PRODUCTO SIMPLE

FONS D'INVERSIÓ

Santander Corto Plazo, F.I.


 

Per a clients conservadors que volen poder batre la inflació amb una inversió diversificada a curt termini.

icon-san academy

icon-san time

icon-san retrospective

A qui va dirigit? Horitzó temporal Tipus de fons

Inversors amb coneixements financers bàsics.

Almenys 1 any.

És un fons de renda fixa euro a curt termini, que inverteix 100% en renda fixa.

   


Inverteix a curt termini en oportunitats d'emissions de deute majoritàriament corporatiu

Les pujades acumulades de tipus d'interès poden ser el punt de partida per generar rendibilitat amb baix risc.

Els avenços en l'estabilitat monetària generen oportunitats en els actius més defensius de renda fixa, els rendiments dels quals s'han normalitzat i es comparen molt favorablement amb anys anteriors. Per als inversors conservadors és molt positiu que la liquiditat hagi deixat d'estar penalitzada.

El fons Santander Corto Plazo, FI pot invertir en deute públic, crèdit investment grade, dipòsits, pagarés i high yield amb una duració aproximada de 3/6 mesos, la qual cosa suposa menys sensibilitat a alces en els tipus d'interès i en l'entorn actual renovar els venciments a tipus més elevats. A més, aquest procés anirà acompanyat d'una gestió activa i professional de la selecció de bons.

puzzle

Diversificació

Inverteix en emissions de renda fixa europea, tant de governs com d'empreses, d'almenys mitjana qualitat creditícia.

schedule-spending-euro

Liquiditat a curt termini

Inverteix en deute públic i privat europeu, les emissions del qual gaudeixen d'una elevada liquiditat i duració a curt termini.

    

Gestió professional i flexible

Que aporta un elevat valor afegit a l'hora de seleccionar les emissions que componen la cartera.

Característiques del fons Santander Corto Plazo, FI

 • Fons inscrit al registre de la CNMV amb el número 5698.
 • La CNMV adverteix que aquest fons pot invertir un percentatge del 15 % en emissions de renda fixa de baixa qualitat creditícia; és a dir, amb un risc de crèdit elevat.
 • Consulta aquí el fullet, el DDF i la fitxa completa de Santander Corto Plazo, F.I.

Classes de participació dels fons

Classe ISIN Inversió mínima inicial Comissió de gestió Comissió de dipòsit

Clase A

ES0174735003

1 participació

0,25%-1% anual sobre el patrimoni(*)

0,052% anual sobre el patrimoni

Clase B

ES0174735011

100.000 euros

0,25%-0,75% anual sobre el patrimoni(*)

0,052% anual sobre el patrimoni

Clase I

ES0174735029

1.000.000 euros

0,25%-0,75% anual sobre el patrimoni(*)

0,052% anual sobre el patrimoni


Si vols contractar aquest fons i no ets client, fes-te client.


Quins riscos implica invertir en aquest fons?

Invertir en fons implica assumir un nivell de risc determinat que dependrà de la composició de cada fons, de les fluctuacions del mercat i d'altres factors associats a la inversió en valors, per la qual cosa existeix risc de perdre la totalitat o part de la inversió.

En general, invertir en fons implica assumir els riscos següents:

 • DE CRÈDIT

A causa de la qualitat dels actius en els quals inverteix, així com dels seus emissors. És el risc que l'emissor no pugui atendre els pagaments.

 • DE MERCAT

És la possibilitat que els instruments financers cotitzin o tinguin un valor per sota del preu que hem pagat per ells. En aquest sentit, les inversions es poden veure afectades per:

 • Risc de tipus d'interès: les variacions dels tipus d'interès afecten el preu dels actius de renda fixa. La sensibilitat a aquest risc depèn de la durada d'aquests actius.
 • Risc de tipus de canvi: fluctuació del valor de canvi en el cas dels actius denominats en divises diferents de la de referència de la participació.
 • Risc de mercat per inversió en renda variable:derivat de les variacions en el preu dels actius de renda variable.
 • Risc d'invertir en mercats emergents: els canvis polítics o les circumstàncies econòmiques poden afectar el valor de les inversions.
 • Risc de concentració geogràfica o sectorial:  la concentració de la nostra inversió en una mateixa zona o sector augmenta el risc de mercat.
   
 • PER INVERSIÓ EN INSTRUMENTS FINANCERS DERIVATS

La inversió en derivats (futurs, opcions, etc.) pot incorporar un risc superior a causa de la naturalesa d'aquests productes.

T'interessa?

Consulta més informació del fons i comença a contractar-lo.

Santander Corto Plazo, F.I.

Icon / check Created with Sketch. Per a inversors amb coneixements bàsics.

Icon / check Created with Sketch. Amb horitzó temporal d'almenys 1 any.

Icon / check Created with Sketch. Fons de renda fixa euro a curt termini.

Et pot interessar

×
${loading}
×