Banco Santander, el client no la pot triar.
 • Puc triar el notari on signaré la hipoteca?
 • Sí. El client és qui ha de decidir el notari on se signarà.
 • És obligatori anar al notari per a la signatura de la hipoteca? Quantes vegades hi he d'anar?
 • A causa del canvi de llei hipotecària de l'any 2019, cal anar al notari en dues ocasions: una primera visita per rebre un assessorament per part del notari, en què s'expliquen totes les característiques de la hipoteca. Per a aquest assessorament pots anar-hi les vegades que consideris necessàries. Addicionalment, hauràs de fer-hi una altra visita obligatòria per a la signatura de la hipoteca, a la qual hi hauràs de ser de manera presencial juntament amb el venedor, l'apoderat de la gestoria i el notari.
 • Qui sol·licita la nota simple, el banc o jo com a client?
 • El banc pot tramitar la sol·licitud de la nota simple juntament amb la taxació; no obstant, això, sempre recomanem que se sol·liciti la nota simple abans del pagament de la reserva o les arres i del tràmit de la hipoteca, per tal d'assegurar-te que l'habitatge no té cap càrrega que pugui afectar la compra i la hipoteca.
 • Quant triga a gestionar-se la taxació encomanada?
 • Un termini mitjà de tres a cinc dies un cop realitzada la visita a l'immoble.
 • La taxació és gratuïta si signo la hipoteca amb Banco Santander?
 • No, el cost de la taxació és assumit, en tots els casos, pel client.

Autoconstrucció

 • Per iniciar l'estudi d'una hipoteca per a autoconstrucció, el terreny ha d'estar ja al meu nom?
 • Per tramitar l'estudi de la hipoteca per a autoconstrucció has de tenir el terreny al teu nom i cal que estigui lliure de càrregues, a més de ser un terreny urbanitzable.
 • Es pot finançar el 100% del pressupost d'obra del constructor?
 • Sí, sempre que no superi el 80% de la taxació a hipòtesi d'edifici acabat.
 • Puc finançar l'aportació que he de realitzar més les despeses?
 • No, els fons propis han de provenir d'estalvis propis o donació familiar.
 • És obligatori tenir contractada una assegurança decennal d'obra a l'hora de formalitzar una hipoteca per a autoconstrucció?
 • Sí, per llei és obligatori comptar amb una assegurança d'autoconstrucció que cobreixi almenys el 100% de l'import finançat durant el termini de la construcció.
 • Banco Santander ofereix aquesta assegurança d'autoconstrucció?
 • Actualment no comercialitzem l'assegurança decennal que cobreix la responsabilitat civil durant la construcció de l'immoble.

Finançament

 • Banco Santander finança el 100% del preu de compravenda en un habitatge propietat de l'entitat?
 • L'import màxim a finançar és del 90% del preu de la compravenda, sempre que aquest import estigui dins del 80% del valor de taxació.
 • Ja tinc una hipoteca amb Banco Santander i canviaré d'habitatge, poden finançar-me el 100% de l'habitatge nou?
 • Sí, es pot fer una novació sobre la hipoteca actual.
 • Puc finançar el 90% del valor de compravenda de l'habitatge?
 • Es pot sol·licitar l'estudi sobre el 90% de taxació sempre que no superi el 80% del valor de compravenda.

Titularitat

 • El meu règim econòmic és societat de guanys, puc figurar com l'únic titular en la hipoteca?
 • No, aquest règim econòmic obliga que tots dos cònjuges siguin titulars d'un préstec hipotecari.
 • El meu règim econòmic és separació de béns, puc figurar com l'únic titular en la hipoteca?
 • Sí; tanmateix, en cas de compra d'habitatge habitual, el cònjuge ha d'intervenir-hi com a consentidor de l'operació. Aquest últim no tindrà cap repercussió econòmica o fiscal. En la resta de casos, sí que pot figurar com l'únic titular.
 • Poden haver-hi més de dos titulars si tramito la hipoteca a través del producte d'Hipoteca en Línia?
 • No, el nombre màxim d'intervinents és dos, sense preveure les figures d'hipotecant no deutor, avaladors o consentidors.

Preguntes més habituals dels usuaris

Què és un aval bancari?

Un aval bancari és una garantia que el banc lliura a favor del sol·licitant responent davant tercers en una obligació de pagament.

Què és un aval bancari?

Què és la TAE d'una hipoteca?

La TAE o taxa anual equivalent en les hipoteques és un indicador en forma de tant per cent anual que indica el cost efectiu de la hipoteca, incloent-hi el tipus d'interès, les despeses i les comissions bancàries.

Què és la TAE d'una hipoteca?

Què és novació d’una hipoteca?

La novació d'una hipoteca és qualsevol canvi que es produeixi en les condicions del préstec hipotecari en un moment posterior a la signatura.

Què és novació d’una hipoteca?

Què és l'Euríbor en les hipoteques?

L'euríbor és l'índex més utilitzat per calcular la revisió dels tipus d'interès variables en les hipoteques.

Què és l'Euríbor en les hipoteques?

${loading}
×