Z7_3OKIGJ82O8NCC0Q58CBIE9G450

Què és gestora de fons?

Què és una gestora de fons?

És una societat anònima que té com a objecte social la gestió i l’administració de fons i societats d’inversió. Les seves activitats comprenen la definició i l’execució de la política d’inversió.

La societat gestora de fons d’inversió és qui adopta les decisions d’inversió i exerceix totes les funcions d’administració i representació del fons. Per tant, és la societat gestora qui inverteix el capital aportat per les persones partícips en els diferents actius financers que constitueixen la cartera del fons: renda fixa, renda variable, derivats, dipòsits bancaris, etc. Entre altres obligacions, per a cadascun dels fons gestionats la societat gestora ha d’elaborar un document informatiu denominat DFI (dades fonamentals per a l’inversor), en el qual es recullen totes les característiques del fons, incloent-hi la política d’inversió, el nivell de risc, la inversió mínima, la rendibilitat històrica, l’horitzó temporal recomanat, les comissions, etc.

Z7_3OKIGJ82O8NCC0Q58CBIE9G451

Et pot interessar

×
${loading}
×