PRODUCTO SIMPLE

FONS D'INVERSIÓ

Santander Acciones Españolas, F.I.


 

Per a clients que volen invertir en borsa espanyola.

icon-san academy

icon-san time

icon-san retrospective

A qui va dirigit? Horitzó temporal Tipus de fons

Inversors amb coneixements financers bàsics.

Almenys 4 anys.

Fons de renda variable euro que inverteix com a mínim un 75 % en renda variable espanyola..

   

Un fons per invertir en accions

Fons que inverteix en companyies cotitzades, majoritàriament espanyoles, d'alta qualitat, independentment de la seva valoració i mida, amb l'objectiu de buscar empreses amb negocis consolidats, beneficis i ingressos sostenibles i equips de direcció amb una gestió sòlida i diferencial que generi avantatges.

El fons promou característiques mediambientals o socials,segons el que s'indica a l'article 8 del reglament (UE) 2019/2088.

Característiques del fons Santander Acciones Españolas, FI

 • Inverteixen mínim del 75 % en renda variable d'emissors domiciliats a Espanya sense distribució predeterminada per la capitalització o sector d'activitat.
 • El risc divisa del fons serà com a màxim del 25 % de l'exposició total.
 • Fons inscrit al registre de la CNMV amb el número 58.
 • Consulta aquí el fullet, el DDF i la fitxa completa de Santander Acciones Españolas, F.I.

Classes de participació dels fons

Classe Codi Inversió mínima inicial Comissió de gestió Comissió de dipòsit Valoració del fons

Classe A

ES0138823036

500 euros

2,15% anual sobre el patrimoni

0,15% anual sobre el patrimoni

D + 1

Classe B

ES0138823010

20.000 euros

1,8% anual sobre el patrimoni

0,15% anual sobre el patrimoni

D + 1

Classe C

ES0138823002

100.000 euros

1,45% anual sobre el patrimoni

0,15% anual sobre el patrimoni

D + 1

Classe D

ES0138823044

20.000 euros

1,8% anual sobre el patrimoni

0,15% anual sobre el patrimoni

D + 1


Si vols contractar aquest fons i no ets client, fes-te client.

Quins riscos implica invertir en aquest fons?

Invertir en fons implica assumir un nivell de risc determinat que dependrà de la composició de cada fons, de les fluctuacions del mercat i d'altres factors associats a la inversió en valors, per la qual cosa existeix risc de perdre la totalitat o part de la inversió.

En general, invertir en fons implica assumir els riscos següents:

 • DE CRÈDIT

A causa de la qualitat dels actius en els quals inverteix, així com dels seus emissors. És el risc que l'emissor no pugui atendre els pagaments.

 • DE MERCAT

És la possibilitat que els instruments financers cotitzin o tinguin un valor per sota del preu que hem pagat per ells. En aquest sentit, les inversions es poden veure afectades per:

 • Risc de tipus d'interès: les variacions dels tipus d'interès afecten el preu dels actius de renda fixa. La sensibilitat a aquest risc depèn de la durada d'aquests actius.
 • Risc de tipus de canvi: fluctuació del valor de canvi en el cas dels actius denominats en divises diferents de la de referència de la participació.
 • Risc de mercat per inversió en renda variable: derivat de les variacions en el preu dels actius de renda variable.
 • Risc d'invertir en mercats emergents: els canvis polítics o les circumstàncies econòmiques poden afectar el valor de les inversions.
 • Risc de concentració geogràfica o sectorial: la concentració de la nostra inversió en una mateixa zona o sector augmenta el risc de mercat.

 • PER INVERSIÓ EN INSTRUMENTS FINANCERS DERIVATS

La inversió en derivats (futurs, opcions, etc.) pot incorporar un risc superior a causa de la naturalesa d'aquests productes.

 • DE LIQUIDITAT

És el risc de no trobar contrapartida al mercat i, per tant, que no es pugui vendre un producte.

 • DE SOSTENIBILITAT

Aquests riscos corresponen a esdeveniments o condicions mediambientals, socials o de governança. El risc de sostenibilitat de les inversions dependrà, entre d'altres, del tipus d'emissor, del sector d'activitat o de la seva localització geogràfica.

T'interessa?

Consulta més informació del fons i comença a contractar-lo.

Fons de renda variable

Icon / check Created with Sketch. Si tens un horitzó temporal d'inversió ampli.

Icon / check Created with Sketch. Més oportunitats de rendibilitat amb més risc.

Icon / check Created with Sketch. Inversió d'almenys un 75 % en renda variable.

Altres productes relacionats

×
${loading}
×