PRODUCTO SIMPLE

FONS D'INVERSIÓ

Santander Renta Fija Privada, F.I.


 

Per a clients conservadores que volen optimitzar la rendibilitat-risc de la seva inversió i, a més promou característiques mediambientals o socials, segons el que s'indica a l'article 8 del reglament (UE) 2019/2088.

icon-san academy

icon-san time

icon-san retrospective

A qui va dirigit?

Horitzó temporal Tipus de fons

Inversors amb coneixements financers bàsics.

Almenys 4 años.

És un fons de renda fixa euro, que inverteix el 100 % en renda fixa.

   


Inverteix a mitjà termini en oportunitats d'emissions de deute

Fons que busca aprofitar oportunitats en emissions de deute públic i corporatiu amb rendibilitats atractives. Té flexibilitat en la duració i s'adapta a l'escenari de tipus i a les expectatives que el mercat hi descompta.

puzzle

Diversificació

Inverteix en bons europeus sense restriccions en el nivell d'emissor i de venciment.

schedule-spending-euro

Flexibilitat en la duració

S'adapta a l'escenari de tipus i a les expectatives que el mercat hi descompta.


Gestió activa de la selecció de bons

Busca aprofitar oportunitats en emissions de deute públic i corporatiu.

Característiques del fons Santander Renta Fija Privada, FI

 • Fons inscrit al registre de la CNMV amb el número 1998.
 • La CNMV adverteix que aquest fons pot invertir un percentatge del 5 % en emissions de renda fixa de baixa qualitat creditícia; és a dir, amb un risc de crèdit elevat.
 • Consulta aquí el fullet, el DDF i la fitxa completa de Santander Renta Fija Privada, F.I.

Classes de participació dels fons

Classe ISIN Inversió mínima inicial Comissió de gestión Comissió de depósit

Classe A

ES0175164039

1 participació

1,4% anual sobre el patrimoni

0,1% anual sobre el patrimoni

Classe M

ES0175164005

1 participación

1,4% anual sobre el patrimoni

0,1% anual sobre el patrimoni


Si vols contractar aquest fons i no ets client, fes-te client.


Quins riscos implica invertir en aquest fons?

Invertir en fons implica assumir un nivell de risc determinat que dependrà de la composició de cada fons, de les fluctuacions del mercat i d'altres factors associats a la inversió en valors, per la qual cosa existeix risc de perdre la totalitat o part de la inversió.

En general, invertir en fons implica assumir els riscos següents:

 • DE CRÉDIT

A causa de la qualitat dels actius en els quals inverteix, així com dels seus emissors. És el risc que l'emissor no pugui atendre els pagaments.

 • DE MERCAT

És la possibilitat que els instruments financers cotitzin o tinguin un valor per sota del preu que hem pagat per ells. En aquest sentit, les inversions es poden veure afectades per:

 • Risc de tipus d'interès: les variacions dels tipus d'interès afecten el preu dels actius de renda fixa. La sensibilitat a aquest risc depèn de la durada d'aquests actius.
 • Risc de tipus de canvi: fluctuació del valor de canvi en el cas dels actius denominats en divises diferents de la de referència de la participació.
 • Risc de mercat per inversió en renda variable: derivat de les variacions en el preu dels actius de renda variable.
 • Risc d'invertir en mercats emergents: els canvis polítics o les circumstàncies econòmiques poden afectar el valor de les inversions.
 • Risc de concentració geogràfica o sectorial: la concentració de la nostra inversió en una mateixa zona o sector augmenta el risc de mercat.

 • PER INVERSIÓ EN INSTRUMENTS FINANCERS DERIVATS

La inversió en derivats (futurs, opcions, etc.) pot incorporar un risc superior a causa de la naturalesa d'aquests productes.

 • DE LIQUIDITAT

És el risc de no trobar contrapartida al mercat i, per tant, que no es pugui vendre un producte.

 • DE SOSTENIBILITAT

Aquests riscos corresponen a esdeveniments o condicions mediambientals, socials o de governança. El risc de sostenibilitat de les inversions dependrà, entre d'altres, del tipus d'emissor, del sector d'activitat o de la seva localització geogràfica.

T'interessa?

Consulta més informació del fons i comença a contractar-lo.

Santander Renta Fija Privada, F.I.

Icon / check Created with Sketch. For investors with basic knowledge.

Icon / check Created with Sketch. Per a inversors amb coneixements bàsics.

Icon / check Created with Sketch. Amb horitzó temporal d'almenys 4 anys.

Et pot interessar

×
${loading}
×